“ 10  – 12  ธันวาคม  59 ” รับสมัคร รุ่น 4

อาสาตะลุยซ่อมแซมห้องเรียนเรือนแพ+ หมออาสา ดูแลชาวบ้านบนแพ(เขื่อนภูมิพล)

อ. ลี้ จ.ลำพูน ( ซ่อมแซมแพห้องเรียนหลังแรก)

ความเป็นมา

ใน ช่วงที่ผ่านมาทางกลุ่มบ้านดินไทยได้ รับข้อมูลจาก อาสาเก่า ว่ามี ครู อยู่ท่านหนึ่งที่ มีความ ทุ่มเท (เสียสละ)แรงกายแรงใจ สอนหนังสือเด็ก ที่ห้องเรียนเรือนแพ (อยู่ในเขื่อน ภูมิพล)   และในช่วงที่ผ่านมา รายการ“คน ค้นฅน” ได้ไปถ่ายทอดชีวิต และ หนัง เรื่อง “คิดถึงวิทยา” โดยได้ นำประวัติบางส่วนของคุณครู มาทำเป็น หนัง (ซึ่งได้ผ่านมา 2-3 ปีแล้ว)

ช่วงเดือน ก.ค. 59 ที่ผ่านมา ทางอาสาบ้านดินไทย ได้เข้าไปช่วยซ่อมแซมปรับปรุงเรือนแพ ไปแล้ว   แต่ทำได้เพียงครึ่งหลัง  ดังนั้น ทางทีมงานตั้งใจชวนอาสา ไปช่วยกัน เปลี่ยน ” ทุ่นแพ “ ในส่วน ครึ่งหลังที่เหลือ

 

โดยได้ประกาศรับสมัคร รุ่น 4อาสาตะลุยซ่อมแซมห้องเรียนเรือนแพ + หมออาสา ดูแลชาวบ้านหลังเขื่อนภูมิพล   ขึ้น ในวันที่   “ วันที่ 10 – 12 ธันวาคม 59 ”

โดยขากลับได้พาแวะไหว้พระบาทห้วยต้ม และ เจดี ศรีเวียงชัย   งานนี้รับ 3-4รถตู้ สนใจสมัครได้เลยครับ

สำหรับจุดประสงค์ ทริปนี้ 

1 ชวนเพื่อนๆอาสาสมัครไปช่วยกันเปลี่ยน” ทุ่นแพ ที่อยู่ใต้แพ ครั้งที่ 2 ครึ่งหลัง “                              จำนวน 30 ท่าน

2 ชวนเพื่อนๆที่เป็นแพทย์ มาช่วยกันอาสา ตรวจรักษาโรคให้กับชาวบ้านบนแพ   (หลังเขื่อนภูมิพล) จำนวน 5 ท่าน

3 นอนที่ห้องเรียนเรือนแพ เล่นน้ำกับเด็กๆ

 

หมายเหตุ    ( งานนี้ เปิดรับสมัคร เพียง 30+ 5 ท่าน และ แจกเสื้ออาสา บ้านดินไทยท่านละ  1 ตัว)

 

กิจกรรม ดูแล ชาวบ้านหลังเขื่อน ภูมิพล

               เนื่อง จากในช่วงกิจกรรมเดือน ก.ค. 59 ที่ผ่าน อาสาที่ไปช่วยกันเปลี่ยนทุ่นแพ โดน แตนต่อย ทำให้ต้อง เดินทางไปฉีดยาแก้แพ้ ซึ่งพบว่า ในการเดินทาง    ไปรับการรักษา ใช้เวลานานมาก จนเกือบจะช่วยไม่ทัน   จากเหตุการในครั้งนั้น ทำให้ได้พูดคุยกับ คุณครูสามารถ ซึ่งเป็นครูประจำห้องเรียนเรือนแพ

ท่านเล่าให้ฟังว่า ชาวบ้านที่อยู่หลังเขื่อนภูมิพล ส่วนใหญ่ ขาดโอกาส ในการเข้าพบแพทย์ หากไม่สบาย ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 40 นาที เพื่อเดินทางไป อนามัย ที่อยู่ใกล้สุด แต่หากอนามัยปิด ต้อง เดินทางไปถึง โรงพบาบาล ในตัว อำเภอลี้  โดยใช้เวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง 30 นาที เพื่อจะได้รับการรักษา บางครั้งหากไม่ทัน มีการสูญเสีย กลางทาง

จากเรื่องราวที่เกิดขึ้นทำให้ทาง อาสาบ้านดินไทย   มีแนวคิดว่า น่าจะรับสมัคร อาสาที่เป็น บุคคลากรทางการแพทย์ เช่น หมอ พยาบาล ไปช่วยดูแล สุขภาพอนามัย พื้นฐานให้กับชาวบ้าน ที่อยู่ห่างไกล โดย ทางทีมงานจะมีการประกาศให้ชาวบ้านรับทราบและ เชิญชวน ให้มารับการดแลสุขภาพในวันที่ 11 ธ.ค. 59

 

    

ตารางกิจกรรม วันที่ 10 – 12 ธันวาคม 59

อาสาตะลุยซ่อมแซม ห้องเรียนเรือนแพ + หมออาสา ดูแลชาวบ้านหลังเขื่อนภูมิพล  ) ”

อ. ลี้ จ.ลำพูน ( ช่วยซ่อมแซมแพหลังแรก)

วันที่  9 ธันวาคม 59

 • 19.00 น. –  20.00 น.    นัดรวมตัวที่ สถานี รถไฟฟ้า MRT หมอชิต
 • 20.00 น. –  21.00 น.    นัดรวมตัวที่ หน้าห้างโลตัสรังสิต
 • 21.00 น.  เดินทางออกจาก กทม.

วันที่ 10 ธันวาคม 59

 • 06.00 น. –  07.00 น.    เดินทางถึง อุทยานแห่งชาติแม่ปิง
 • 07.00 น. –  08.00 น.    รับประทานอาหารเช้า
 • 08.00 น. –  09.00 น.    เดินทาง นั่งเรือต่อไปที่   “ ห้องเรียนเรือนแพ ที่อยู่กลางเขือนภูมิพล ”
 • 09.00 น. –  10.00 น.    แนะนำตัว พูด กับครูสามารถ
 • 10.00 น. –  12.00 น.    วางแผน แบ่งงาน เตรียมปรับปรุง “ ห้องเรียนเรือนแพ ”
 • 12.00 น. –  13.00 น.   รับประทานอาหารเที่ยง
 • 13.00 น. –   16.00 น.   ลงมือปรับปรุงเรือนแพ
 • 16.00 น. –  18.00 น.   พักผ่อน เล่นน้ำกับน้องๆๆ
 • 18.00 น. –  19.00 น.   รับประทานอาหารเย็น
 • 19.00 น. –   21.00 น.   กิจกรรมภาคกลางคืน
 • 21.00 น.                    พักผ่อน

วันที่ 11 ธันวาคม 59

 • 07.00 น.  –  09.00 น.   รับประทานอาหารเช้า
 • 09.00 น. –   12.00 น.   ปรับปรุง “ ห้องเรียนเรือนแพ + “หน่วยแพทย์อาสา”
 • 12.00 น. –   13.00 น.   รับประทานอาหารเที่ยง ( ร้านอาหาร)
 • 13.00 น.  –   16.00 น.  ปรับปรุง “ ห้องเรียนเรือนแพ ” ต่อ
 • 16.00 น. –  18.00 น.   พักผ่อน เล่นน้ำกับน้องๆๆ
 • 18.00 น. – 19.00 น.    รับประทานอาหารเย็น
 • 19.00 น. –   21.00 น.   กิจกรรมภาคกลางคืน
 • 21.00 น.                     พักผ่อน

วันที่ 12 ธันวาคม 59

 • 05.00 น.-  06.00 น.  เตรียมตัวกลับ
 • 06.00 น. – 07.30 น.  รับประทานอาหารเช้า
 • 07.30 น.-  08.30 น.  กิจกรรม อำลา เรือนแพ
 • 08.30 น.-  09.30 น.  นั่งเรือ สู่ อุทยานแห่งชาติแม่ปิง
 • 09.30 น.-  11.00 น.  พักผ่อนที่ “พระบาทห้วยต้ม”
 • 11.00 น.-  12.00น.   พักผ่อนที่   “มหาเจดีย์ศรีเวียงชัย”
 • 12.00 น.-  13.30น.   รับประทานอาหารเที่ยงแบบพื้นเมือง
 • 13.30 น.-  20.30 น.  เดินทางกลับ กทม โดยปลอดภัย

สิ่งที่คาดว่าจะได้

 • 1. ได้ช่วยปรับปรุงห้องเรียนเรือนแพ
 • 2.  ได้พักผ่อน ที่พระธาตุห้วยต้ม
 • 3.  ได้พักผ่อน ที่ มหาเจดีย์ศรีเวียงชัย
 • 4    ได้มิตรภาพ และเพื่อน

หมายเหตุ ตารางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สวัสดิการ

 1. เสื้ออาสาบ้านดินไทย
 2. รถตู้รับส่ง จาก กทม –  อ.ลี้ จ.ลำพูน
 3. ค่าเรือล่องไปห้องเรียนเรือนแพ
 4. อุปกรณ์สำหรับการปรับปรุงทั้งหมด
 5. กล้องถ่ายรูป (มีสต๊าฟเก็บภาพประทับใจให้)
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุท่านละ 1,000,000 บาท
 7. อาหาร  8 มื้อ  ตลอดกิจกรรม
 • วันที่ 10-11 ธันวาคม. 59 (เช้า กลางวัน เย็น) จำนวน 3 มื้อ x 2 วัน  = 6  มื้อ
 • วันที่ 12 ธันวาคม. 59 ( เช้า กลางวัน ) 2 มื้อ
 • รวม 8 มื้อ

สิ่งที่ควรนำไปด้วย

 1. หมวกและถุงมือ
 2. รองเท้าสวมสบาย
 3. ครีมกันแดด
 4. ของใช้ส่วนตัว
 5. ยาประจำตัว
 6. กล้องถ่ายรูป
 7. ของที่สามารถแบ่งปันได้ คนละ 2 ชิ้น ( กิจกรรมบัดดี้)

สนใจสามารถลงทะเบียนได้โดยส่งใบสมัครมาที่อีเมลย์นี้    yobaandin@hotmail.com

ใบสมัคร

 

หมายเหตุ   นัดขึ้นรถ ที่ สถานีรถไฟฟ้า MRT หมอชิต ( 19.00 น.)

และแวะรับอีกจุดที่โลตัสรังสิต ( 20.00 น.) ตรงข้าม ฟิวเจอร์รังสิต

 ค่าลงทะเบียน        สมทบค่าใช้จ่ายท่านละ 2790 บาท   

เดินทางเองสมทบ      1490 บาท

 • เปิดรับสมัคร อาสาทั่วไป 30 ท่าน  
 • โควต้า อาสา ( ที่เป็นแพทย์หรือพยาบาล 5 ท่าน )

 

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง

 • วางเงินมัดจำ ทันทีที่จองท่านละ 1,000 บาท
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 • 3 หากไม่สะดวกเข้าร่วมกิจกรรม สามารถเปลี่ยนผู้เข้าร่วมได้ (ไม่คืนเงินมัดจำ ทุกกรณี)

 

 

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี

ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี หมายเลขบัญชี ประเภทบัญชี
กสิกรไทย โลตัสรังสิต นายสุรัช สะราคำ 568-2-05394-3 ออมทรัพย์

…………………………………………………………………………

หมายเหตุ

 • หากได้รับการตอบรับแล้วสามารถโอนได้เลย
 • การมัดจำ ถือว่าเป็นการแสดงความจำนงเข้าร่วมกิจกรรม
 • ให้สิทธิ์อาสาที่สมัครแล้วโอนเงินมัดจำเข้ามาก่อน
 • หากอาสาโอนเงินครบจำนวนถือว่าเต็มจะประกาศหน้าเว็บ
 • หากประกาศว่าเต็ม ถือว่าผู้ที่สมัครแต่ยังไม่โอนเงิน นั้น สละสิทธิ์
 • หากไม่สะดวกเข้าร่วมกิจกรรม สามารถเปลี่ยนผู้เข้าร่วมได้ (ไม่คืนเงินมัดจำ)
 • กิจกรรมนี้ งดอบายมุข สิ่งมึนเมา ทุกชนิด

 

 

 

 

     

 

ใบสมัคร

ค่าใช้จ่าย : ค่าลงทะเบียน สมทบค่าใช้จ่ายท่านละ 2790 บาท เดินทางเองสมทบ 1490 บาท