ร่วมเป็นอาสาระดมทุนช่วยน้องที่ถูกทำร้าย

คุณสมบัติ :
– อายุ 15 ปีขึ้นไป
– ไม่จำกัดเพศ และคุณวุฒิ
– ไม่จำกัดอาชีพ (นักเรียน นักศึกษา พนักงานบริษัท ข้าราชการ เจ้าของธุรกิจ ได้หมด!!)
– มีความคิดสร้างสรรค์ ไอเดียบรรเจิด (ถ้าสนใจด้านการตลาด การวางแผนธุรกิจยิ่งดี!!)
– ชอบทำกิจกรรมเพื่อสังคม ชอบทำงานเป็นกลุ่ม
– ยินดีรับกลุ่มที่ต้องการเก็บชั่วโมงจิตอาสาที่สนใจกิจกรรมต่อเนื่อง (สามารถทำได้บ่อยครั้ง)
– จะมาเป็นกลุ่ม หรือมาเดี่ยวก็ได้
– ที่มีความสนใจเสียสละเวลามาร่วมคิด ร่วมวางแผน ออกแบบกิจกรรมระดมทุน เพื่อนำรายได้มาสนับสนุนการดำเนินงานช่วยเหลือเด็กที่ถูกทำร้าย ในโครงการ“ช่วยหนูด้วย” ของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

สิ่งที่อาสาจะได้รับ
– ใบรับรองชั่วโมงกิจกรรม / เกียรติบัตร
– เรียนรู้การทำกิจกรรมและ การทำงานเป็นทีมโดยมีที่ปรึกษาโครงการ
– อิ่มใจที่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือน้องๆ

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ิ 20 มีนาคม 2559 ปฐมนิเทศในวันที่ 2 เมษายน 2559
สถานที่..ห้องประชุมใหญ่ บ้านเซเวียร์ ซอยราชวิถี 12 ตั้งแต่เวลา 09:00 – 16:00 น.

 กรอกรายละเอียดสมัครเข้าร่วมเป็นอาสาได้ที่

http://goo.gl/forms/ja1PYnwie7

 

สอบถามเพิ่มเติม : Volunteercpcr@gmail.com , Facebook : facebook.com/cpcr.cpcr หรือโทร. 0 2412 0738 (งานอาสาสมัคร)

กรอกรายละเอียดสมัครเข้าร่วมเป็นอาสาได้ที่

http://goo.gl/forms/ja1PYnwie7

Register Now

ค่าใช้จ่าย : ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดใด เพียงอาสารับผิดชอบค่าเดินทางของตน