รับสมัครอาสาสมัครร่วมค่าย Festival Plein la Bobine ฝรั่งเศส
3-20 มิถุนายน 2559
 
Camp code: U01
Camp Name:Festival Plein la Bobine
 

The project Festival Plein la Bobine 2016: a movie festival for children, this year the thematic of the festival is the forest! Do you like cinema? Are you interested in this thematic? So this workcamp is made for you!

The AFFE (local organisation for a film festival for children) runs every year the festival “Plein la Bobine” for children from 3 to 12 years old with the aim to develop programs of visual education in connection with cinema. Every year has a different thematic. This is the 14th anniversary of the festival ! Cinema-addicts, come to discover the festival Plein la Bobine ! You can find further information on the web site of the festival : www.pleinlabobine.com 


Works : You will fully participate in the setting up of the festival: creation, installation of the scenery, the exhibitions, the equipment, preparation of badges, posters, signposting. One part of your work will be linked to the young public : welcome, seating, etc. 

Activities : Once there the leaders will propose you several activities, especially the first week, the second is totally dedicated to the festival. But you can bring your own ideas, be imaginative! We expect you to participate in the group activities that are going to be chosen as a group. Have fun!

Location : You will be accomodated in the La Bourboule spa town (at an altitude of 852 metres), in the middle of the Natural Park of the Auvergne Volcanoes. La Bourboule is located nearby the banks of the Dordogne River crossed by a dozen of bridges and has a splendid wooden park. You will be accomodated close from hiking paths and you will enjoy the activities organized by the municipality for the spa users. You will also have access to the facilities of the town: shops, activities

Accomodation : In a leisure center with facilities and a kitchen. There will be mattresses for the volunteers but bring your sleeping bag !
Special Requirements : Attention! French/ English speaking camp, you will be in contact with French public !
The life in a festival is often hectic and days could be long. This workcamp is different from the others, you have to know how to react facing different situations. You should speak some French because you will be in contact with the public
 
Nearest big town : BOURBOULE (LA)
 
Nearest airport : CFE Clermont-Ferrand
 
Terminal : La Bourboule

ดาวน์โหลดใบสมัคร http://www.volunteerspirit.or.th/home/khayfestivalpleinlabobinefrangses/festival-plein-la-bobine-details

ส่งไปที่ Parin@volunteerspirit.or.th, 08 3178 0642

รายละเอียดเพิ่มเติม V_Volunteer Indy

ค่าใช้จ่าย

  1. ลงทะเบียน 6,000 บาท
  2. ค่าเดินทาง (ตั๋วเครื่องบิน ซื้อเองได้เลยหลังได้รับวีซ่า)
  3. ค่าวีซ่า 60 ยูโร
  4. ค่าประกันการเดินทาง ประมาณ 1,000 บาท

ค่าใช้จ่าย : 6,000