รับสมัครอาสาสมัครไทยร่วมค่าย DESIGN A COWORKING SPACE IN AUVERGNE ฝรั่งเศส

 

Dates:  27 December 2015 – 8 January 2016

Camp Name:  EDESIGN A COWORKING SPACE IN AUVERGNE 

ติดตามข่าวสาร https://www.facebook.com/VSA-Thailand-109930182446494/