รับสมัครอาสาสมัครไทยร่วมค่ายครูอาสานานาชาติ 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 ขอนแก่น

14-26 ธันวาคม 2558 

คุณสมบัติ
  • อายุ 16 ปีขึ้นไป
  • สนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมนานาชาติ
รายละเอียดโครงการ

Background

Rajapachanukroh 50 School is the school for disadvantage and poor children in country side of Khon Kaen ,Thailand.

The school is under the royal foundation offer education, food and accommodation for the children that have no parents, the children from the poor family, and the children from very remote area. They can come and stay at the school from the primary (7 years) to high school (18 years). They are staying at the school with the teacher, so we are offer them not only education but also life and opportunities.

Give primary Thai students have the big chance to communication with the foreigner. Destroy shyness from them and let them used to foreigner even now not only English is important to be in the world. Education camp is the most wanted from Thai people when thinking of cultural diversity. After many camps have done in the primary schools. The students are getting use to with the foreigners and some dare to speak out. We need to keep continuing their chance to meet and share with international volunteers as their improvement. We hope one day the students from the rural area will have more confident to speak English and face to foreigners, also more understanding in cultural diversity similar as the students in the big city. No more knowledge gap!

Working

Volunteers are expecting to work as English teacher in primary & high school. You can prepare the easy English lesson and useful conversation. Open and shared a new experience with the students. Use your own experience for teaching and enjoying with games.

Location Rajapachanukroh 50 School, Khon Kaen, Thailand

Accommodation and food Volunteer will stay at the school accommodation. You have your own accommodation (Bedroom and bathroom). Have a meal at the school.

Terminal Khon Kaen Airport, Khon Kaen Train station, Khon Kaen bus station

Leisure Activities Local Market/Village, Community, National Parks

Special Remarks Volunteer should love to play with kids and please bring some teaching material such as book, kids’ education game, stationary, etc. from your country; it will be the good way for culture exchange and made students have more motivation.


ค่าลงทะเบียน (ชำระเมื่อสมัคร)
6,000 Baht (ที่พัก อาหาร ระหว่างค่าย, ไม่รวมอาหารวันหยุดเสาร์อาทิตย์)
ดาวน์โหลดใบสมัครข้างล่างนี้ ส่งไปที่ workcamp@volunteerspirit.or.th
ติดต่อสอบถามรายละเอียด workcamp@volunteerspirit.or.th 08 9878 9355
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม –  Volunteer Exchange Form STV.xls

ที่มา http://www.volunteerspirit.or.th/home/rabsmakhrxasasmakhrthiykhaykhruxas…

ค่าใช้จ่าย : 6,000 บาท