รับสมัครอาสาสมัครไทยร่วมค่ายแลกเปลี่ยนสองวัฒนธรรมประเทศญีปุ่่น
 12-18 มีนาคม 2559
Mashiko town Tochigi prefecture Japan
 
 
เปิดประสบการณ์อาสาสมัครค่ายแลกเปลี่ยนสองวัฒนธรรมประเทศญี่ปุ่นกับ VSA, working, learning, playing, sharing partying together!
 
 
 Background and Aims :

Organized together with Tochigi Conservation Corps (TCC). Conservation Corps is long term workcamp programs in USA where 10-20 youth work for local development and environment. About 25,000 vols. join every year. To create similar programs in Japan, TCC was created in 2009 by the leader who was a LMTV coordinator of NICE. Because there are few children who are able to play and grown up in nature, TCC creates a children’s forest in which local community residents can play.

Voluntary Work :

1) maintain/ upgrade the children’s forest

2) maintain bamboo forest

Other Programs : We will have opportunities learning leadership, NPO management, group work, that would be useful for your future. Sightseeing, short trip (hot springs, famous places here)

Accommodation :

Shared room in a big house called Meizai-an. Volunteers will cook by themselves by turns. All basic facilities are provided.

Numbers of Workcampers (volunteers for the full period) and Division of tasks for Organizing 

Total number should be 12 in maximum.

Thai: 10 vols.

Japanese: 2 vols. (There will be Vietnamese volunteer joining program)

* Qualification: High motivation to work (some work will be physically hard), respect to local culture and rules

* Some Japanese vols. may join partly.

Budget 

  1. ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท
  2. ค่าตั๋วเครื่องบิน (อาสาสมัครสามารถซื้อเองได้เลยหลังจากได้รับการตอบรับ หรือซื้อกับ VSA)
  3. ค่าธรรมเนียมค่าย 35,000 เยน (จ่ายที่ญี่ปุ่น )  includes 3 meals a day (from dinner on 3/12 to breakfast on 3/18), the accommodation cost for 6 nights.
  4. ค่าเดินทางจากสนามบิน-Mashiko town ไป-กลับ ประมาณ 3,000 บาท
  5. อาสาสมัครควรมีประกันการเดินทางต่างประเทศของตนเอง

ดาวน์โหลดใบสมัคร

http://www.volunteerspirit.or.th/home/vsabilateralcampjapan/vsa-bilateral-workcamp-japan-details

ส่งไปที่ outgoing@volunteerspirit.or.th หมดเขตรับสมัคร 30 ก.พ. 2559
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม พี่แพร์ 0831780642, พี่เกต 0819592961 outgoing@volunteerspirit.or.th
 
อ่านประสบการณ์อาสาสมัครค่ายนี้