รับสมัครอาสาสมัครไทยร่วมค่ายแลกเปลี่ยนสองวัฒนธรรม อำเภอแม่แจ่ม

ค่ายแบ่งออกเป็นสองช่วงระยะเวลา
  1. ค่ายเปลี่ยนสองวัฒนธรรมไทยฮ่องกง 20-23 พฤศจิกายน 2558
  2. ค่ายเปลี่ยนสองวัฒนธรรมไทยสิงคโปร์ 25 พฤศจิกายน-8 ธันวาคม 2558
คุณสมบัติ
  • อายุ 16 ปีขึ้นไป
  • สนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมนานาชาติ
 รายละเอียดโครงการ http://www.volunteerspirit.or.th/International-Volunteer/maejam-biletaral-camp

 

ดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://www.volunteerspirit.or.th/International-Volunteer/maejam-biletaral-camp

 ส่งไปที่ workcamp@volunteerspirit.or.th

ค่าใช้จ่าย : 4,000 - 6,000บาท