“ วันที่ 16 – 18 กรกฎาคม 59 ”

รับสมัคร รุ่น 3

อาสาตะลุยซ่อมแซมห้องเรียนเรือนแพ+แวะอุทยานแห่งชาติ แม่ปิง(น้ำตกก้อหลวง)”
อ. ลี้ จ.ลำพูน ( ซ่อมแซมแพห้องเรียนหลังแรก)

        

ความเป็นมา

                    ใน ช่วงที่ผ่านมาทางกลุ่มบ้านดินไทยได้ รับข้อมูลจาก อาสาเก่า ว่ามี ครู อยู่ท่านหนึ่งที่ มีความ ทุ่มเท (เสียสละ)แรงกายแรงใจ สอนหนังสือเด็ก ที่ห้องเรียนเรือนแพ (อยู่ในเขื่อน ภูมิพล)   และในช่วงที่ผ่านมา รายการ“คน ค้นฅน” ได้ไปถ่ายทอดชีวิต และ หนัง เรื่อง “คิดถึงวิทยา” โดยได้ นำประวัติบางส่วนของคุณครู มาทำเป็น หนัง (ซึ่งได้ผ่านมา 2-3 ปีแล้ว)

                   ช่วงเดือนต.ค. 58 , ม.ค. 59 ที่ผ่านมา ทางอาสาบ้านดินไทย ได้เข้าไปช่วยซ่อมแซมปรับปรุงเรือนแพ ไปแล้ว 2 ครั้ง แต่ จากการพูดคุยครั้งที่แล้ว แพห้องครัวซึ่งเป็นแพ หลังแรก เริ่ม มีอาการเอียงและกำลังจะพัง เนื่องจาก “ทุ่นแพ” ซึ่งเป็น ลำไม้ไผ่ ที่อยู่ใต้แพ กำลัง ทรุดโทรม คาดว่า จะรับน้ำหนักของแพได้อีกไม่นาน ดังนั้น ทางทีมงานตั้งใจชวนอาสา ไปช่วยกัน เปลี่ยน ” ทุ่นแพ ”   ทาสีอาคารเพิ่ม   โดยได้ประกาศรับสมัคร รุ่น 3อาสาตะลุยซ่อมแซมห้องเรียนเรือนแพ + แวะอุทยานแห่งชาติ แม่ปิง ( น้ำตกก้อหลวง ) ขึ้น ในวันที่   “ วันที่ 16 – 18 กรกฎาคม 59 ”  

                โดยขากลับได้พาแวะ น้ำตก ก้อใหญ่ ซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยงามมากในอุทยานแห่งชาติแม่ปิง และแวะไหว้พระบาทห้วยต้ม เจดี ศรีเวียงชัย   งานนี้รับ 3-4รถตู้ สนใจสมัครได้เลยครับ

        สำหรับจุดประสงค์ ทริปนี้ 

                 เป็นการชวนเพื่อนๆอาสาสมัคร ไปช่วยกันเปลี่ยน ” ทุ่นแพ ที่อยู่ใต้แพ” และ ซ่อมแซมเรือนแพให้ดีขึ้น  งานนี้ นอนที่ห้องเรียนเรือนแพ เล่นน้ำกับเด็กๆๆ ( แจกเสื้ออาสา บ้านดินไทย  1 ตัว)

  

“ วันที่ 16 – 18 กรกฎาคม 59 ”  

อาสาตะลุยซ่อมแซม ห้องเรียนเรือนแพ + แวะอุทยานแห่งชาติ แม่ปิง ( น้ำตกก้อหลวง ) อ. ลี้ จ.ลำพูน ( ช่วยซ่อมแซมแพหลังแรก)

วันที่ 15 กรกฎาคม 59

 • 18.30 น. –  19.30 น.    นัดรวมตัวที่ สถานี รถไฟฟ้า MRT หมอชิต
 • 19.30 น. –  20.30 น.    นัดรวมตัวที่ หน้าห้างโลตัสรังสิต 
 • 20.30 น.  เดินทางออกจาก กทม.

วันที่ 16 กรกฎาคม 59

 • 06.00 น. –  07.00 น.    เดินทางถึง อุทยานแห่งชาติแม่ปิง
 • 07.00 น. –  08.00 น.    รับประทานอาหารเช้า
 • 08.00 น. –  09.00 น.    เดินทาง นั่งเรือต่อไปที่   “ ห้องเรียนเรือนแพ ที่อยู่กลางเขือนภูมิพล ”
 • 09.00 น. –  10.00 น.    แนะนำตัว พูด กับครูสามารถ
 • 10.00 น. –  12.00 น.    วางแผน แบ่งงาน เตรียมปรับปรุง “ ห้องเรียนเรือนแพ ”
 • 12.00 น. –  13.00 น.   รับประทานอาหารเที่ยง
 • 13.00 น. –   16.00 น.   ลงมือปรับปรุงเรือนแพ
 • 16.00 น. –  18.00 น.   พักผ่อน เล่นน้ำกับน้องๆๆ
 • 18.00 น. –  19.00 น.   รับประทานอาหารเย็น
 • 19.00 น. –   21.00 น.   กิจกรรมภาคกลางคืน
 • 21.00 น.                    พักผ่อน

วันที่ 17 กรกฎาคม 59

 • 07.00 น.  –  09.00 น.   รับประทานอาหารเช้า
 • 09.00 น. –   12.00 น.   ปรับปรุง “ ห้องเรียนเรือนแพ ” ต่อ
 • 12.00 น. –   13.00 น.   รับประทานอาหารเที่ยง ( ร้านอาหาร)
 • 13.00 น.  –   16.00 น.  ปรับปรุง “ ห้องเรียนเรือนแพ ” ต่อ
 • 16.00 น. –  18.00 น.   พักผ่อน เล่นน้ำกับน้องๆๆ
 • 18.00 น. – 19.00 น.    รับประทานอาหารเย็น
 • 19.00 น. –   21.00 น.   กิจกรรมภาคกลางคืน
 • 21.00 น.                     พักผ่อน

 วันที่ 18 กรกฎาคม 59

 • 05.00 น.-  06.00 น.  เตรียมตัวกลับ
 • 06.00 น. – 07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า
 • 07.00 น.-  08.00 น.  นั่งเรือ สู่ อุทยานแห่งชาติแม่ปิง
 • 08.00 น.-  09.30 น.  พักผ่อนที่   “น้ำตกก้อหลวง”
 • 09.30 น.-  11.00 น.  พักผ่อนที่ “พระบาทห้วยต้ม”
 • 11.00 น.-  12.00น.   พักผ่อนที่   “มหาเจดีย์ศรีเวียงชัย”
 • 12.00 น.-  13.30น.   รับประทานอาหารเที่ยงแบบพื้นเมือง
 • 13.30 น.-  20.30 น.  เดินทางกลับ กทม โดยปลอดภัย

   

สิ่งที่คาดว่าจะได้

 • 1. ได้ช่วยปรับปรุงห้องเรียนเรือนแพ
 • 2.  ได้พักผ่อน เที่ยวน้ำตกก้อใหญ่
 • 2.  ได้พักผ่อน ที่พระธาตุห้วยต้ม
 • 3.  ได้พักผ่อน ที่ มหาเจดีย์ศรีเวียงชัย
 • 4    ได้มิตรภาพ และเพื่อน

หมายเหตุ ตารางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สวัสดิการ

 1. เสื้ออาสาบ้านดินไทย
 2. รถตู้รับส่ง จาก กทม –  อ.ลี้ จ.ลำพูน
 3. ค่าเรือล่องไปห้องเรียนเรือนแพ
 4. อุปกรณ์สำหรับการปรับปรุงทั้งหมด
 5. กล้องถ่ายรูป (มีสต๊าฟเก็บภาพประทับใจให้)
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุท่านละ 1,000,000 บาท
 7. อาหาร  8 มื้อ  ตลอดกิจกรรม
 • วันที่ 16-17 กรกฎาคม. 59 (เช้า กลางวัน เย็น) จำนวน 3 มื้อ x 2 วัน  = 6  มื้อ
 • วันที่ 18 กรกฎาคม. 59 ( เช้า กลางวัน ) 2 มื้อ
 • รวม 8 มื้อ

สิ่งที่ควรนำไปด้วย

 1. เสื้อกันฝน
 2. หมวกและถุงมือ
 3. รองเท้าสวมสบาย
 4. ครีมกันแดด
 5. ของใช้ส่วนตัว
 6. ยาประจำตัว
 7. กล้องถ่ายรูป
 8. ของที่สามารถแบ่งปันได้ คนละ 2 ชิ้น ( แลกกันกับเพื่อนๆๆ Buddy)

 

  ใบสมัคร

 

หมายเหตุ   นัดขึ้นรถ ที่ สถานีรถไฟฟ้า MRT หมอชิต ( 19.00 น.)

และแวะรับอีกจุดที่โลตัสรังสิต ( 20.00 น.) ตรงข้าม ฟิวเจอร์รังสิต

 

ค่าลงทะเบียน        สมทบค่าใช้จ่ายท่านละ 2790 บาท 

เดินทางเองสมทบ      1490 บาท

( หากสนใจบริจาค ซื้อไม้ไผ่ ทำทุนแพ สามารถทำได้ เพิ่มลำละ 30 บาทx จำนวนลำที่ต้องการบริจาร = ยอด บริจาค )

 

 

ความช่วยเหลือที่พวกเราสามารถช่วยได้ ·       

1 รับบริจาคเสื้อชูชีพ เก่าที่ใช้งานได้ ·       

2 รับบริจาคหวงยาง เก่าที่ใช้งานได้ ·       

3 รับบริจาค อุปกรณ์ เล่นน้ำเก่าที่สามารถใช้งานได้ ·       

4 รับบริจาคไม้ไผ่ สำหรับทำแพ งานนี้ใช้ 400 ลำ    

หรือบริจาคสมทบ เพื่อซื้อไม้ไผ่สำหรับทำทุนแพ  ( 1 ลำ = 30 บาท )

 

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง

 1. วางเงินมัดจำ ทันทีที่จองท่านละ 1,000 บาท
 2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี

ธนาคาร

สาขา

ชื่อบัญชี

หมายเลขบัญชี

ประเภทบัญชี

กสิกรไทย

โลตัสรังสิต

นายสุรัช สะราคำ

568-2-05394-3

ออมทรัพย์

…………………………………………………………………………

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง

 • วางเงินมัดจำ ทันทีที่จองท่านละ 1,000 บาท
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 • 3 หากไม่สะดวกเข้าร่วมกิจกรรม สามารถเปลี่ยนผู้เข้าร่วมได้ (ไม่คืนเงินมัดจำ ทุกกรณี)

 

 

 

 

 

 

  ใบสมัคร

 

ค่าลงทะเบียน        สมทบค่าใช้จ่ายท่านละ 2790 บาท 

เดินทางเองสมทบ      1490 บาท

( หากสนใจบริจาค ซื้อไม้ไผ่ ทำทุนแพ สามารถทำได้ เพิ่มลำละ 30 บาทx จำนวนลำที่ต้องการบริจาร = ยอด บริจาค )

ค่าใช้จ่าย : ค่าลงทะเบียน สมทบค่าใช้จ่ายท่านละ 2790 บาท เดินทางเองสมทบ 1490 บาท