องค์กรผู้จัดงาน
Big Trees
FabCafe Bangkok

รายละเอียดงาน “ตลาด 100 โล”
• FabCafe Bangkok ร่วมกับ BIG Trees
เปิดตลาดกลางเมือง “FabFarm ตลาด 100 โล”
สร้างพื้นที่ของเกษตรกรต้นตอตัวจริงในเมือง รัศมี 100 กิโลเมตร โดยจะเป็นพื้นที่นัดพบ ‘เกษตรกร’ – ‘คนกิน’ โดยตรง
• ‘FabFarm’ คือ การรวมกลุ่มคนกินที่ใส่ใจการบริโภคแนวใหม่ที่จะทำให้สุขภาพดีขึ้นด้วยอาหารสดใหม่ใกล้กรุงเทพฯ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการขนส่ง ลดคาร์บอนฟุตพริ้นทร์ สนับสนุนอาชีพเกษตรกรและสร้างสังคมของการแบ่งปัน
• ภายในงานคุณจะได้พบกับเกษตรกรตัวจริงที่จะมาเป็นพ่อค้า แม่ค้า
คุณจะได้จับจ่ายผลิตภัณฑ์จาก กลุ่มเกษตรกรบางกะเจ้า กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ภาคตะวันตก กลุ่มเกษตรกรเพชรน้ำหนึ่ง ฟาร์มไก่ธรรมชาติบางคล้า ไร่สุขพวง สวนอูบุญตู และเกษตรกรเจ้าอื่นๆอีกมากมาย  มานำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย ผักสด ผลไม้ตามฤดูกาลจากไร่สวนเกษตรอินทรีย์ ข้าว ผลิตภัณฑ์แปรรูป และอาหารพร้อมทานรสอร่อย

ตำแหน่งงานอาสาสมัคร
1. อาสาสมัครช่วยงานด้านศิลปกรรมสร้างสรรค์ ( จำนวน 3 คน )
– ช่วยออกแบบและตกแต่งสถานที่จัดงาน
– ช่วยสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิญชวนคนมาร่วมงานผ่าน Social Media รวมถึงช่วยถ่ายภาพ เขียนเรื่องราวสั้นๆทำให้ผู้คนรู้จักเรื่องราวของชุนชนและเกษตรกรที่มาร่วมงานมากขึ้น
– เป็นทีมสนับสนุนในช่วงการจัดงานจริง
** ปฏิบัติงานวันเสาร์ที่ 26 มีค. 58 เวลา 10.00-19.00 น.

2. อาสาสมัครช่วยงานด้านการจัดอีเวนท์กิจกรรมสร้างสรรค์ ( จำนวน 3 คน )
– ช่วยในการติดตั้งงาน
– ช่วยดูแลร้านค้า
– เชิญชวนคนเข้าร่วมงานตลาด 100 โล และช่วยแนะนำผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆ
– ช่วยขนของและเก็บของหลังงานเสร็จสิ้น
** ปฏิบัติงานวันเสาร์ที่ 26 มีค. 58 เวลา 12.00-20.00 น.

สถานที่ทำงาน FabCafe’ ซอยอารีย์ 1

สิ่งที่อาสาสมัครจะได้รับ
– ได้เรียนรู้ทักษะการทำงานด้านการออกแบบงานสร้างสรรค์ร่วมกับทีมนักออกแบบมืออาชีพ (Creative)
– ได้เรียนรู้วิธีคิดอย่างสร้างสรรค์ในการออกแบบกิจกรรมสร้างสรรค์ในเชิงการเกษตรและชุมชน
– ได้เรียนรู้แนวคิดและการทำงานด้านการเกษตรอินทรีย์ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมเวิร์คช็อป
– ได้เรียนรู้การทำงานรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์

คุณสมบัติอาสาสมัคร
– มีความสนใจในเรื่องเกษตรอินทรีย์ หรือสนใจในประเด็นสิ่งแวดล้อม
– มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีทักษะด้านออกแบบตกแต่งการจัดงาน
– มีความพร้อมในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและความสามารถของการปรับตัวทำงานร่วมกับผู้อื่น

ติดต่อประสานงาน / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
พี่กิ๊ฟ 087-4948558

ปิดรับสมัครสมัคร

ค่าใช้จ่าย : -