รับ “แกนอาสา” ประสานงานและช่วยกิจกรรมอาสา2559
มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.) / Thai Volunteer Service (TVS)
ร่วมงานอาสาภายใต้โครงการ พลเมืองอาสา เพื่อส่งเสริม พลังอาสา พลังพลเมือง ร่วมสร้างสังคม กับมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

คุณสมบัติ
– บุคคลทั่วไป หรือนักศึกษาที่เคยร่วมกิจกรรมอาสาสมัครต่างๆมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ครั้ง
– มีหัวใจยินดี “อาสา” เปิดใจเรียนรู้ ใช้พลังบวกในการทำงาน ทำงานเป็นทีมได้ ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อภาระกิจงานอาสาในแต่ละครั้งจนลุล่วง
– สามารถช่วยงานประสานงานและช่วยกิจกรรมอาสาใน กทม. ต่างจังหวัด หรือประเทศเพื่อนบ้านได้
– สามารถทำงานจัดเตรียมกิจกรรมและสถานที่ กิจกรรมนันทนาการ และสามารถร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ รวมทั้งดูแลงานอำนวยความสะดวกในการทำกิจกรรมอาสา และที่เกี่ยวข้อง
– ท่านที่ได้รับการตอบรับแล้ว มีเบี้ยเลี้ยงตอบแทนสำหรับ แกนอาสา

หมายเหตุ กิจกรรมส่วนมากเป็นวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ มีวันธรรมดาบ้างเป็นบางครั้ง ท่านที่สมัครและได้รับการตอบรับแล้ว เราจะแจ้งวันเวลาก่อนวันกิจกรรมล่วงหน้าอย่างน้อย 2 อาทิตย์ เพื่อให้ท่านเลือกวันทำกิจกรรมกับเรา อาสาแกนเริ่มทำกิจกรรมตั้งแต่ มิ.ย. 2559 เป็นต้นไป

ขอใบสมัคร หรือสอบถามที่ ทางอีเมล์ volunteerservice@gmail.com (ไม่รับทางโทร.และช่องทางอื่น)
มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
๔๐๙ ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวง/ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๒๐
409 Ratchadapesek, Huay Kwang, Bkk 10320
E-mail volunteerservice@gmail.com Website www.thaivolunteer.org

ส่งชื่อ ... โทร ... อีีเมล์ ... อาชีพ... เพื่อขอใบสมัคร หรือสอบถามที่ ทางอีเมล์ volunteerservice@gmail.com (ไม่รับทางโทร.และช่องทางอื่น)

ค่าใช้จ่าย : ไม่มี