ปิดรับสมัคร

รุ่น 2  ปี 61

เสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 61

อาสาทำดี   ลุยโคลน   ปลูกป่าชายเลน

เพิ่มพื้นที่ ป่าชายเลน    ณ. ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ ป่าชายเลน  อ.เมือง   จ.ชลบุรี

 

 

 แนวคิดในการ ปลูกป่าชายเลน  

                       จากการทำงานร่วมกันกับกลุ่มอนุรักษ์ต่างๆๆในประเทศไทย  โดยเฉพาะกลุ่มอนุรักษ์ใน  จ.ชลบุรี   ซึ่งทางกลุ่มอาสาบ้านดินไทยได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของ สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 จ.ชลบุรี     พบว่า ในปี 60 ทาง สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 จ.ชลบุรี  ได้ ทำการยึดคืน พื้นที่ บุกรุกแนวชายฝั่งทะเลที่ใช้ทำนากุ้ง    จำนวนหลายแปลง และมีความประสงค์ที่จะปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นป่าชายเลนต่อไป

                ดังนั้นทาง ทีมงานบ้านดินไทย หนึ่งในสมาชิกเครือข่ายจิตอาสา จึงได้ เสนอช่วย โดยการจัดกิจกรรมอาสาสมัครปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ จ.ชลบุรี เพื่อ ช่วย ให้พื้นที่ดังกล่าวได้กลับมาเป็นป่าชายเลนต่อไป  โดยกิจกรรมหลักๆจะมาช่วยกันปลูกป่าชายเลน ณ.พื้นที่ที่ทางราชการได้ยึดคืนมาใน จ.ชลบุรี

  

วันเสาร์ที่  19  พฤษภาคม  61

 • 06.00 น. – 06.30 น.                               นัดรวมตัวขึ้นรถบัส
 • 06.30 น. – 09.00 น.                              เดินทางสู่ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน
 • 09.00 น. – 10.00 น.                              กิจกรรมกลุ่มสัมพันธุ์
 • 10.00 น. – 11.00 น.                              ชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับ ระบบนิเวศ ชายฝั่ง
 • 11.00 น. – 12.00 น.                               เดินศึกษา ระบบนิเวศ ตามแนวสะพานแห่งการเรียนรู้
 • 12.00 น. – 13.00 น.                               รับประทานอาหารเที่ยง
 • 13.00 น. –  15.00 น.                               ลงมือปลูกป่าชายเลน
 • 15.00 น. –  16.00 น.                                อาบน้ำ ล้างตัว
 • 16.00 น. –  19.00 น.                                เดินทางกลับ กทม โดยปลอดภัย

 

สวัสดิการ

 1. มีอาหารกลางวัน1 มื้อ
 2. มีรถรับส่งจากกรุงเทพฯ – จุดทำกิจกรรม
 3. วิทยากร ในการอบรมการปลูกป่าชายเลน
 4. ต้นไม้สำหรับปลูกป่าชายเลน

  

การเตรียมตัว

 1. ชุดลุยโคลน 1  ชุด  สำหรับกิจกรรมปลูกป่า (ควรเป็นชุดทะมัดทะเมง)
 2. (ควรเป็นชุดเก่า เสื้อแขนยาวกางเกงสี่ส่วน หรือกางเกงเลจะดีมาก)
 3. ถุงเท้ายาวเหมือนถุงเท้าเล่นบอล  (ป้องกันหอยบาด)
 4. หมวก (มีสายรัดคางด้วยจะดี  โดนลมไม่ปลิว)
 5. ชุดเปลี่ยนหลังขึ้นจากกิจกรรม
 6. ยาส่วนตัว สำหรับท่านที่ มีโรคประจำตัว
 7. อุปกรณ์อาบน้ำ ผ้าเช็ดตัว สบู่

  สมัครกิจกรรม   คลิ๊กที่นี่   ใบสมัคร

สมทบค่าใช้จ่าย

ไปรถที่ทางทีมงานจัดให้ ท่านละ 690   บาท

เดินทางเอง ท่านละ 390    บาท

นัดขึ้นรถที่ซอยรางน้ำหน้าคิงเพาวเวอร์       วันเสาร์ที่  19  พฤษภาคม  61    เวลา    07.00 น. – 07.30 น.

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมกรุณา

โอนเงินผ่าน  บัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย ม.เกษตรศาสตร์

ชื่อบัญชี สุรัช สะราคำ เลขบัญชี ๒๓๕-๒-๐๓๓๔๘-๔ ออมทรัพย์

เมื่อโอนแล้วกรุณา   โทรยืนยันการโอน ที่ 086-770-2233

และส่งรายชื่อนามสกุลของอาสาทุกท่านพร้อมเบอร์โทรศัพท์

(บอกวันเวลาการโอนและธนาคารที่โอน)ไม่ต้องส่งสลิปมา

โดยส่งรายละเอียดมาที่    yobaandin@hotmail.com

  

  

  

     

  สมัครกิจกรรม   คลิ๊กที่นี่   ใบสมัคร

สมทบค่าใช้จ่าย

ไปรถที่ทางทีมงานจัดให้ ท่านละ 690   บาท

เดินทางเอง ท่านละ 390    บาท

นัดขึ้นรถที่ซอยรางน้ำหน้าคิงเพาวเวอร์       วันเสาร์ที่  19  พฤษภาคม  61    เวลา    07.00 น. - 07.30 น.

ค่าใช้จ่าย : ไปรถที่ทางทีมงานจัดให้ ท่านละ 690   บาท เดินทางเอง ท่านละ 390    บาท