“ลงลายกระเป๋าผ้า เพื่อศูนย์เด็กด้อยโอกาส” Volunteer to paint bag for Children Center

อาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2558 ชั้น 4 อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.)

Sun 13 September 2015

กิจกรรมอาสาลงลายกระเป๋าผ้า เพื่อศูนย์เด็กด้อยโอกาส …เรายังมีศูนย์เด็กมากมายที่ด้อยโอกาส ขาดแคลนปัจจัยดำรงชีพ เช่น ของใช้จำเป็นประจำวัน อาหาร ข้าวสาร เพื่อเป็นพลังเล็กๆที่จะส่งมอบความห่วงใยและสนับสนุนผู้ด้อยโอกาส ผ่านกิจกรรม “อาสาลงลายกระเป๋าผ้า หาทุนอาหารให้ศูนย์เด็กด้อยโอกาส” ในปี 2558  โดยมีมีวัตถุประสงค์เพื่อ – เปิดโอกาสให้อาสาสมัครได้ร่วมสร้างพลังอาสา – เรียนรู้กลุ่มผู้ด้วยโอกาสในสังคมเพื่อการแบ่งปัน และ – ได้ร่วมแบ่งปันแก่เพื่อนร่วมสังคมเดียวกัน กิจกรรมจะจัดให้มีขึ้น ตลอดปี2558 ตามวันเวลาที่เราประกาศในแต่ละเดือน หรือหากท่านว่างไม่ตรงกับวันที่เราจัดกิจกรรมกลุ่ม ก็สามารถนัดล่วงหน้ามาทำที่มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมได้

 

กำหนดการ

08:30  ลงทะเบียนผู้เข้าร่วม

รู้จักกัน แนะนำโครงการ กิจกรรมเรียนรู้กาย ใจ

ร่วมทำกิจกรรม ออกแบบตามที่ตนต้องการ

12:30  พูดคุยกันก่อนกลับจบกิจกรรม

Ø  จบกิจกรรมแล้ว กระเป๋าที่ท่านเป็นผู้ออกแบบ ท่านจะได้รับไปเป็นผลงานใช้เองหรือจะมอบเป็นของขวัญให้ผู้อื่นต่อไป

 

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วม

–  รับจำนวน 60 คน

ความพร้อมก่อนอาสา

– ผู้สมัครที่ลงชื่อแล้วไม่สามารถมาได้ ควรแจ้งให้เราทราบก่อนอย่างน้อย 3 วันล่วงหน้า ยกเว้นเหตุเร่งด่วนสุดวิสัย ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ผู้ที่รอคิวเข้าร่วมกิจกรรมเสียโอกาสเข้าร่วมอาสา

– ให้อาสาสมัครรักษาเวลา เพื่อเราจะได้เริ่มงานกิจกรรมพร้อมกันตามขั้นตอน หากสาย 1 ชั่วโมงเราจะปิดรับร่วมกิจกรรมเนื่องจากวิทยากรไม่สามารถละจากกิจกรรมที่กำลังดำเนินอยู่มาเริ่มกับผู้ที่เพิ่งเข้าร่วมได้

– ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการใบรับรองกิจกรรม ทางมูลนิธิฯยินดีอย่างยิ่งในการส่งเสริมกิจกรรมอาสาแก่ท่าน จึงขอให้ท่านตระหนักถึงการอาสาให้เต็มที่เช่นเดียวกับอาสาสมัครทั่วไป หากท่านมาสายกว่ากำหนด และกลับก่อนเวลา แล้วขอให้รับรองกิจกรรม ทางมูลนิธิฯไม่สามารถเซ็นรับรองให้ได้

 

 

– ร่วมบริจาคสมทบค่ากระเป๋าผ้าและอุปกรณ์ออกแบบลายกระเป๋า ชุดละ 160 –230 บาท ตามแบบและขนาดของกระเป๋า โดยไม่ต้องโอนมาล่วงหน้า แต่สมทบในวันกิจกรรมได้เลย กรุณาเตรียมเงินเป็นธนบัตรย่อย และเหรียญ

– ผู้เข้าร่วมที่บริจาคสมทบสามารถขอออกใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้

 

Schedule    

08.30 Registration

Ø  Get to know each other, volunteer activity; design bag to raise fund for disadvantaged children center

12.00 Exchange learning of volunteer work and present your bag

Finish activity, you will get bag for yourself or you will give to others.

– To support volunteer activity you need to pay for your bag from 160 – 230 baht depend on size.

– You can request for Tax exemption receipt from Thai Volunteer Service Foundation

 

ประสานกิจกรรม         มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
Contact : Thai Volunteer Service (TVS)
๔๐๙ ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวง/ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๒๐
409 Ratchadapesek, Huay Kwang, Bkk 10320
โทร./ Phone       095-9977724
E-mail             volunteerservice@gmail.com
Website          www.thaivolunteer.org

 

การเดินทางไปมูลนิธิฯ  ตั้งอยู่ที่ซอยรัชดาภิเษก 14  สามารถมาทางรถไฟฟ้าใต้ดิน ออกที่สถานีห้วยขวาง ประตู 1เดินมาทางศูนย์ฮอนด้า เดินผ่านศูนย์มาทะลุด้านขวามือ เดินจนถึงข้างตึกยูแมนชั่นด้านขวามือ ให้เลี้ยวขวาผ่านหน้ายูแมนชั่นจนถึงซัมเมอร์แมนชั่น Summer Mansion ทางขวามือให้เลี้ยวขวาตรงศาลพระภูมิเข้าไปประมาณ 30 เมตรสุดทางเดิน จะเห็นตึกมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมอยู่ซ้ายมือ (ตรงข้ามตึกซัมเมอร์ 1)  /  มาทางรถเมล์ (สาย 136  137  172  179  185  206  514   73ก  517) ลง ซ.รัชดาภิเษก 14 ตรงข้ามโรงเรียนกุนนที (ใกล้แยกรัชดา-ห้วยขวาง และสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินห้วยขวาง) เข้าในซอย14เห็นร้านเซเว่นให้เลี้ยวขวา ตรงมาจนถึงยูแมนชั่นแล้วเลี้ยวซ้าย ตรงมาเห็นSummer Mansion 3 เลี้ยวเข้าซอย Summer 3 ตึกมูลนิธิจะอยู่ติดกันด้านใน  หากท่านไม่ต้องการเดินสามารถนั่งวินมอเตอร์ไซค์บอกว่ามาตึกมูลนิธิ ฯ ติดซัมเมอร์แมนชั่น  ค่ารถ ประมาณ ๑๐ – ๑๕ บาท **** ขับรถมาเอง (เราจะอีเมล์แผนที่มาให้) มาตามแผนที่ จอดรถได้ที่หน้าตึกมูลนิธิฯ ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ที่จอดรถมีน้อย จึงไม่แนะนำให้เอารถมา หากจอดที่ลานจอดรถเอกชนหลังตึก Summer Mansion 1 ฝั่งติดกับกำแพงสังกะสี เสียค่าจอดเหมาจ่ายทั้งวัน 50 บาท

How to get TVS >> Located on Rachadapisek Rd., Soi 14

By MRT…  Huay Kwang station, Exit gate 1. Walk through the Honda Seivice Center, till you see U Mansion on the right hand, walking onward for approximately 50 meters from the Mansion then you see Summer Mansion 3 on your right hand turn right and walk thru the street to the Mantion… TVS is opposite The Summer Mansion 1

By bus… (No. 136 / 137/ 172/ 185/ 179/ 206/ 514/ 73ก /517) get off  Soi Ratchadaphisek 14 bus stop opposite the Gunnatee School, walk into  Ratchada 14, you will see 7-11 Mart, turn right and walk straight and turn left in front of U Mansion , walking onward for approximately 50 meters …………………….

If you don’t want to walk, you can take motorcycle taxi from MRT or from bus stop, tell them you will go to Mu-la-ni-thi or  to Summer Mansion, fee about 15 baht

* drive yourself (we will email a map) Parking is in front of TVS building. There is no charge, but there is few parking. If it is full, you need to park at a private parking lot behind the Summer Mansion 1, and you need to pay lump sum fee for parking 50 baht/day.

สมัครได้ทาง e-mail  volunteerservice@gmail.com โดยแจ้ง

ระบุกิจกรรม “อาสาลงลายกระเป๋าผ้าฯ13 ก.ย.” 

ชื่อ/สกุล .............  เบอร์โทร................ E-mail ................ อาชีพ.............

 

ค่าใช้จ่าย : 0