กิจกรรม ล่องเรือยิงหนังสติ๊กปลูกป่า และงมเก็บขยะแม่น้ำ
29 พ.ค. 2559 ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก
 
โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังจิตสำนึก และขยายเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้เข้ามามีส่วนร่วม นอกจากจะเป็นการทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์แล้ว ยังเป็นกิจกรรมการกุศลเพื่อหาทุนไปช่วยเหลือสังคม
หมายเหตุ : กรีน อีเว้นท์ หมายถึง กิจกรรมสีเขียว ไม่ใช่บริษัท ไม่ใช่องค์กรธุรกิจ ไม่ใช่ NGO แต่เป็นองค์กรประเภทกิจการเพื่อสังคม (SE) เป็นองค์กรจัดงานการกุศล ที่มุ่งเน้นด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบประมาณที่เหลือจากการจัดกิจกรรมเก็บสะสมไว้เป็นกองทุนสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและเยาวชน (โครงการให้ทุนจะเริ่ม 10 พ.ค. นี้)
 
กำหนดการ
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2559
06.40 น รวมพลที่ ปตท.สนามเป้า (อยู่ใกล้ ททบ.5 ถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าอนุสาวรีย์ชัยฯ) , รถออก 07.10 น

– เดินทางโดยปรับอากาศ (รถแอร์)
10.30 น (โดยประมาณ) เดินทางถึงเขื่อนขุนด่านปราการชล
– ลงเรือ ล่องเรือยิงหนังสติ๊กปลูกป่า
– รับเอกสารและฟังการบรรยายบนเรือ
– เรือพาแวะทางเดินขึ้นน้ำตก เดินป่าขึ้นไปดูน้ำตก ยิงหนังสติ๊กปลูกป่า และเล่นน้ำตก
– ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
11.30 น ลงจากสันเขื่อน มางมเก็บขยะแม่น้ำหน้าเขื่อน
12.00 น รับประทานอาหารกลางวัน (บุ๊พเฟ่ตักราดข้าวอาหาร 3 อย่าง)
13.00 น ออกเดินทางไปน้ำตกวังตะไคร้
– เที่ยวชมน้ำตกวังตะไคร้ และเก็บขยะสถานที่ท่องเที่ยว
14.30 น ออกจากน้ำตกวังตะไคร้ เดินทางไปโรงเรียนนายร้อย จปร.
– แวะตลาดโรงเกลือ (หน้าวัดหลวงพ่อปากแดง) 20 นาที
15.00 น (โดยประมาณ) ถึงสนามยิงปืนโรงเรียนนายร้อย จปร.
– กิจกรรมแนวทหาร ฝึกจัดระเบียบแถวและฝึกระเบียบวินัยเล็กน้อย
– กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต (สปช.) ฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง โดยมีครูฝึกทหารประกบเป็นรายคน
เมื่อถึงสนามยิงปืน รร.จปร.แล้ว เข้าห้องรับฟังการอธิบายเรื่องการใช้อาวุธปืน จากนั้นให้สมาชิกแต่ละคนเลือกชนิดปืนและกระสุนขนาดต่างๆ ได้ตามใจชอบ ทั้งปืนสั้น ปืนยาว ขนาดต่างๆ เช่น .22 , .38 , .45 , 9 มม. , 11 มม. เป็นต้น โดยชำระค่ากระสุนปืน ให้แก่ทางสนามยิงปืน รร. จปร. เป็นรายบุคคล (ค่ายิงปืนไม่รวมในค่าสมัคร เนื่องจากกระสุนปืนชนิดต่างๆ มีราคาไม่เท่ากัน มีตั้งแต่ 100 บาท-250 บาท ต่อ 1 ชุดหรือ 10 นัด )
ผู้ที่ไม่มีความประสงค์จะยิงปืน สามารถนั่งดู หรือจะยิงธนูแทนก็ได้ ผู้ที่ยิงเข้าเป้าได้คะแนนตั้งแต่ 98 คะแนนขึ้นไปจะได้รับใบประกาศจาก รร.จปร. และจะได้รับของรางวัล(เกี่ยวกับการอนุรักษ์หรือประหยัดพลังงาน) จากทางผู้จัดกิจกรรม
16.30 น เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ( ถึงกรุงเทพฯประมาณ 20.00 น ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ความตรงต่อเวลาของสมาชิก เหตุสุดิสัย และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ )
 
รับสมัคร 50 คน
ค่าสมัครคนละ 770 บาท
สิทธิ์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ
(1) รถปรับอากาศ (รถแอร์) ไป-กลับ
(2) อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม (บุ๊พเฟ่ตักราดข้าวอาหาร 3 อย่าง)
(3) ค่าเหมาเรือ
(4) ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวและอุทยานแห่งชาติ
(5) วัสดุ อุปกรณ์ ในการทำกิจกรรม
(6) เอกสารประกอบการเรียนรู้ (โบรชัวร์)
(7) สตาฟและวิทยากร
หมายเหตุ : สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการใบประกาศเกียรติคุณ สามารถขอรับได้ฟรี โดยให้ระบุมาในข้อมูลผู้สมัคร
 
สิ่งที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องนำมาด้วย
(1) เสื้อผ้าเปลี่ยน สำหรับคนที่จะลงน้ำ (คนที่ไม่ลงน้ำไม่ต้องเตรียมเสื้อผ้าเปลี่ยนมาก็ได้)
(2) ยารักษาโรคประจำตัว

ขั้นตอนและวิธีการสมัคร
1. สมัครโดยส่งข้อมูลผู้สมัครมาที่ In Box (กล่องข้อความแชท) www.facebook.com/GreenEventsThailand

ข้อมูลที่ต้องการมีดังนี้

- ชื่อกิจกรรม (ล่องเรือยิงหนังสติ๊ก)
- คำนำหน้าชื่อ-ชื่อจริง-นามสกุล
- เบอร์โทรศัพท์มือถือ
- อาหารที่แพ้ หรือรับประทานเจ มังสวิรัติ ฮาลาล ฯลฯ (ถ้ามี)
สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการใบประกาศเกียรติคุณ สามารถขอรับได้ฟรี โดยให้ระบุมาในข้อมูลผู้สมัคร
2. หลังจากส่งข้อมูลมาแล้วเราจะตอบกลับเป็นเลขบัญชีและกำหนดเวลาโอนเงินให้ท่านได้ยืนยันตน
3. กดเข้าร่วมในห้องกิจกรรม www.facebook.com/events/1550109228624240 เพื่อทราบการอัพเดรทที่เป็นปัจจุบัน
 
 
ท่านที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามมาได้ใน In Box www.facebook.com/GreenEventsThailand
 
ว่าที่ร้อยเอกสราวุฒิ สารคำ
 
ห้องกิจกรรม www.facebook.com/events/1550109228624240
กรีน อีเว้นท์ Green Event

ค่าใช้จ่าย : 770 บาท