รายละเอียดงานอาสา

ล่องแก่งเก็บขยะนครนายก สักการะพระพิฒเณศวร

พบมิตร จิตอาสา จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อปลูกฝังจิตสำนึก ส่งเสริมให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บคคลทั่วไปสามารถสมัครได้ นอกจากเป็นการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ผู้เข้าร่วมยังได้ความสนุกสนานจากการท่องเทียวในเชิงอนุรักษ์อีกด้วย

บริเวณที่เราจะไปล่องแก่งเก็บขยะนี้ มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเป็นจำนวนมาก จึงมีเศษขยะ ถุงพลาสติก ขวดน้ำ ขวดแก้วต่างๆ  จึงขอเชิญชวนผู้ที่มีใจอาสา ร่วมใจเข้าร่วมงานอาสาในครั้งนี้

-รับสมัครจำนวน 50 คน-

<กิจกรรมมีค่าใช้จ่ายคนละ 670 บาท>

1.ค่ารถไปกลับ(รถบัสปรับอากาศ) กรุงเทพ-นครนายก

2.ค่าเช่าเรือยาง+เสื้อชูชีพ

3.น้ำดื่ม และของว่าง

4.อาหารเช้า (ข้าวเหนียวไก่ทอด)

5.ค่าเข้าชมสถานที่

<สิ่งของที่อาสาต้องเตรียมมาเอง>

1.เสื้อเปลี่ยน1ชุด

2.รองเท้าผ้าใบ (ควรเป็นรองเท้าที่หุ้มเท้าด้านหน้า)

3.อุปกรณ์กันน้ำสำหรับใส่โทรศัพท์หรือสิ่งของต่างๆ

4.ยา กรณีมีโรคประจำตัว

<กำหนดการ> –

07.00 น. ลงทะเบียนและขึ้นรถ(รถบัส) ที่ปั๊ม ปตท.(วิภาวดี ข้าง รพ.ทหารผ่านศึก) ลง BTS สนามเป้า หรืออนุสาวรีย์ นั่งรถต่อมาอีกเล็กน้อย

-09.30 น. เดินทางถึงอุทยานพระพิฒเณศวร แวะสักการะพระพิฒเณศวรองค์ใหญ่ที่สุด และพระพิฒเณศวร 108 ปาง

ปัจจุบันที่นี่ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมของ จังหวัดนครนายก

-10.40 น. เดินทางต่อไปที่สะพานทุ่งนามุ้ย

-11.30 น.แวะรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (ไม่รวมในรายการ) ออกเดินทางไปชมความสวยงามของเขื่อนขุนด่านปราการชล สถานที่ที่เราจะล่องแก่งกัน

-12.30 น. ล่องแก่งเก็บขยะแม่น้ำสายนครนายก (ระยะทาง 8 กิโลเมตร)

14.00 น. เปลี่ยนเสื้อผ้า-เก็บสัมภาระ

-15.40 น. แวะซื้อของฝากตลาดโรงเกลือนครนายก

-17.00 น. ถึงจุดหมาย

 

:หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของกิจกรรมนั้นๆและขึ้นอยู่กับความตรงต่อเวลาของอาสาสมัครด้วย

line ID : pobmitvolunteer

Inbox : faceook.com/pobmitvolunteer

ค่าใช้จ่าย : 670