• พบมิตร จิตอาสา จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อปลูกฝังจิตสำนึก ส่งเสริมให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บคคลทั่วไปสามารถสมัครได้ นอกจากเป็นการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ผู้เข้าร่วมยังได้ความสนุกสนานจากการท่องเทียวในเชิงอนุรักษ์อีกด้วย

บริเวณที่เราจะไปล่องแก่งเก็บขยะนี้ มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเป็นจำนวนมาก จึงมีเศษขยะ ถุงพลาสติก ขวดน้ำ ขวดแก้วต่างๆ  จึงขอเชิญชวนผู้ที่มีใจอาสา ร่วมใจเข้าร่วมงานอาสาในครั้งนี้   -รับสมัครจำนวน 50 คน- <กิจกรรมมีค่าใช้จ่ายคนละ 690 บาท> 1.ค่ารถไปกลับ(รถบัสปรับอากาศ) กรุงเทพ-นครนายก 2.ค่าเช่าเรือยาง+เสื้อชูชีพ 3.น้ำดื่ม และของว่าง 4.อาหารเช้า (ข้าวเหนียวไก่ทอด) 5.ค่าเข้าชมสถานที่ <สิ่งของที่อาสาต้องเตรียมมาเอง> 1.เสื้อเปลี่ยน1ชุด 2.รองเท้าผ้าใบ (ควรเป็นรองเท้าที่หุ้มเท้าด้านหน้า) 3.อุปกรณ์กันน้ำสำหรับใส่โทรศัพท์หรือสิ่งของต่างๆ 4.ยา กรณีมีโรคประจำตัว <กำหนดการ> – 07.00 น. ลงทะเบียนและขึ้นรถ(รถบัส) ที่ปั๊ม ปตท.(สนามเป้า) ห่างจากอนุเสาวรีย์ประมาณ400เมตร 08.00 น.บริการอาหารเช้า ข้าวเหนียวไก่ (บนรถ) -09.30 น. เดินทางถึงอุทยานพระพิฒเณศวร แวะสักการะพระพิฒเณศวรองค์ใหญ่ที่สุด และพระพิฒเณศวร 108 ปาง ปัจจุบันที่นี่ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมของ จังหวัดนครนายก -10.40 น. เดินทางต่อไปที่สะพานทุ่งนามุ้ย -11.30 น.แวะรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (ไม่รวมในรายการ) ออกเดินทางไปชมความสวยงามของเขื่อนขุนด่านปราการชล สถานที่ที่เราจะล่องแก่งกัน -13.00 น. ล่องแก่งเก็บขยะแม่น้ำสายนครนายก (ระยะทาง 8 กิโลเมตร) 15.00 น. เปลี่ยนเสื้อผ้า-เก็บสัมภาระ -16.00 น. แวะซื้อของฝากตลาดโรงเกลือนครนายก -18.30 น. ถึงปั๊ม ปตท(สนามเป้า)

สมัครได้ 2 ช่องทาง

1.inbox fanpage พบมิตร จิตอาสา

2.ID line : pobmitvolunteer

ค่าใช้จ่าย : 670