กิจกรรม : ล้างกรงเสือ กวาดกรงหมี ปรุงอาหารดีๆให้สัตว์ป่าของกลาง รุ่นที่7

จัดโดย : มนตร์อาสา

จุดประสงค์

เพื่อปลูกจิตสำนึกและอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่า ผ่านกิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าของกลาง ขัดทำความสะอาดกรงสัตว์ป่าของกลาง การเตรียมอาหารสำหรับสัตว์ป่าที่อยู่ในการดูแล

 

ช่วงเวลาทำกิจกรรม

วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 06:30 – 20.30 น.

 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายคนละ 660 บาท (สำหรับท่านที่เดินทางไปพร้อมกับเรา / มีประกันการเดินทาง)

ค่าใช้จ่ายคนละ 480 บาท (สำหรับท่านที่เดินทางไปเอง)

* สำหรับท่านที่เดินทางไปเอง พบกันที่ ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าภาคกลาง จังหวัดนครนายก เวลาประมาณ 9.30 น.

 

สิ่งที่รวมอยู่ใน 660 บาท

  1. รถบัสปรับอำกาศ ไปกลับ กรุงเทพ – นครนายก (กรณีผู้เข้าร่วมไม่ถึง40ท่าน ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงเป็นรถตู้)
  2. ประกันการเดินทาง (เฉพาะผู้เข้าร่วมที่เดินทางไปกับเรา)
  3. อาหารกลางวัน 1 มื้อ
  4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมอาสา

การเตรียมตัวสาหรับมาร่วมกิจกรรม

  1. หัวใจที่พร้อมเติมเต็มความสุข ?
  2. จิตใจอาสาที่พร้อมไปปรับเปลี่ยนสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น
  3. ร่างกายที่พร้อมลุยกับงานกิจกรรม แต่หากร่างกายไม่พร้อมเรามีทีมงานและเพื่อนๆจิตอาสาคอยช่วยเหลือ
  4. ยารักษาโรคประจำตัว

 

กำหนดการกิจกรรม ล้างกรงเสือ กวาดกรงหมี ปรุงอาหารดีๆให้สัตว์ป่าของกลาง รุ่น7

6.30 – 7.00 ลงทะเบียน (ปั้ม ปตท.สนามเป้า)

7.00 – 9.30 เดินทางสู่จังหวัดนครนายก

9.30 – 11.00 กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ / เจ้าหน้าที่ให้ความรู้และแนะนำเกี่ยวกับการ อนุรักษ์สัตว์ป่า / แบ่งทีมสำหรับงานทำความสะอาดและทีมสำหรับเตรียมอาหารให้สัตว์

11.00 – 12.00 ลงมือปฏิบัติงานจิตอาสาตามทีมที่ได้แบ่งไว้ (ภาคเช้า)

12.00 – 13.00 รับประทานอาหารเที่ยง

13.00 – 16.00 ลงมือปฏิบัติงานจิตอาสาตามทีมที่ได้แบ่งไว้ (ภาคบ่าย)

16.00 – 16.30 สรุปกิจกรรมและแลกเปลี่ยนมุมมองจิตอาสา

16.30 – 17.30 พักผ่อนหัวใจและร่างกาย บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยปรือ

17.30 – 20.30 เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

หมายเหตุ

กรณีผู้สมัครโอนเงินยืนยันกำรเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว แต่มีความจำเป็นต้องขอยกเลิก ทำงทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าสมัคร แต่สามารถหาคนมาแทนตัวท่านได้ เนื่องจากทางทีมงานได้เตรียมการในส่วนที่ต้องมีค่าใช้จ่ายไปแล้ว และจะนำเงินในส่วนนี้ สมทบทุนกิจกรรมอาสาในโอกาสต่อไป

 

ติดต่อเพิ่มเติม

  1. เน 087-677-6733
  2. แนน 097-241-1514

1. Inbox(ข้อความ) เพื่อขอใบสมัครออนไลน์มายังเพจ มนตร์อาสา

2.
ทางมนตร์อาสาจะตอบรับการเข้าร่วมของท่านเมื่อทำตามขั้นตอนในข้อ1 ส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระค่าเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ: กรณีผู้สมัครโอนเงินยืนยันแล้ว แต่มีความจำเป็นต้องขอยกเลิก ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าสมัคร แต่สามารถหาคนมาแทนตัวท่านได้ เนื่องจากทางทีมงานได้เตรียมการในส่วนที่ต้องมีค่าใช้จ่ายไปแล้ว และจะนำเงินในส่วนนี้ สมทบทุนกิจกรรมอาสาในโอกาสต่อไป

ติดต่อเพิ่มเติม
1. เน 087-677-6733
2. แนน 097-241-1514

ค่าใช้จ่าย : 660