กิจกรรมแจกกล้าไม้ฟรี เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560 (วันวิสาขบูชา)
ณ วัดสวนแก้ว ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
ตั้งแต่เวลา 08.00 น – 12.00 น (หรือหมดก่อน)

ประวัติวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
พ.ศ. 2494 ที่ประชุมใหญ่ FAO มีมติให้ประเทศสมาชิกจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของแต่ละประเทศ กรมป่าไม้ไทยเสนอวันที่ 24 มิถุนายน ซึ่งตรงกับวันชาติไทยในสมัยก่อน เพราะกรมป่าไม้มีการเชิญชวนประชาชนปลูกต้นไม้ในวันชาติทุกปีอยู่แล้ว ต่อมา พ.ศ. 2503 มีการยกเลิกวันชาติไทย และมีมติให้วันเข้าพรรษาเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติแทน ต่อมา พ.ศ. 2532 มีการเสนอว่าฤดูกาลเปลี่ยนแปลงไปมาก ต้นไม้ที่ปลูกวันเข้าพรรษาซึ่งเป็นช่วงกลางฤดูฝน เมื่อฝนทิ้งช่วง ต้นไม้ขาดแคลนน้ำ ไม่สามารถตั้งตัวได้ก่อนถึงฤดูแล้ง จึงพิจารณาให้วันวิสาขบูชาซึ่งเป็นช่วงต้นฤดูฝนเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติแทน

อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ขอเชิญชวนประชาชนที่จะไปทำบุญ ไหว้พระ เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา หรือฟังธรรมเทศนากับพระพยอมกัลยาโณ ที่วัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี รับกล้าไม้แจกฟรี เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

วันต้นไม้ ต่างจากวันป่าไม้ กล่าวคือ ป่า เป็นองค์ประกอบโดยรวมของทั้งสิ่งไม่มีชีวิต และสิ่งมีชีวิต ทั้งพืชและสัตว์ ส่วน ต้นไม้ เป็นสับเซตส่วนประกอบหนึ่งของป่า โดยวันต้นไม้ในที่นี้ ไม่ได้หมายถึงเฉพาะไม้ป่า แต่เหมารวมต้นไม้ทั้งหมดทุกชนิดบนโลก
ดังนั้น พันธุ์ไม้ที่จะนำมาแจกในโอกาสนี้ จะเน้นไม้กินผล (ผลไม้) เช่น มะม่วง มะขาม มะนาว ฝรั่ง น้อยหน่า ขนุน เป็นต้น (รวมประมาณ 900 ต้น) เนื่องจากพันธุ์ไม้ป่าได้มีการแจกเนื่องในวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ 14 มกราคมอยู่แล้ว

ท่านสามารถมีส่วนร่วม ได้ดังนี้


1. ประชาชนอาสา รับกล้าไม้ไปปลูกที่บ้านหรือที่ดินของตนเอง รับได้คนละ 1-5 ต้น สามารถเดินทางมาที่วัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี ตามวันและเวลาดังกล่าว


2. อาสาสมัครช่วยแจกกล้าไม้ สามารถเดินทางมาที่วัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี ตามวันและเวลาดังกล่าว (ติดต่อกับผู้จัดหลังไมค์ได้ทางอินบ็อกเพจ www.facebook.com/EPV.or.th )


3. ช่วยเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรม โดยแชร์ให้ผู้อื่นทราบ ก็ถือเป็นการมีส่วนร่วมในการรณรงค์สังคม

 

อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม  www.facebook.com/EPV.or.th