ปิดรับสมัคร ได้อาสาครบจำนวน

 

วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 60

 

อาสาแต้มสีเติมฝันให้น้องๆในชนบท

 

ณ โรงเรียนบ้านเขาปูน  อ. เมือง  จ.กาญจนบุรี   (  กิจกรรม BBL )

 

ความเป็นมาโครงการ จากช่วงเดือน มิ.ย. – ก.ค. 55 ทางกลุ่มบ้านดินไทยได้รับสมัครอาสาไปช่วยกัน ทำห้องเรียนดินให้น้องๆๆ เสร็จไปแล้วด้วยดี และจากการพูดคุย กับทาง ผ.อ. (อ.นพภัทร์ สุดเขต ) ขอร้องอยากให้อาสาสมัครได้มาช่วยกัน ทำกิจกรรม BBL ให้ ดังนั้นทาง ที่ผ่านได้ไปช่วย จนสำเร็จ หลังจากนั้นทาง ผอ นพภัทร์ สุดเขตได้แจ้ง ว่ามีโรงเรียน ที่ขาดแคลน ต้องการความช่วยเหลือ ชื่อโรงเรียนบ้านเขาปูน ดังนั้น ทาง       กลุ่มบ้านดินไทย จึงเปิดรับสมัครอาสาอาสาแต้มสี เติมฝัน ให้ห้องเรียนน้องในชนบท” วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม.60 มารู้จักกับ  “BBL” กัน BBL ย่อมาจาก   ( Brain  Based  Learning : BBL ) เป็นการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน              BBL (Brain-based Learning) คือการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย เป็นการนำองค์ความรู้เรื่องสมองมาใช้เป็นฐานในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ การนำ ( Brain  Based  Learning : BBL. )  ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรในการบริหารจัดการศึกษาได้ดังนี้

 1. ในการเรียนการสอน เรียนรู้จากง่ายไปหายาก มีลำดับและเชื่อมโยงกันเสมอ
 2. วิธีการเรียนต้องสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ
 3. เน้นให้นักเรียนได้ใช้ความคิด ทั้งคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และใช้จินตนาการพร้อมให้โอกาสแสดงความคิดเห็น
 4. ในการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด ควรจะฝึกให้เด็กได้ปฏิบัติดังนี้

        วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 60

 • 06.00 – 06.30 น.     นัดลงทะเบียน เตรียมตัวขึ้นรถ
 • 06.30-10.00น.        เดินทางสู่ พื้นที่โรงเรียนบ้านเขาปูน
 • 10.00-10.30น.         ผ.อ. กล่าวต้อนรับ
 • 10.30 – 12.00 น.      แบ่งกลุ่มเตรียมอุปกรณ์ในการทำงาน
 • 12.00 – 13.00 น.      รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13.00 – 15.00 น.      ร่วมกันสานฝันให้น้องๆๆต่อ
 • 15.00 – 16.00 น.      เก็บอุปกรณ์เตรียมตัวกลับ กล่าวลา
 • 16.00 – 19.00 น.     เดินทางกลับ กทม โดยปลอดภัย

หมายเหตุ ตารางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม   สิ่งที่คาดว่าจะได้

 • 1. ได้ทำบุญ ช่วยกันทาสีห้องเรียนให้เด็กๆๆ
 • 2. ได้เรียนรู้การทำBBL ทาสีอย่างถูกวิธี
 • 3 ได้รู้จักเพื่อนอาสาสมัคร
 • 4. ได้พักผ่อน

สวัสดิการ

 • อาหาร  1 มื้อ
 • รถรับส่ง  กทม  จุดทำกิจกรรม
 • อุปกรณ์สำหรับทาสี ให้น้องๆๆ
 • สำหรับท่านที่จะเดินทางเอง(กรุณาแจ้ง)

    ค่าลงทะเบียน สมทบค่าใช้จ่าย  จำนวนที่รับสมัคร 70 ท่าน

 • ไปรถทีมงาน   สมทบ ท่านละ690 บาท ( รายได้ส่วนหนึ่งสมทบ เป็นค่าอุปกรณ์ในการทำงาน )
 • เดินทางเอง    สมทบ ท่านละ 390 บาท ( หากลงทะเบียนเสร็จทางทีมงานจะส่งแผนที่จุดนัดพบให้อีกครั้ง )

        สมัครกิจกรรม คลิ๊กที่นี่ (ใบสมัคร)  

หมายเหตุ (นัดขึ้นรถซอยรางน้ำ เวลา  06.00-06.30 น. วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 60 )

 

การโอนเงิน โอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย ม.เกษตรศาสตร์    ชื่อบัญชี สุรัช สะราคำ เลขบัญชี ๒๓๕-๒-๐๓๓๔๘-๔ ออมทรัพย์ เมื่อโอนแล้วกรุณา โทรยืนยันการโอน ที่ 086-770-2233 และส่งรายชื่อนามสกุลของอาสาทุกท่านพร้อมเบอร์โทรศัพท์และ วันเวลาการโอนเงิน มาที่ สนใจสามารถลงทะเบียนได้โดย yobaandin@hotmail.com

 

หมายเหตุ          

ให้สิทธิ์อาสาที่สมัครและโอนเงินสมทบเข้ามาก่อน

หากได้รับการตอบรับแล้วสามารถโอนได้เลย

หากอาสาโอนเงินครบจำนวนถือว่าเต็มจะประกาศหน้าเว็บ หากประกาศว่าเต็ม ถือว่าผู้ที่สมัครแต่ยังไม่โอนเงิน นั้น สละสิทธิ์

หากโอนเงินแล้ว แต่ไม่สะดวกเข้าร่วม สามารถแจ้งล่วงหน้าก่อนกิจกรรม อย่างน้อย 5 วัน ทางทีมงานจะทำการคืนเงินให้เต็มจำนวน(ขอเป็นไทยพาณิชย์จะได้ไม่หักค่าโอน)  

หากแจ้งก่อนกิจกรรม 3 วัน สามารถย้ายกิจกรรมเป็นครั้งต่อไปได้           หลังจากนั้น จะไม่สามารถย้ายกิจกรรมและ คืนค่าใช้จ่ายได้          

(การย้ายกิจกรรมมสามารถย้ายได้1ครั้ง และไม่สามารถขอเงินคืนได้) (กิจกรรมอาสา งดอบายมุข ทุกชนิด)

 

         

 สมัครกิจกรรม คลิ๊กที่นี่ (ใบสมัคร)

ค่าใช้จ่าย : สมทบค่าใช้จ่าย ไปรถที่ทางทีมงานจัดให้ ท่านละ 690 บาท เดินทางเอง ท่านละ 390 บาท