สนามเด็กยิ้ม ตอนพิเศษ
สถานที่สอน :
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านมอคี
ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

ช่วงเวลาไปสอน :
วันศุกร์(ค่ำ)ที่ ๑๕ – วันอังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ 2562
(จันทร์ ๑๘ ลา / อังคาร ๑๙ หยุดวันมาฆบูชา)

ค่าใช้จ่าย : คนละ ๒,๗๐๐ บาท (สองพัน-เจ็ดร้อยบาทถ้วน)
– รถตู้
– น้ำมัน
– รถโฟวิล เข้าโรงเรียน ไป-กลับ
– อาหารเรา ๙ มื้อ + อาหารเด็ก ๒ มื้อ +เบรค ๒ เบรค
– อุปกรณ์ในการทำกิจกรรม
– อื่นๆ
รับจำนวนจำกัด ๑ – ๓๐ คน

คุณสมบัติ
๑.เปิดใจเรียนรู้
๒.ว่างวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อมาวางแผนเตรียม
กิจกรรม สถานที่นัดหมายประชุม hip’s club ยูเนี่ยนมอลล์ ชั้น f5 เวลา 14.00 น
๓.ไม่ต้องรักเด็กมากแต่อยู่กับเด็กได้
๔.ทำอาหารพอกินได้

กิจกรรม
ชวนอาสาไปแบ่งปันเสริมทักษะการเรียนรู้ สร้างความสุขและความทรงจำดีดีให้น้องๆ และให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างอาสาด้วยกันเอง

กำหนดการโดยสังเขป
ศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (ช่วงเวลาของการเดินทาง)
๒๑.๐๐ น ออกเดินทางสู่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

วันเสาร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ( วันเเรกเเห่งการเรียนรู้ )
๐๘.๐๐ น. ถึง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ภารกิจส่วนตัว เตรียมเสบียงของอาสาและเด็ก เปลี่ยนรถ (อาหารเช้าอาสาดูแลตัวเอง)
๑๑.๓๐ น. (โดยประมาณ) เดินทางมาถึงหมู่บ้าน/โรงเรียน
๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน (1)
๑๓.๐๐ น. รู้จักฉัน รู้จักเธอ รู้จักกัน แบ่งงานตามหน้าที่ /กีฬาพาเพลิน
๑๗.๐๐ น. ทำธุระส่วนตัว
๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น (2)
๑๙.๐๐ น. เตรียมความพร้อมอีกครั้งสำหรับการเป็นครู/สรุปงานเตรียมกิจกรรมสำหรับวันพรุ่งนี้

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (วันแห่งการเป็นครู)

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (3)
08.00 น. คณะครูอาสาพร้อมเด็ก ๆ เคารพธงชาติหน้าเสาธง
09.00 น. กิจกรรมภาคเช้า
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน+เด็ก (4)
13.30 น. กิจกรรมภาคบ่าย
16.00 น. เสร็จสิ้นภารกิจวันแรก
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (5)
20.00 น. สรุปกิจกรรมของวันที่ผ่านมา และเตรียมกิจกรรมในวันพรุ่งนี้

วันจันทร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  (วันแห่งการเป็นครู)

18.00 น. รับประทานอาหารเช้า (6)
08.00 น. คณะครูอาสาพร้อมเด็ก ๆ เคารพธงชาติหน้าเสาธง
09.00 น. กิจกรรมภาคเช้า
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน+เด็ก (7)
13.30 น. กิจกรรมภาคบ่าย
16.00 น. เสร็จสิ้นภารกิจวันที่สอง
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (8)
20.00 น. สรุปกิจกรรมทั้งหมด

วันอังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  (หยุดวันมาฆบูชา)

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (9)
08.00 น. ร่ำลาเด็กๆ /เดินทางออกจากโรงเรียน
12.00 น. เปลี่ยนรถตู้ เตรียมตัวเดินทางกลับ กทม./อาหารกลางวันกับเย็นดูแลตัวเอง
22.00 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ
1. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2. รบกวนชวนผู้ร่วมกิจกรรมมาประชุมเตรียมความพร้อม/เตรียมการสอน/แบ่งงานแบ่งหน้าที่ ในวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. สถานที่ hip’s club ยูเนี่ยนมอลล์ ชั้น f5

ขอรับบริจาค (รบกวนขอของใหม่ๆเถอะนะ)
-ชุดชั้นในเด็กชาย-หญิง/เสื้อซับในผู้หญิงเด็กโต
– ของเล่น
– อุปกรณ์เครื่องเขียน
– อุปกรณ์กีฬา
– ทุนการศึกษาเด็ก (ใส่ซองมอบให้โรงเรียน)
– อื่นๆ ตามแต่ท่านจะพิจารณา
ของบริจาคให้นำไปในวันเดินทาง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ทาง Inbox เพจสนามเด็กยิ้ม https://www.facebook.com/smile.pokhi/
โอ๋ 061 625 3909 / นิว 095 592 9291
E-mail: info.maehlapokhi@gmail.com
กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนโทรสอบถาม

อย่าลืมกด Like กด Share
https://www.facebook.com/smile.pokhi/

วิธีการสมัคร
๑. โปรดอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนสมัคร
๒. ส่งข้อมูลทางเมล info.maehlapokhi@gmail.com
แจ้งว่า "จิตอาสา สนามเด็กยิ้มตอนพิเศษ "
- ชื่อ+นามสกุล+ชื่อเล่น
- ว-ด-ป เกิด
- เบอร์ติดต่อ
- อีเมล
- เฟสบุ๊ก

๓.หากตอบกลับแล้ว จะแจ้งเลขบัญชีในการโอนให้
โอนภายใน 5 วัน หลังได้รับเลขบัญชี

๔.เมื่อโอนแล้วโปรดส่งสลิปกลับมาอีกครั้งเพื่อยืนยัน พร้อมระบุชื่อ นามสกุล จำนวนเงินในการโอน
***ไม่คืนเงินในทุกกรณี นอกจากจะหาคนมาแทน***

ค่าใช้จ่าย : 2700 บาท