เนื่องจากเครือข่ายได้ดำเนินกิจกรรมรับบริจาคสมุดเหลือใช้ แล้วได้รับการสนับสนุนจากประชาชน ร่วมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ บริษัท ปตท.จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด และ สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ เป็นต้น ทำให้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีการบริจาคสมุดเหลือใช้มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อต่อยอดและพัฒนาโครงการให้เด็กๆในโรงเรียนขาดแคลน ได้รับอุปกรณ์การเรียนที่ดี จึงส่งผลให้ จัดทำโครงการ สมุดเหลือใช้เพื่อน้องครั้งที่ 2 และ สบทบทุน โครงการ ปันน้ำใจ 1 บาท สานฝันสมุดเล่มใหม่ และ เพือน้องอิ่มท้อง โดยสามารถร่วมบริจาคสมุดลายเส้นเหลือใช้ หรือ สบทุนโครงการจัดซื้อสมุดและอาหารกลางวันเพื่อน้องๆ ในโรงเรียนขนาดเล้กที่ขาดแคลน

   สามารถบริจาคสมุดลายเส้นเหลือใช้มาได้

ตามที่อยู่ดังนี้   นายณัฐพล  จันทร์แจ่มฟ้า  10 หมู่ 6 ตำบลต้นตาล อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 18160 

   สามารถสมทบทุนโครงการ ปันน้ำใจ 1 บาท สานฝันสมุดเล่มใหม่ และ เพือน้องอิ่มท้อง 

ได้ตามเลขที่บัญชี    ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 673-7-64828-2 นายณัฐพล จันทร์แจ่มฟ้า

   ติดต่อสอบถามประสานงาน 090 4288753 (คุณต่อ)

ค่าใช้จ่าย : 1