ค่ายอนุรักษ์สิ่งดีงาม สมุยอาสา ( ถักไม้กวาดถวายวัด ) รุ่น ๔
โครงการ จิตอาสา ถักไม้กวาดถวายวัดและชุมชน
วันศุกร์ที่ ๒๗ – วันอาทิตย์ที่ ๒๙ กรกฎาคม (๓ วัน ๒ คืน )

>>วันศุกร์ที่ ๒๗ ก.ค. วันหยุด(อาฬาหบูชา)<< (ออกเดินทางคืนวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เวลา ๒๐.๓๐ น.)

สถานที่ ณ วัดประเดิม อำเภอ เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

[ รับสมัครอาสา ] ๕๐ ท่าน
[ เดินทางโดย ] รถบัสปรับอากาศ  ต่อด้วย เรือซีทราน เฟอร์รี่  ต่อด้วย รถสองแถว


มีค่าใช้จ่าย สมทบกิจกรรมท่านละ ๗๕๐ ( 750 )บาท 
[ ชี้แจง ค่าใช้จ่าย ที่เรียกเก็บ จากอาสาสมัคร ] 
๑.ค่าเหมารถบัสปรับอากาศ ๓ วัน ( ไป-กลับ )
๒. สมทุบทุนค่าอุปกรณ์ในการถักไม้กวาดถวายวัด
๓.ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน ๑ แสนบาท

[ ในส่วนค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบตัวเอง ]
๑.ค่าตั๋วลงเรือ ซีทราน เฟอร์รี่ (ไป-กลับ) ประมาณไว้ก่อน 260 บาท
๒.ค่าเหมารถสองแถว พาเที่ยว รับส่งบนเกาะตลอด ๓ วัน  ประมาณไว้ก่อน คนละ 300 บาท (หารเฉลี่ยกันตามตกลงกับคนขับ)
๓.ค่าซื้อทริปทัวร์ ล่องเรือดำน้ำดูประการัง ประมาณ 400-500
๔.ค่าอาหารและน้ำดื่มทุกมื้อ (บางมื้อซื้ออาหารมาทำกินหารกัน)


เนื้องานกิจกรรม-ชวนอ่านก่อนสมัคร
๑.เผยแผ่การปฏิบัติธรรมด้วยการถักไม้กวาดถวายวัด
๒. ปลูกฝังจริยธรรมและคุณธรรม ผ่านงานอาสาสมัคร (จิตอาสาถักไม้กวาดถวายวัด)
๓. (อยู่ง่าย กินง่าย ไม่เรื่องมาก) กางเต็นท์นอนที่วัด
๔. ช่วยกันทำอาหารกินเอง / หรือรับผิดชอบตัวเอง
๕.เดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติ เล่นน้ำตก หน้าเมือง (น้ำตกใหญ่ใจกลางสมุย)
๖..แวะชม หินตาหินยาย หินประหลาดกับตำนานแห่งคำมั่นสัญญา
๗.อาสาทำความสะอาดชายหาดและ เดินขึ้นเขาจุดชมวิวพระเจดีย์แหลมสอ
๘. ล่องเรือชมหมู่เกาะ ดำน้ำตื้นดูปะการัง
๙. แวะศึกษาธรรมะ สวนโมกข์ไชยา (นมัสการหุ่นขี้ผึ้ง หลวงปู่พุทธทาส)
๑๐.ให้ความร่วมมือทุกกิจกรรม
๑๑.ไม่ออกนอกค่ายตอนกลางคืน
๑๒.งดสุรา เครื่องดื่มมึนเมาและอบายมุขทุกชนิด


ที่พัก  กางเต็นท์นอน ศาลาวัด  (ไมีมีเต็นท์ทีมงานมีให้ยืม) เตรียมเครื่องนอนมาเอง


Related image
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerSbnACygNY0y_Ks8Mh60b41saE2gsGmIqaAj0sC5aVPRK4g/viewform?usp=send_form


กำหนดการ

คืนวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เวลา ๑๙.๓๐ น. – ๒๐.๓๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ ตู้ ATM ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)
๒๐.๓๐ ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ จ.สุราษธานี

จุดที่ ๑ ปตท.สนามเป้า รถออกเวลา ๒๐.๓๐ น.
จุดที่ ๒ ป้ายรถเมล์หน้า บิ๊กซีพระราม ๒ (ฝั่งตรงข้ามเซ็นทรัล)
รถจะไปรับ เวลา ๒๑.๐๐ น. (จะมีทีมงานลงไปเรียกขึ้นรถให้รอที่ป้ายรถเมล์เท่านั้น )

( ระหว่างเดินทางมีกิจกรรมสัมพันธ์บนรถบัสเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อม )

วันศุกร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. พักรับประทานอาหารเช้าและทำภารกิจส่วนตัวที่ปั๊มปตท. (มื้อนี้รับผิดชอบตัวเอง)
เวลา ๐๘.๐๐- ๐๙.๐๐ น. มุ่งหน้าสู่ ท่าเรือดอนสัก
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ลงเรือซีทราน เฟอร์รี่ มุ่งหน้าสู่ เกาะสมุย ( ซื้อตั๋วเรือและรับประอาหารกลางวันบนเรือ (รับผิดชอบตัวเอง)
เวลา ๑๑.๐๐ น. – ๑๒.๓๐ น. เดินทางไปชายหาดวัดแหลมสอ และเดินขึ้นเขากราบนมัสการพระเจดีย์แหลมสอ ชมวิวเกาะสมุย
เวลา ๑๒.๓๐ น. – ๑๕.๐๐ น.เดินทางเข้าที่พัก วัดประเดิมประชุมชี้แจงกิจกรรมถักไม้กวาด จัดการที่พัก กางเต็นท์นอน ทำภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย
เวลา ๑๘.๐๐ น. – ๒๐.๓๐ น. เดินทางกลับที่พัก อาบน้ำทำภารกิจส่วนตัว
เวลา ๒๐.๓๐ น. – ๒๓.๐๐ น. อบรมถักไม้กวาดทางมะพร้าว รอบ ๑
เวลา ๒๓.๐๐ น. – ๐๖.๐๐ น. นอนหลับพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา ๐๕.๓๐ น.- ๐๖.๐๐ น. ตื่นนอนตอนเช้า ล้างหน้าแปรงฟัน
เวลา ๐๖.๐๐ น. – ๐๖.๓๐ น. กิจกรรมสัมพันธ์ออกกำลังกายและกำลังใจ
เวลา ๐๖.๓๐ น. – ๐๘.๐๐ น.อาบน้ำทำภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย
เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๐๙.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า มื้อ ๑ / จัดเตรียมมื้อกลางวัน มื้อ ๒ ไปกินบนเรือ (ช่วยกันทำกับข้าวที่วัด)
เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๒.๓๐ น. เดินทางล่องเรือชมหมู่เกาะ เกาะแตน เกาะมัดสุม และ ดำน้ำตื้นดูประการัง และรับประทานอาหารกลางวันบนเรือ
เวลา ๑๒.๓๐ น. – ๑๕.๐๐ น. เดินเท้าศึกษาเส้นทางธรรมชาติขึ้นเขาและเล่นน้ำตกหน้าเมือง ๒
เวลา ๑๕.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น. ดูพระอาทิตย์ตกที่ จุดชมวิว หินตาหินยาย หินประหลาดกับตำนานแห่งคำมั่นสัญญา (รับประทานอาหารเย็นให้เรียบร้อย รับผิดชอบตัวเอง )
เวลา ๑๘.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น. เดินทางกลับวัด อาบน้ำทำภาระกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย
เวลา ๒๐.๐๐ น. – ๒๒.๐๐ น.พูดคุยสรุปกิจกรรมร่วมกัน
เวลา ๒๒.๐๐ น. – ๐๕.๓๐ น. นอนหลับพักผ่อน

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา ๐๕.๐๐ น. – ๐๕.๓๐ น. ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัว
เวลา ๐๕.๓๐ น. – ๐๖.๒๐ น.กิจกรรมสัมพันธ์ออกกำลังกายออกกำลังใจ
เวลา ๐๖.๒๐ น. – ๐๗.๓๐ น. อาบน้ำทำภารกิจส่วนตัวและ ล้างห้องน้ำ ทำความสะอาดศาลา กวาดลานวัด
เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๐๘.๓๐ น. ถวายไม้กวาดทางมะพร้าวและกราบลาเจ้าอาวาส
เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๓๐ น. เดินทางมารอขึ้นเรือที่ท่าซีทราน และรับประทานอาหาร ในห้องรับรองผู้โดยสารเรือ (รับผิดชอบตัวเอง)
เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๑.๐๐ น. ออกเดินทางโดยเรือซีทรานเฟอร์รี่ ไปยังท่าเรือดอนสัก
เวลา ๑๑.๐๐ น. – ๒๓.๓๐ น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ อย่างปลอดภัย
(ช่วงเวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. พักทานอาหารกลางวัน สวนโมกข์สุราษ และ เดินศึกษาธรรมะกราบนมัสการ หุ่นจำลองหลวงปู่พุทธทาส )

(กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)


ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, เด็ก และสถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 1 คน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, มหาสมุทร, ท้องฟ้า และสถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังรับประทาน, ตาราง, เด็ก, สถานที่กลางแจ้ง และอาหาร

ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, มหาสมุทร, กำลังว่ายน้ำ, สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ, น้ำ และข้อความในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, มหาสมุทร, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และน้ำ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, มหาสมุทร, ท้องฟ้า, เมฆ, ภูเขา, สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และน้ำในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป

 

[ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]

เวบไซต์ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม

http://www.อาสาสมัคร.com

Image result for facebook icon

อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม

https://www.facebook.com/volunteer.arsa.aree/

กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม (สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)

https://web.facebook.com/groups/148850101973404/

ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้

http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม

…………………………………………………………….

[ สอบถามเพิ่มเติม ]

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี https://web.facebook.com/Mr.areee

ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน

กิจกรรม e-mail : arsa.aree@gmail.com

ค่าใช้จ่าย : 750