#จิตอาสาสร้างฝายให้ช้างได้มีน้ำกิน จ.กาญจนบุรี

วันอาทิตย์ที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลาเวลา ๑๐.๐๐ น. – ๒๒.๓๐ น.
– เดินทางพร้อมรถบัสออกเดินทางคืนวันเสาร์ที่ ๑ ก.ย. เวลา ๒๐.๓๐ น.
– เดินทางมาเอง เจอกันวัน วันอาทิตย์ที่ ๒ กันยายน

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย


[ สถานที่ ] 
๑.ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า เขาน้ำพุ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
๒.พักผ่อนหย่อนใจ จุดชมวิวสันเขื่อนศรีนครินท์ กาญจนบุรี


[ รับสมัครอาสามารถบัส ] จำนวน ๕๐ ท่าน ไม่จำกัดอายุ
[ รับสมัครอาสาเดินทางมาเอง ] จำนวน ๕๐ ท่าน ไม่จำกัดอายุ

*มีเซ็นและประทับตรารับรองชั่วโมงจิตอาสา และเอกสารรับรองกิจกรรม*


[ ความตั้งใจ ]
๑.สร้างฝายชะลอน้ำแบบกึ่งถาวร เพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำให้ช้างและสัตว์ป่ามีน้ำกินในช่วงหน้าแล้ง
(พื้นที่กักเก็บน้ำได้แค่เดือนเดียว เกิดปัญหาช้างป่าลงไปกินน้ำในเขตพื้นที่การเกษตรของชาวบ้าน โดนรั้วไฟฟ้าช็อต ข้ามถนน รถชนและโดนยิง)
๒.คืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับผืนดินและต้นไม้ (ในกระบวนการฟื้นฟูตัวเอง ฝายชะลอน้ำคือการปลูกป่าแบบไม่ต้องปลูก กล่าวคือ เมื่อมีแหล่งน้ำสมบูรณ์ อากาศและดินจะมีความชื้นสูง การงอกของเมล็ดพันธ์ที่มีสัตว์เป็นพาหะ และการเติบโตของพันธุ์ไม้ตามธรรมชาติจะฟื้นตัวได้ดี และแนวฝายชะลอน้ำจะมีความชื้นสูงเมื่อเกิดไฟป่าจะเป็นแนวกันไฟได้ดี)
๓.ส่งเสริมการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าผ่านการเปิดโอกาสให้อาสาสมัครเข้ามาเรียนรู้
๔.ส่งเสริมการตระหนักให้เรื่องภาวะโลกร้อน ปัญหาจากการขาดแคลนป่าไม้ขาดแคลนแหล่งน้ำ และอาหาร  หากธรรมชาติเสียสมดุล จะส่งผลกระทบระยะยาวในอนาคต


[ ค่าใช้จ่าย ]  

สมทบทุนกิจกรรมคนละ 400 บาท  

กรณีเดินทาง/ขับรถมาเอง  สมทบทุนกิจกรรม 120 บาท 

  • โดยแจกแจงดังนี
    เป็นค่า เช่าเหมารถบัสปรับอากาศ
    ค่าอาหารกลางวัน และน้ำดื่ม ๑ มื้อ
    ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม
    สมทบทุนค่าบำรุงอุทยานฯ ค่าน้ำค่าไฟ,ค่าบำรุงที่พัก

Related image

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuwWngwXBPq3AtyHYb_lqCPX2kKZSIXmqyrV1vl_HQPvYOnQ/viewform?usp=send_form
{ กรุณา กรอก ข้อมูล ให้ชัดเจนและครบถ้วน } ** แล้ว รอ การติดต่อกลับทาง E-mail จากทีมงาน **


[ กำหนดการ ] 

วันเสาร์ที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (เดินทางมากับรถบัส)
เวลา ๑๙.๓๐ น.- ๒๐.๓๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ หน้าตู้ ATM ธ.กรุงศรี ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)

เวลา ๒๑.๐๐ น. จุดขึ้นรถที่ ๒ ป้ายรถเมล์หน้าสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ (ให้นั่งรอที่ป้ายรถเมล์เท่านั้น จะมีทีมงานลงไปเรียกเมื่อรถบัสมาถึง)

เวลา ๐๑.๐๐ น. เดินทางถึง ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า เขาน้ำพุ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี จัดเตรียมที่พัก กางเต็นท์นอน  ถ้าไม่มีเต็นท์มา มีเต็นท์ให้ยืม 

วันอาทิตย์ที่ ๒ กันยายนพ.ศ. ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๖.๐๐ น.- ๐๗.๐๐ น. ตืนนอนทำภาระกิจส่วนตัว
เวลา ๐๗.๐๐ น.- ๑๓.๓๐ น. กิจกรรมกายบริหาร / กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ / เดินป่าเข้าพื้นที่ไปเตรียมพื้นที่ทำฝาย / รับประทานอาหารเช้าในป่า
เวลา ๑๐.๐๐ น.- ๑๑. ๐๐ น. ลงทะเบียนอาสาสมัครที่เดินทางมาเอง 
เวลา ๑๑.๐๐ น.- ๑๒. ๐๐ น.รับประทานอาหารกลางวัน

(สำหรับอาสาสมัครเดินทางมาเอง นัดพบที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า เขาน้ำพุ บริเวณโรงครัวริมน้ำ เวลา ๑๐.๐๐ น.)
โปรดรักษาเวลา หากมาสายจะไม่เจอใครเพราะเข้าป่าหมดแล้ว
ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ ในการติดต่อ และไม่สามารถออกมารับได้
แนะนำเตรียมขนม เสบียง น้ำดื่มส่วนตัวเข้าไปกินในป่า ด้วย

เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๒.๓๐ น. /กิจกรรมสัมพันธ์ /ให้ความรู้เรื่องฝายชะลอน้ำ แบ่งทีมในภาระกิจสร้างฝาย
เวลา ๑๒.๓๐ น. – ๑๕.๐๐ น. เดินป่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะทางระหว่าง 2 -3 กม. เพื่อเข้าไปทำฝายชะลอน้ำ
เวลา ๑๕.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.เดินเท้ากลับค่ายฯ ทำภาระกิจส่วนตัว /เข้าห้องน้ำ ล้างมือ ล้างหน้า เปลี่ยนเสื้อผ้า สรุปกิจกรรม

(สำหรับอาสาที่เดินทางมาเองจะเสร็จสิ้นกิจกรรมเพียงเท่านี้สามารถเดินทางกลับก่อนได้ )

เวลา ๑๖.๓๐ น. – ๑๘.๓๐ น.พักผ่อน จุดชมวิวสันเขื่อนศรีนครินท์ กาญจนบุรี

เวลา ๑๘.๓๐ น. – ๒๒.๓๐ น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ อย่างปลอดภัย

(กำหนดการ อาจมีการปรับเปลี่ยน ตามความเหมาะสม)


????????›?? ?????ž??—?????ˆ??„?????ˆ????????„?????š???????????????

Related image

Image result for สร้างฝายช้าง

Image result for สร้างฝายช้าง

 

[ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]

เวบไซต์ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
http://www.อาสาสมัคร.com

 https://www.facebook.com/volunteer.arsa.aree

กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
(สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)
https://web.facebook.com/groups/148850101973404/

ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้
http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม

…………………………………………………………….

[ สอบถามเพิ่มเติมผู้จัดกิจกรรม ]

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี
https://web.facebook.com/Mr.areee
ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม

ค่าใช้จ่าย : 400