จิตอาสาสร้างฝายให้ช้างได้มีน้ำกิน) จ.กาญจนบุรี
วันอังคารที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (วันแรงงาน)

[ สถานที่ ] 
๑.ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า เขาน้ำพุ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
๒.อุทยานแห่งชาติน้ำตกเอราวัณ (ค่าธรรมเนียม อช. 100 บาท รับผิดชอบตัวเอง )


รับสมัครอาสาเดินทางมาเอง  จำนวน ๕๐ ท่าน ไม่จำกัดอายุ 


[ ความตั้งใจ ]
๑.เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ผืนป่า คืนชีวืตให้แผ่นดิน
๒.กระบวนการเรียนรู้รักษ์ธรรมชาติ บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความดีในใจคน
๓.สร้างพื้นที่กิจกรรมงานอาสา ส่งเสริมให้คนหันด้านดีออกมาพัฒนาร่วมกัน


[ ค่าใช้จ่าย ]  ขับรถมาเอง  สมทบทุนกิจกรรม 120 บาท 
โดยแจกแจงดังนี

  • ค่าอาหารกลางวัน และน้ำดื่ม ๑ มื้อ
  • ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม
  • สมทบทุนค่าบำรุงอุทยานฯ ค่าน้ำค่าไฟ,ค่าบำรุงที่พัก

[ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ]
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ จนกว่าจะเต็มพร้อมแล้ว คลิกเบาๆ ตามลิงค์ เลยครับผม
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesOnGnBr4lzAiSkmz1dMwieByBdY9m15ckYfmianJkabp1BQ/viewform?usp=send_form
{ กรุณา กรอก ข้อมูล ให้ชัดเจนและครบถ้วน } ** แล้ว รอ การติดต่อกลับทาง E-mail จากทีมงาน **


[ กำหนดการ ] 
วันอังคารที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (วันแรงงาน)
เวลา ๑๐.๐๐ น.- ๑๐. ๓๐ น. ลงทะเบียนอาสาสมัครที่เดินทางมาเอง
เวลา ๑๐.๓๐ น.- ๑๑. ๓๐ น./กิจกรรมสัมพันธ์ /ให้ความรู้เรื่องฝายชะลอน้ำ แบ่งทีมในภาระกิจสร้างฝาย

(สำหรับอาสาสมัครเดินทางมาเอง นัดพบที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า เขาน้ำพุ บริเวณโรงครัวริมน้ำ เวลา ๑๐.๐๐ น.)
โปรดรักษาเวลา หากมาสายจะไม่เจอใครเพราะเข้าป่าหมดแล้ว
ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ ในการติดต่อ และไม่สามารถออกมารับได้

เวลา ๑๑.๓๐ น. – ๑๒.๓๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน เติมพลังก่อนใช้แรง (สวัสดิการ ๑ มื้อ )

เวลา ๑๒.๓๐ น. – ๑๔.๓๐ น. กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ  คืนความชุ่มชื่นให้ผืนป่า สร้างแหล่งน้ำให้กับสัตว์ป่า

เวลา ๑๔.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น.เดินเท้ากลับค่ายฯ ทำภาระกิจส่วนตัว /เข้าห้องน้ำ ล้างมือ ล้างหน้า เปลี่ยนเสื้อผ้า  สรุปกิจกรรม มอบของที่ระลึกให้กับเจ้าหนา้ที่

(สำหรับอาสาที่เดินทางมาเองจะเสร็จสิ้นกิจกรรมเพียงเท่านี้สามารถเดินทางกลับก่อนได้ )

เวลา ๑๕.๓๐ น. – ๑๘.๕๐ น.ออกเดินทางไปยัง อุทยานแห่งชาติน้ำตกเอราวัณ (ค่าธรรมเนียม อช. 100 บาท รับผิดชอบตัวเอง ) เล่นน้ำตกให้เย็นชื่นใจ อาบน้ำรับประทานข้าวเย็นให้เรียบร้อย

เวลา ๑๘.๕๐ น. – ๒๒.๓๐ น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ อย่างปลอดภัย

(กำหนดการ อาจมีการปรับเปลี่ยน ตามความเหมาะสม)

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ต้นพืช, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และ น้ำ

 

Image result for น้ําตกเอราวัณ

[ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]

เวบไซต์ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม

http://www.อาสาสมัคร.com

Image result for facebook icon

อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม

https://www.facebook.com/volunteer.arsa.aree/

กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม (สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)

https://web.facebook.com/groups/148850101973404/

ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้

http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม

…………………………………………………………….

[ สอบถามเพิ่มเติม ]

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี https://web.facebook.com/Mr.areee

ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน

กิจกรรม e-mail : arsa.aree@gmail.com

ค่าใช้จ่าย : 120