“สร้างฝาย ขยายป่า อาสามาด้วยกัน”

ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ , อุทยานแห่งชาติน้ำตกเอราวัณ จ.กาญจนบุรี

จัดโดย : อาสามาด้วยกัน

จุดประสงค์
เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางธรรมชาติ สร้างแหล่งกักเก็บน้ำ แหล่งอาหารให้กับสัตว์ป่า ผ่านกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ และปั้นลูกดินจากเมล็ดพันธ์ (seed bomb) ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติที่จะช่วยสร้างผืนป่าให้อุดมสมบูรณ์ ทั้งรับฟังบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญ ด้านการอนุรักษ์
ป่าไม้และสัตว์ป่า

ช่วงเวลาทำกิจกรรม ( พักค้างคืน 2 วัน 1 คืน )
วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 9 – 10 ธันวาคม 2560 (เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ)

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายคนละ 1,590 บาท ( มีประกันการเดินทาง/เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ )

สิ่งที่รวมอยู่ใน 1,590 บาท
1. รถบัสปรับอากาศ ไปกลับ กรุงเทพฯ – กาญจนบุรี
2. อาหาร 3 มื้อ ( อาหารเที่ยง + เย็น วันที่ 9 ธ.ค. / อาหารเช้า วันที่ 10 ธ.ค. )
3. ค่าที่พัก (บ้านพักรวม) ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกเอราวัณ
4. ค่าธรรมเนียมในการเข้าอุทยานทั้งหมด
5. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมอาสา

การเตรียมตัวสำหรับมาร่วมกิจกรรม
1. รอยยิ้ม ต้อนรับเพื่อนใหม่ 🙂
2. จิตใจอาสาที่พร้อมไปพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น
3. เสื้อผ้าสำหรับสวมใส่ทำกิจกรรม
4. ยารักษาโรคประจำตัว

กำหนดการ “สร้างฝาย ขยายป่า อาสามาด้วยกัน” ( 2 วัน 1 คืน )
ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ , อุทยานแห่งชาติน้ำตกเอราวัณ จ.กาญจนบุรี

กิจกรรมวันที่ 1
06.30 – 07.00 ลงทะเบียน (ปั๊ม ปตท.สนามเป้า)
07.00 – 11.00 เดินทางสู่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและ. สัตว์ป่าเขาน้ำพุ จ.กาญจนบุรี
11.00 – 12.00 เดินทางถึงศูนย์ฯ คณะทำงานให้การต้อนรับพร้อมทำกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเหล่าอาสา+วิทยากรบรรยายความรู้เกี่ยวกับกิจกรรม
12.00 – 13.00 รับประทานอาหารเที่ยง
13.00 – 14.00 กิจกรรมปั้นลูกดินจากเมล็ดพันธุ์ (Seed Bomb)
14.00 – 16.30 อาสาลงมือสร้างฝายร่วมกัน
16.30 – 17.30 อาสาร่วมกันยิง Seed Bomb
17.30 – 18.30 เดินทางกลับที่พัก ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกเอราวัณ
18.30 – 19.30 พักผ่อนตามอัธยาศัย + ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว
19.30 – 22.00 อาสาทุกท่านรับประธานอาหารเย็นร่วมกัน + กิจกรรมนันทนาการ

กิจกรรมวันที่ 2
07.00 – 08.00 ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว
08.00 – 09.00 รับประทานอาหารเช้า
09.00 – 10.00 กิจกรรมเดินทางศึกษาธรรมชาติป่าดิบเขาหม่องไล่ ณ อุทยานแห่งชาติ
น้ำตกเอราวัณ
10.00 – 12.30 พักผ่อนตามอัธยาศัย + รับประทานอาหารเที่ยง (อาสารับผิดชอบตนเอง)
12.30 – 15.30 เดินทางเที่ยวถ้ำกระแซ จุดชมวิวที่โด่งดัง เพราะถือว่าเป็นจุดที่สวยที่สุด และอันตรายที่สุดของเส้นทางรถไฟสายมรณะ” (The Death Railway)
15.30 – 18.00 เดินทางไปชมสะพานข้ามแม่น้ำแคว ไฮไลท์ของ จ.กาญจนบุรี
18.00 – 22.00 เดินทางกลับกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
1. เน 087-677-6733
2. นิด 096-991-5500

 

1. Inbox(ข้อความ) เพื่อขอใบสมัครออนไลน์มายังเพจ อาสามาด้วยกัน

2.
ทางอาสามาด้วยกันจะตอบรับการเข้าร่วมของท่านเมื่อทำตามขั้นตอนในข้อ1 ส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระค่าเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ: กรณีผู้สมัครโอนเงินยืนยันแล้ว แต่มีความจำเป็นต้องขอยกเลิก ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าสมัคร แต่สามารถหาคนมาแทนตัวท่านได้ เนื่องจากทางทีมงานได้เตรียมการในส่วนที่ต้องมีค่าใช้จ่ายไปแล้ว และจะนำเงินในส่วนนี้ สมทบทุนกิจกรรมอาสาในโอกาสต่อไป

ค่าใช้จ่าย : 1590