ทริป “สร้างฝาย ขยายป่า อาสามาด้วยกัน”

วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 06:30 – 20.30 น. (เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ)

ณ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่น้ำภาชี จังหวัดราชบุรี

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายคนละ 790 บาท
(สำหรับท่านที่เดินทางไปพร้อมกับเรา / มีประกันการเดินทาง)
ค่าใช้จ่ายคนละ 550 บาท
(สำหรับท่านที่เดินทางไปเอง)
สำหรับท่านที่เดินทางไปเอง เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่น้ำภาชี เวลา 10.00 น.

สิ่งที่รวมอยู่ใน 790 บาท
1. รถบัสปรับอากาศ ไปกลับ กรุงเทพ – ราชบุรี
2. ประกันการเดินทาง
3. อาหารกลางวัน 1 มื้อ
4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมอาสา

การเตรียมตัวสำหรับมาร่วมกิจกรรม
1. รอยยิ้ม ต้อนรับเพื่อนใหม่ 🙂
2. จิตใจอาสาที่พร้อมไปปรับเปลี่ยนสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น
3. ยารักษาโรคประจำตัว

กำหนดการทริป
6.30 – 7.00 ลงทะเบียน (ปั๊ม ปตท.สนามเป้า)
7.00 – 10.00 เดินทางสู่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่น้ำภาชี จังหวัดราชบุรี
10.00 – 11.45 เดินทางถึงเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่น้ำภาชี คณะทำงานให้การต้อนรับพร้อมทำกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ต่อกลุ่ม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาฟังบรรยาย
11.45 – 12.30 รับประทานอาหารเที่ยง
12.30 – 15.00 ร่วมกันสร้างฝานชลอน้ำ และขุดโป่งในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี
15.00 – 16.00 พักผ่อนอิริยาบถ ณ สำนักสงฆ์พุน้ำร้อน และอ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคย
16.00 – 18.30 เดินทางไปตลาดนัดโต้รุ่งราชบุรี เพื่อรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
18.30 – 20.30 เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

หมายเหตุ
1. การสมัครเข้าร่วมทริปจะเสร็จสิ้นเรียบร้อย เมื่ออาสาสมัครชำระเงินพร้อมส่งหลักฐานการชำระกลับมายังเพจ
2. กรณีผู้สมัครโอนเงินยืนยันแล้ว แต่มีความจำเป็นต้องขอยกเลิก ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนค่าสมัคร แต่สามารถหาคนมาแทนตัวท่านได้ เนื่องจากทางทีมงานได้เตรียมการในส่วน
ที่ต้องมีค่าใช้จ่ายไปแล้ว และจะนำเงินในส่วนนี้ สมทบทุนกิจกรรมอาสาในโอกาสต่อไป

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
เน 087-677-6733

1. Inbox(ข้อความ) เพื่อขอใบสมัครออนไลน์มายังเพจ อาสามาด้วยกัน

2.
ทางอาสามาด้วยกันจะตอบรับการเข้าร่วมของท่านเมื่อทำตามขั้นตอนในข้อ1 ส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระค่าเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ: กรณีผู้สมัครโอนเงินยืนยันแล้ว แต่มีความจำเป็นต้องขอยกเลิก ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าสมัคร แต่สามารถหาคนมาแทนตัวท่านได้ เนื่องจากทางทีมงานได้เตรียมการในส่วนที่ต้องมีค่าใช้จ่ายไปแล้ว และจะนำเงินในส่วนนี้ สมทบทุนกิจกรรมอาสาในโอกาสต่อไป

ค่าใช้จ่าย : 790