กิจกรรม “สร้างโป่งเทียม เคลียร์ทางเดิน เพลินดูดาวเคล้าสัตว์ป่า”
จัดโดย : มนตร์อาสา

จุดประสงค์
เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางธรรมชาติ สร้างแหล่งอาหารให้กับสัตว์ป่า ผ่านกิจกรรมสร้างโป่งเทียม
ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติที่จะช่วยสร้างระบบห่วงโซ่อาหารให้อุดมสมบูรณ์
และการปรับภูมิทัศน์โดยการเก็บขยะบริเวณน้ำตกตั้งแต่ชั้น 1 ถึงชั้น 6 ทั้งรับฟังบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว จันทบุรี

ช่วงเวลาทำกิจกรรม
วันเสาร์ ที่ 10 พฤศจิกายน เวลา 7.00 น.
ถึง วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน เวลา 17.00 น.
ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว จันทบุรี

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายคนละ 1,590 บาท (สำหรับท่านที่เดินทางไปพร้อมกับเรา / มีประกันการเดินทาง)
ค่าใช้จ่ายคนละ 1,090 บาท (สำหรับท่านที่เดินทางไปเอง)

* สำหรับท่านที่เดินทางไปเอง พบกันที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว จันทบุรี
เวลาประมาณ 11.00 – 11.30 น.

สิ่งที่รวมอยู่ใน 1,590 บาท
1. รถบัสปรับอากาศ ไปกลับ กรุงเทพ – จันทบุรี (กรณีผู้เข้าร่วมไม่ถึง40ท่าน ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงเป็นรถตู้)
2. ประกันการเดินทาง (เฉพาะผู้เข้าร่วมที่เดินทางไปกับเรา)
3. อาหาร 4 มื้อ

4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมอาสา

การเตรียมตัวสำหรับมาร่วมกิจกรรม
1. หัวใจที่พร้อมเติมเต็มความสุข ��
2. จิตใจอาสาที่พร้อมไปปรับเปลี่ยนสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น
3. ร่างกายที่พร้อมลุยกับงานกิจกรรม แต่หากร่างกายไม่พร้อมเรามีทีมงานและเพื่อนๆจิตอาสาคอยช่วยเหลือ
4. ยารักษาโรคประจำตัว

กำหนดการ
วันเสาร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2561
6.30 – 7.00 ลงทะเบียน (ปั๊ม ปตท.สนามเป้า)
7.00 – 11.00 เดินทางสู่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว จันทบุรี
11.00 – 12.00 กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ /
เจ้าหน้าที่ให้ความรู้และแนะนำเกี่ยวกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว
12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 ลงมือปฏิบัติงานจิตอาสาในการปรับภูมิทัศน์ เก็บขยะบริเวณเส้นทางเดินขึ้นน้ำตกตั้งแต่ชั้น 1
ถึงชั้น 6
15.00 – 15.30 พักผ่อนหัวใจและร่างกายบริเวณน้ำตกชั้น 6
15.30 – 16.15 เดินลงจากน้ำตก
16.10 – 18.00 พักผ่อนหัวใจและร่างกายบริเวณลานกางเต้นท์
18.00 – 19.00 รับประมาณอาหารเย็น
19.00 – 21.00 กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์
21.00 เสร็จสิ้นภารกิจ พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561
8.00 – 9.00 รับประทานอาหารเช้า
9.00 – 11.00 ลงมือปฏิบัติงานจิตอาสาในการทำโป่งเทียมเพื่อเป็นแหล่งอาหารให้สัตว์ป่า
11.00 – 12.00 สรุปกิจกรรมและแลกเปลี่ยนมุมมองจิตอาสา
12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 17.00 เดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

1. Inbox(ข้อความ) เพื่อขอใบสมัครออนไลน์มายังเพจ มนตร์อาสา

2.
ทางมนตร์อาสาจะตอบรับการเข้าร่วมของท่านเมื่อทำตามขั้นตอนในข้อ1 ส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระค่าเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ: กรณีผู้สมัครโอนเงินยืนยันแล้ว แต่มีความจำเป็นต้องขอยกเลิก ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าสมัคร แต่สามารถหาคนมาแทนตัวท่านได้ เนื่องจากทางทีมงานได้เตรียมการในส่วนที่ต้องมีค่าใช้จ่ายไปแล้ว และจะนำเงินในส่วนนี้ สมทบทุนกิจกรรมอาสาในโอกาสต่อไป

ติดต่อเพิ่มเติม
1. เน 087-677-6733
2. แนน 097-241-1514

ค่าใช้จ่าย : 1590