สุขใจไทยแลนด์ สีสรรค์ที่ ๕


ตอน สุขใจนักเพราะรักษ์ทั้งจักรวาลบำบัดทุกข์บำรุงสุขบ้านน้องเต่าทะเล

วันเสาร์ที่ ๑๓ – วันอาทิตย์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙
สถานที่ทำกิจกรรม : ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล
เกาะมันใน ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 

ที่พัก : กลุ่มรักษ์เขาชะเมา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

เครือข่ายอาสาอิสระ “โรงบ่มอารมณ์สุข”

มีค่าใช้จ่าย คนละ ๑,๔๐๐ บาทถ้วน
(รถแอร์+เรือ+ที่พัก+ดำน้ำ+อาหาร ๔ มื้อ+อุปกรณ์ทำกิจกรรม)

กิจกรรมทำอะไร
ชักชวนผู้สนใจร่วมด้วยช่วยกันล้างทำความสะอาดบ่อเต่าทะเล และศึกษาระบบนิเวศชายฝั่งทะเลด้านทะวันออกของประเทศไทย บนเกาะมันใน ซึ่งเป็นพื้นที่ อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล โครงการในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

 

บางคนสงสัย
ทำไมต้องล้างต้องทำความสะอาดบ่อเต่าทะเล/เจ้าหน้าที่ไม่มีเหรอ
ตอบข้อสงสัย
-โครงการจัดขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการลงมือทำด้วยแรงกายแรงใจและสละทุนทรัพย์ส่วนตัวเพื่อแบ่งปันทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมและสัตว์
-เจ้าหน้าที่มี แต่การไปทำกิจกรรม เป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งเบาเจ้าหน้าที่และส่วนหนึงเพื่อเป็นกำลังใจของคนทำงานด้านอนุรักษ์ถึงแม้เราไม่ได้ทำประจำแต่เมื่อมีเวลาเราเองได้สละเวลาเพื่อแบ่งเบาพวกเขา อีกทั้งการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมรวมถึงการอนุรักษ์สัตว์ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆคนที่ควรร่วมด้วยช่วยกัน และเมื่อมีโอกาสลงมือทำเราเองก็ไม่นิ่งเฉย อย่างน้อยๆเป็นเรี่ยงแรง เรี่ยงแรงเล็กๆที่ช่วยกัน
ทำความสะอาดบ้านเต่าทะเลแล้วทำไมไม่ปล่อยเต่าทะเลด้วย
-เนื่องจากลูกเต่ามีขนาดเล็กมากจึงยังไม่เหมาะที่จะปล่อยสู่ธรรมชาติ จึงต้องมีการอนุบาลเต่าทะเลก่อนคืนสู่ธรรมชาติ
หลักการและเหตุผล
ไม่มี แค่คิดอยากทำและลงมือทำและชักชวนผู้ที่สนใจมาร่วมด้วยช่วยกัน
โครงการไมได้ ขอทุนจากแหล่งใด จึงไม่มีภาษาที่สวยงามเพื่อขอทุน

กำหนดการ
สุขใจไทยแลนด์ สีสรรค์ที่ ๕
ตอน สุขใจนักเพราะรักษ์ทั้งจักรวาลบำบัดทุกข์บำรุงสุขบ้านน้องเต่าทะเล

วันเสาร์ที่ ๑๓ – วันอาทิตย์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙

วันเสาร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙
๐๖.๓๐- ๐๗.๐๐ ภารกิจรวมตัวอาสาเพื่อเดินทางสู่ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
(๐๗.๐๐ ล้อหมุน รับประทานอาหารเช้าระหว่างเดินทาง อาสาดูแลตัวเอง)
จุดนัดพบ ปั๊มปตท. ถนนวิภาวดัรังสิต ก่อนถึงเซ็นทรัลลาดพร้าว ติด บ.ตรีเพชรชีอีซูสุ
กิจกรรมบนรถ Activity on the road
๑๑.๓๐น. กิจกรรมแนะนำตัวทำความรู้จักมิตรใหม่ใจอาสา/แนะนำกิจกรรม
๑๒.๐๐น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่๑ )
๑๓.๓๐น. กิจกรรมอาสาสุขใจไทยแลนด์ ถุงผ้าส่งต่อความสุข น้องอารมณ์ดี น้องอารมณ์สุข
๑๕.๓๐น. กิจกรรมพักผ่อนตามสบาย
ณ “กลุ่มรักษ์เขาชะเมา” ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง
ศึกษาเส้นทางธรรมชาติทุ่งปรงทอง ป่าชายเลน
๑๘.๐๐น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่๒)
๑๙.๐๐น มนตราแห่งจากจักรวาล ชวนคุยยามค่ำก่อนนิททรา

*** พักค้างคืน ณ กลุ่มรักษ์เขาชะเมา

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙
๐๖.๐๐ รุ่งสาง สว่างแล้วจ้า อาหารเช้า(๓)
๐๘.๓๐น. – ๑๒.๐๐น. กิจกรรมล้างบ้านให้เต่าทะเล
๐๘.๓๐ น.ออกเดินทางมุ่งสู่ท่าเรือเพื่อมุ่งสู่เกาะมันใน
๑๒.๐๐ อาหารเที่ยงบนเกาะมันใน (มื้อที่ ๔ เป็นข้าวห่อใบบัว)
๑๓.๐๐ อาสาผ่อนพักตระหนักรู้
ศึกษาระบบนิเวศบนเกาะมันใน/เกาะมันกลาง ดำน้ำดูปะการัง
สรุปกิจกรรมวันนี้
๑๕.๐๐ ออกจากเกาะมันใน เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
๑๘.๓๐ กลับถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

(ให้จักวาลนีน้มีความสุข )
หมายเหตุ กิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ขอความร่วมมือ
***อาสาปลอดเหล้า งดอบายมุข และของมึนเมา การพนันทุกชนิด ทุกประเภท ตลอดกิจกรรม ***

รับจำนวนจำกัด ๓๙ คน

ค่าใช้จ่ายคนละ
๑,๔๐๐ บาท/คน (หนึ่งพัน-สี่ร้อยบาทถ้วน)
โครงการไม่รับผู้เดินทางด้วยตนเอง กิจกรรมมุ่งเน้น ร่วมทุกข์ร่วมสุข บนรถคันเดียวกัน
(ยกเว้นกรณี อยู่ในพื้นที่ ภาคตะวันออก แจ้งกลับมาอีกครั้ง ค่าใช้จ่ายเท่ากันหมด)

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวนำมาใช้ดังนี้
อุปกรณ์ต่างๆ สำหรับทำกิจกรรม สนับสนุนอุปกรณ์ทำความสะอาด
พาหนะในการเดินทาง ทุกชนิด
– รถบัสปรับอากาศ ๕๐ ที่นั่ง กรุงเทพฯ-ระยอง-กรุงเทพฯ
– เรือขนาด ๖๐ ที่นั่ง จากอำเภอแกลง-เกาะมันใน-อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
– ค่าอาหาร ระหว่างการทำกิจกรรม (๔ มื้อ)
– อาหารว่าง ๑ มื้อ
– ที่พัก ๑ คืน ณ กลุ่มรักษ์เขาชะเมา
ประกันการเดินทาง
อื่นๆ
ผู้เข้าร่วม ได้มิตรภาพ ได้ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่แตกต่างจากชีวิตประจำวันทั่วๆไป
ผู้จัด ได้กำไรชีวิต ได้คิด คิดแล้วลงมือทำ ได้รับน้ำใจจาก ผู้เข้าร่วมทุกๆท่าน

เปิดรับสมัคร 
ตั้งแต่บัดเดี๋ยวนี้ จนถึง วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ หรือจนเต็ม
รับจำนวนจำกัด ๓๙ คน

ติดต่อสอบถาม
นายจิระพงค์ รอดภาษา (นุ้งนิ้ง)
E-mail: Sunday2309@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๘๑-๕๑๕ ๘๕๖๔ ( 081-515 8564 )

โปรดอ่านข้อมูลก่อน ติดต่อสอบถามใดๆ สอบได้ได้แต่เฉพาะข้อมูลที่ไม่ได้ให้ไว้

เตรียมตัว และเตรียมใจ
กิจกรรมไม่ถึงกับลำบากมาก แต่ก็ไม่ได้สบาย ๑๐๐%)
เปิดใจรับเพื่อใหม่
– ไฟฉาย ยากันยุง รองเท้าแตะ
– กินง่ายอยู่ง่าย เปิดใจเรียนรู้ และรับฟังผู้อื่น
– เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น ยาประจำตัว หมวกกันแดด
– ชุดเล่นน้ำทะเล

สนใจหรือมีปัญหาสอบถามใดๆ ติดต่อผ่านอีเมล นะครับ เนื่องจาก ใช้พื้นที่เว๊ปในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม

Sunday2309@hotmail.com

ถ้าชอบกด Like
http://www.facebook.com/HappySeedsGroup
ถูกใจชวนไปแบ่งปัน
เครือข่ายอาสาอิสระ “โรงบ่มอารมณ์สุข”
บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ความดี แบ่งปันความสุข
มิตรภาพที่ปราศจากแอลกอฮอล์
ความสนุกที่ไร้การพนัน
พื้นที่สร้างสุขปลอดอบายมุข ทุกชนิด
http://www.facebook.com/Volunteaw

* * * หมายเหตุ : สีสรรค์ เพื่อพ้องเสียงภาษาอังกฤษว่า season ฤดู เปรียบเปรยเป็นครั้งที่นั้นๆของโครงการนี้ ภาษาไทย สีสรรค์ : สรรค์ หมายถึง สรรค์สร้าง

วิธีการร่วมกิจกรรม
๑.ส่งรายละเอียด มาทางอีเมลล์ รับสมัครทางอีเมลล์เท่านั้น 
E-Mail : Sunday2309@hotmail.com

๒.รายละเอียดที่ส่งมาทางเมล
หัวอีเมล "จิตอาสา บอกรักษ์ วาเลนเทียร์ 2559 "

- ชื่อ-นามสกุล 
- ชื่อเล่น (ทำป้ายชื่อ)
- วันเดือนปีเกิด 
(เพื่อทำประกันการเดินทาง และจะเก็บเป็นความลับ)
- เบอร์ติดต่อกลับ 
- อีเมลล์/เฟสบุ๊คของผุ้เข้าร่วม
(เพื่อสะดวกในการติดต่อส่งข้อมูลนัดหมาย)

๓.รอการตอบกลับ อีกครั้ง

๔.เมื่อสมัครมาแล้วและได้รับการตอบกลับ 
โอนเงินค่ากิจกรรม ภายใน ๓ วันหลังจากสมัคร เพื่อยืนยันกิจกรรมที่แน่นอน เพื่อทางโครงการได้ทุนส่วนหนึงนำไปมัดจำ ค่าอาหารและพาหนะในการเดินทางและเป็นการยืนยันการร่วมกิจกรรมสมัครกิจกรรม
โอนคนละ ๑,๔๐๐ บาท (หนึ่งพัน-สี่ร้อยบาทถ้วน)

โอนเงินผ่าน
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย 
สาขา เทสโก้ โลตัส รัตนาธิเบศร์ 
ชื่อบัญชี นาย จิระพงค์ รอดภาษา 
เลขที่บัญชี 582-2-07987-5

๕.เมื่อโอนแล้วกรุณาถ่ายสำเนา/ถ่ายรูป attach file มาที่ sunday2309@hotmail.com
พร้อมระบุรายชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรติดต่อกลับ 

โปรดเก็บสลิ๊ป ในการโอนเงินไว้ เพื่อนำมายืนยันในวันเดินทาง

** เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวไม่มีงบสนับสนุนจากหน่วยงานใด จึงต้องมีการมัดจำหรือจ่ายค่ากิจกรรมล่วงหน้า เพื่อยืนยันร่วมกิจกรรมที่แน่นอน ครับ กิจกรรม ร่วมด้วยช่วยกันช่วยกันรับภาระค่าใช้จ่ายครับ **

คำถาม ทำอาสาแล้วทำไมต้องมีค่าใช้จ่าย
- คำตอบ
๑.เหตุที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเนื่องจากมีรายจ่าย
๒.ไม่มีรายรับ เนื่องจากโครงการ/กิจกรรม ไม่ได้ขอ หรือได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานใด
๓.ค่าใช้จ่ายดังกล่าว คิดจากจำนวนที่ต้องใช้คร่าวๆ หารด้วยจำนวนคน
๔.หากเงินเหลือจากกิจกรรมมอบให้กับศูนย์อนุรักษ์ฯเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
๕.แต่หากเงิดขาด ผู้จัดรับผิดชอบเอง โดยไม่เก็บเพิ่มจากผู้ร่วมกิจกรรม
๖.ทุนบางส่วนผุ้จัดพยายามหารายได้จากการออกงานขายเสื้อกิจกรรมต่างๆและได้รับน้ำใจความอนุเคราะห์จากเพื่อนพ้องน้องพี่ชาวอาสาร่วมด้วยช่วยแบ่งปัน ทั้งรูปแบบการช่วยซื้อเสื้อที่นำออกมาจำหน่ายในวาระต่างๆ

ค่าใช้จ่าย : 1400 บาท