สุขใจไทยแลนด์ สีสรรค์ที่ ๘
ตอน ชีวิตติดเกาะบำบัดทุกข์บำรุงสุขน้องเต่าทะเล

วันศุกร์ที่ ๒๓ – วันอาทิตย์ที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑
สถานที่ทำกิจกรรม+ ที่พัก : เกาะกุลา อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

(อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะทะเลชุมพร)

โดย : กลุ่มอาสา “โรงบ่มอารมณ์สุข”

มีค่าใช้จ่าย คนละ ๒,๕๐๐ บาทถ้วน (สองพัน-ห้าร้อยบาทถ้วน)
(รถตู้+น้ำมันเรือ+ที่พัก+ดำน้ำ+อาหารทะเล ๓ มื้อ+อุปกรณ์ทำกิจกรรม)

กิจกรรมทำอะไร
ชักชวนผู้สนใจร่วมด้วยช่วยกันล้างทำความสะอาดบ่อเต่าทะเลดูแลน้องเต่าทะเล และศึกษาระบบนิเวศชายฝั่งทะเลด้านทะวันออกของประเทศไทย หมู่เกาะชุมพร ซึ่งเป็นพื้นที่วางไข่ของเต่าทะเล
บางคนสงสัย
ทำไมต้องล้างต้องทำความสะอาดบ่อเต่าทะเล/เจ้าหน้าที่ไม่มีเหรอ
ตอบข้อสงสัย
-โครงการจัดขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการลงมือทำด้วยแรงกายแรงใจและสละทุนทรัพย์ส่วนตัวเพื่อแบ่งปันทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมและสัตว์
-เจ้าหน้าที่มี แต่การไปทำกิจกรรม เป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งเบาเจ้าหน้าที่และส่วนหนึ่งเพื่อเป็นกำลังใจของคนทำงานด้านอนุรักษ์ถึงแม้เราไม่ได้ทำประจำแต่เมื่อมีเวลาเราเองได้สละเวลาเพื่อแบ่งเบาพวกเขา อีกทั้งการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมรวมถึงการอนุรักษ์สัตว์ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆคนที่ควรร่วมด้วยช่วยกัน และเมื่อมีโอกาสลงมือทำเราเองก็ไม่นิ่งเฉย อย่างน้อยๆเป็นเรี่ยวแรง แม้จะเป็นแค่เรี่ยวแรงเล็กๆที่ช่วยกันทำความสะอาดบ้านเต่าทะเล

ถามว่า แล้วทำไมไม่ปล่อยเต่าทะเลด้วย
– เนื่องจากลูกเต่ามีขนาดเล็กมากจึงยังไม่เหมาะที่จะปล่อยสู่ธรรมชาติ จึงต้องมีการอนุบาลเต่าทะเลก่อนคืนสู่ธรรมชาติ

หลักการและเหตุผล
ไม่มี แค่คิดอยากทำและลงมือทำและชักชวนผู้ที่สนใจมาร่วมด้วยช่วยกัน
โครงการไมได้ ขอทุนจากแหล่งใด จึงไม่มีภาษาที่สวยงามเพื่อขอทุน

กำหนดการ
สุขใจไทยแลนด์ สีสรรค์ที่ ๘
ตอน ชีวิตติดเกาะบำบัดทุกข์บำรุงสุขน้องเต่าทะเล

วันศุกร์ที่ ๒๓ – วันอาทิตย์ที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑
สถานที่ทำกิจกรรม+ ที่พัก : เกาะกุลา อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

(อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะทะเลชุมพร)

 

วันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑
เวลา ๒๓.๐๐ น.นัดหมายเพื่อนร่วมทาง

(ลานจอดรถ BTS จตุจักร จะแจ้งพิกัดอีกครั้ง)

๒๓.๓๐ น. ล้อหมุน มุ่งหน้า อำเภอสวี วี่ วี เมืองชุมพร

***สมาชิกพักผ่อนนอนบนรถตู้ คำคืนแห่งการเดินทาง****

วันเสาร์ที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑
๐๖.๓๐- ๐๗.๐๐ ภารกิจส่วนตัว ณ เมืองชุมพร
(อาหารเช้า อาสาดูแลตัวเอง)
๐๙.๐๐ น.ลงรถ ต่อเรือเพื่อไปเกาะ ณ อุทยานแห่งชาติหมูเกาะชุมพร

นำสัมภาระไปเก็บ ณ เกาะ กุลา(ที่พักและที่ทำกิจกรรมน้องเต่า)

กิจกรรมภาคเช้า ศึกษาชมธรรมชาติ ดำน้ำแบบผิวๆ เกาะรังกาจิว/เกาะละวะ

๑๒.๓๐น. รับประทานอาหารกลางวันชาวเกาะ (มื้อที่๑ )
๑๓.๓๐น. กิจกรรมแนะนำตัวทำความรู้จักมิตรใหม่ใจอาสา

– แนะนำกิจกรรม

– กิจกรรม ต.เอ๋ย ต.เต่า แรกพบเต่า
๑๕.๓๐น. กิจกรรมพักผ่อนตามสบาย
๑๘.๐๐น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่๒)
๑๙.๐๐น มนตราแห่งจากจักรวาล ชวนคุยยามค่ำก่อนนิททรา

*** พักค้างคืน ณ เกาะกุลา แบบส่วนตัว

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑
๐๖.๐๐ รุ่งสาง สว่างแล้วจ้า  อาหารเช้า(๓)
๐๘.๓๐น. – ๑๑.๐๐น. กิจกรรมห่วงใยเต่าทะเล
๑๑.๓๐ น.ออกเดินทาง จากเกาะกลับสู่ฝั่ง

๑๒.๐๐ อาหารกลางวัน (มื้อนี้ต้องดูแลตัวเองแล้วนะ)
๑๓.๐๐ เดินทางกลับกรุงเทพฯ
๒๐.๓๐ กลับถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

(ให้จักวาลนี้มีความสุข )
หมายเหตุ กิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ขอความร่วมมือ
***อาสาปลอดเหล้า งดอบายมุข และของมึนเมา การพนันทุกชนิด ทุกประเภท ตลอดกิจกรรม ***

รับจำนวนจำกัด ๑๙ คน

ค่าใช้จ่ายคนละ
๒,๕๐๐ บาท/คน (สองพัน-ห้าร้อยบาทถ้วน)
โครงการไม่รับผู้เดินทางด้วยตนเอง กิจกรรมมุ่งเน้น ร่วมทุกข์ร่วมสุข บนรถคันเดียวกัน
(ยกเว้นกรณี อยู่ในพื้นที่ ค่าใช้จ่ายเท่ากันหมด)

 

เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่บัดเดี๋ยวนี้ จนถึง วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือจนเต็ม
รับจำนวนจำกัด ๑๙ คน

ติดต่อสอบถาม
นายจิระพงค์ รอดภาษา (นุ้งนิ้ง)
E-mail: Sunday2309@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๘๑-๕๑๕ ๘๕๖๔ ( 081-515 8564 )

**รบกวนอ่านรายละเอียดให้ละเอียดก่อนโทร นะครับ

เตรียมตัว และเตรียมใจ
กิจกรรมไม่ถึงกับลำบากมาก แต่ก็ไม่ได้สบาย ๑๐๐%)
เปิดใจรับเพื่อใหม่
– ไฟฉาย ยากันยุง รองเท้าแตะ
– กินง่ายอยู่ง่าย เปิดใจเรียนรู้ และรับฟังผู้อื่น
– เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น ยาประจำตัว หมวกกันแดด
– ชุดเล่นน้ำทะเล

สนใจหรือมีปัญหาสอบถามใดๆ ติดต่อผ่านอีเมล นะครับ เนื่องจาก ใช้พื้นที่เว๊ปในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม

Sunday2309@hotmail.com

ถ้าชอบกด Like
http://www.facebook.com/HappySeedsGroup
ถูกใจชวนไปแบ่งปัน
เครือข่ายอาสาอิสระ “โรงบ่มอารมณ์สุข”
บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ความดี แบ่งปันความสุข
มิตรภาพที่ปราศจากแอลกอฮอล์
ความสนุกที่ไร้การพนัน
พื้นที่สร้างสุขปลอดอบายมุข ทุกชนิด
http://www.facebook.com/Volunteaw

* * * หมายเหตุ : สีสรรค์ เพื่อพ้องเสียงภาษาอังกฤษว่า season ฤดู เปรียบเปรยเป็นครั้งที่นั้นๆของโครงการนี้ ภาษาไทย สีสรรค์ : สรรค์ หมายถึง สรรค์สร้าง

 

วิธีการร่วมกิจกรรม

๑.ส่งรายละเอียด มาทางอีเมลล์ รับสมัครทางอีเมลล์เท่านั้น 
E-Mail : Sunday2309@hotmail.com


๒.รายละเอียดที่ส่งมาทางเมล
หัวอีเมล "จิตอาสา ต.เอ๋ย ตอเต่าทะเล ชุมพร"

- ชื่อ-นามสกุล 
- ชื่อเล่น (ทำป้ายชื่อ)
- วันเดือนปีเกิด 
- เบอร์ติดต่อกลับ 
- อีเมลล์/เฟสบุ๊คของผุ้เข้าร่วม
(เพื่อสะดวกในการติดต่อส่งข้อมูลนัดหมาย)


๓.รอการตอบกลับ อีกครั้ง

๔.เมื่อสมัครมาแล้วและได้รับการตอบกลับ 
โอนเงินค่ากิจกรรม ภายใน ๓ วันหลังจากสมัคร เพื่อยืนยันกิจกรรมที่แน่นอน เพื่อทางโครงการได้ทุนส่วนหนึ่งนำไปมัดจำ ค่าอาหารและพาหนะในการเดินทางและเป็นการยืนยันการร่วมกิจกรรมสมัครกิจกรรม
โอนคนละ ๒,๕๐๐ บาท (สองพัน-ห้าร้อยบาทถ้วน)


*** จะแจ้งหมายเลขบัญชีธนาคาร สำหรับท่านที่ แจ้งสมัครมาทาง อีเมลล เท่านั้น


๕.เมื่อโอนแล้วกรุณาถ่ายสำเนา/ถ่ายรูป ส่งกลับมาอีกครั้งที่ sunday2309@hotmail.com
พร้อมระบุรายชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรติดต่อกลับ 


โปรดเก็บสลิ๊ป ในการโอนเงินไว้ เพื่อนำมายืนยันในวันเดินทาง

 

** เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวไม่มีงบสนับสนุนจากหน่วยงานใด จึงต้องมีการมัดจำหรือจ่ายค่ากิจกรรมล่วงหน้า เพื่อยืนยันร่วมกิจกรรมที่แน่นอน ครับ กิจกรรม ร่วมด้วยช่วยกันช่วยกันรับภาระค่าใช้จ่ายครับ **

คำถาม ทำอาสาแล้วทำไมต้องมีค่าใช้จ่าย
- คำตอบ
๑.เหตุที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเนื่องจากมีรายจ่าย
๒.ไม่มีรายรับ เนื่องจากโครงการ/กิจกรรม ไม่ได้ขอ หรือได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานใด
๓.ค่าใช้จ่ายดังกล่าว คิดจากจำนวนที่ต้องใช้คร่าวๆ หารด้วยจำนวนคน
๔.หากเงินเหลือจากกิจกรรมมอบให้กับการใช้ประโยชน์ในการดูแลเต่า ต่อไป


ค่าใช้จ่ายดังกล่าวนำมาใช้ดังนี้
อุปกรณ์ต่างๆ สำหรับทำกิจกรรม สนับสนุนอุปกรณ์ทำความสะอาด
พาหนะในการเดินทาง ทุกชนิด
- รถตู้ ๑๐ ที่นั่ง กรุงเทพฯ-ชุมพร-กรุงเทพฯ
- เรือขนาด ๑๐ ที่นั่ง + พร้อมชูชีพ
- ค่าอาหาร ระหว่างการทำกิจกรรม (๓ มื้อ)
- ที่พัก ๑ คืน ณ เกาะกุลา(บ้านพัก)

- อื่นๆ
ผู้เข้าร่วม ได้มิตรภาพ ได้ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่แตกต่างจากชีวิตประจำวันทั่วๆไป
ผู้จัด ได้กำไรชีวิต ได้คิด คิดแล้วลงมือทำ ได้รับน้ำใจจาก ผู้เข้าร่วมทุกๆท่าน

ค่าใช้จ่าย : 2500 บาท