กิจกรรม work shop กับ อ ประมวล เพ็งจันทร์
วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2018 , 13.30-16.00
ณ Addict Art Studio

.
กิจกรรมสุนทรียสนทนา
ที่จะล้อมวงพูดคุย
หัวข้อ เวลาแห่งชีวิตของคน 3 วัย ทางกลุ่มรับสมัคร ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
วัยต้น 15-30 ปี 5 ท่าน
วัยกลาง 30-40 ปี 5 ท่าน
วัยปลาย 40-60 ++ ปี 5 ท่าน
รับ แค่ 15 ท่าน ท่านละ 150 บาท
สนใจสมัครโดยตอบคำถามดังนี้
1. แนะนำชื่อ อายุ เรียน ทำงานที่ไหน เบอร์โทร
2. รู้จักกับกลุ่มแมลงปออาสาเชียงใหม่ได้อย่างไร
3. ทำไมถึงอยากเข้าร่วมกิจกรรมนี้
4. ณ ช่วงวัยนี้ของท่าน ท่านรู้สึกอย่างไร
5. ณ ช่วงวัยนี้ของท่าน ท่านตั้งใจจะทำสิ่งใดให้ดีที่สุด
ส่งตอบคำถามมาที่inbox fb หรือ ทางไลน์ porcnx
ต้องได้รับการคอนเฟริมก่อนถึงค่อยโอนเงินเท่านั้น
.
กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมปิดต้องสมัครมาก่อนเท่านั้น
.
ติดต่อสอบถามได้ทางไลน์ id :porcnx

สนใจสมัครโดยตอบคำถามดังนี้ 
1. แนะนำชื่อ อายุ เรียน ทำงานที่ไหน เบอร์โทร
2. รู้จักกับกลุ่มแมลงปออาสาเชียงใหม่ได้อย่างไร
3. ทำไมถึงอยากเข้าร่วมกิจกรรมนี้
4. ณ ช่วงวัยนี้ของท่าน ท่านรู้สึกอย่างไร
5. ณ ช่วงวัยนี้ของท่าน ท่านตั้งใจจะทำสิ่งใดให้ดีที่สุด
ส่งตอบคำถามมาที่inbox fb หรือ ทางไลน์ porcnx 
ต้องได้รับการคอนเฟริมก่อนถึงค่อยโอนเงินเท่านั้น
.
กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมปิดต้องสมัครมาก่อนเท่านั้น
.
ติดต่อสอบถามได้ทางไลน์ id :porcnx

ค่าใช้จ่าย : 150