กิจกรรม  หนังสือเพื่อการตื่นรู้ ตอน 51 คำถามสู่การเปลี่ยนแปลงแห่งชีวิต กับ ฌอน บูรณะหิรัญ

วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์  2562

เวลา 9.00 – 12.00

ณ หอสมุดแห่งชาติ เชียงใหม่   

 

เราเชื่อว่าหนังสือที่ดีจะสร้างการตื่นรู้ไปสู่การเปลี่ยนแปลงในชีวิตของผู้คน เมื่อผู้คนตื่นรู้จะนำไปสู่การลงมือทำ

ทำประโยชน์ให้กับตนเอง และออกไปทำประโยชน์เพื่อผู้อื่น เพื่อสังคมได้

 

กลุ่มแมลงปออาสา เชียงใหม่ ร่วมกับ หอสมุดแห่งชาติ เชียงใหม่

จัดกิจกรรมนี้ โดยทางเราได้รับเกียรติจาก นักเขียน คุณฌอน บูรณะหิรัญ

 ผู้เขียนหนังสือ 51 ศาสตราวุธสู่การเปลี่ยนแปลงสูงสุดของชีวิต  

มาร่วมพูดคุยและตอบ 51 คำถามเพื่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตตนเองจากอาสาที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

 

 

 

ท่านใดสนใจสมัครเจ้าร่วม โดยรับอาสา 51 ท่านกับคำถามสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเอง 

สมัครเข้าร่วมได้ที่แฟนเพจแมลงปออาสา เชียงใหม่

ตอบคำถามการสมัคร ดังนี้

1.แนะนำตนเอง ชื่อเล่น  อายุ เรียน / ทำงานที่ไหน เบอร์โทร

2.รู้จักกลุ่มแมลงปออาสา เชียงใหม่ ได้อย่างไร

3.ทำไมถึงอยากเข้าร่วมกิจกรรมนี้

4.คำถามที่จะถามคุณฌอน คือ ( ขอเป็นคำถามที่คุณเองอยากรู้และคิดว่า คำถามนี้จะสร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณเอง )

ติดต่อสอบถาม แฟนเพจ แมลงปออาสา เชียงใหม่

 

ค่าใช้จ่าย : 0