เป็นกิจกรรมจิตอาสาและค่ายให้กับน้องๆ มีกิจกรรมจิตอาสา 10 กิจกรรมและค่าย 1 ค่าย

กิจกรรมจิตอาสา
1.ปรับปรุงบ่อดิน
2.จัดสวนหย่อมเขียนป้าย
3.ปรับปรุงสวนพอเพียง
4.ทาสีล้อbbl
5.ตีเส้นสนามวอลเลย์ตะกร้อ
6.ปรับปรุงสนามเปตอง
7.ปูพลาสติกบ่อปลาดุก
8มุงแฝกซุ้ม
9.ปลูกต้นไม้
10ติดที่ล้างมือให้น้อง2อ่าง

และกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กมอบของขวัญ

ไปร่วมทำกิจกรรมได้เลย19 มกราคม2561