หอบรักไปห่มป่าเช้าฝายบ่ายโป่ง ช.ช้างกุยบุรี
ดอกไม้ในที่ลับตาบ่มสุข กับสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักษ์ช้างป่ากุยบุรี
วันเสาร์ที่ ๑๘ – วันอาทิตย์ที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี  อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
มีค่าใช้จ่าย ๑,๒๕๐ บาท/คน (หนึ่งพัน-สองร้อย-ห้าสิบบาทถ้วน)
– รถแอร์
– อาหาร ๔ มื้อ
– ที่พัก
– อุปกรณ์ในการทำกิจกรรม
-รถนำพาสมาชิกชมช้างป่า

ทำอะไร
กิจกรรมลงมือทำ ร่วมด้วยทำโป่งเทียม-ทำฝายเพื่อเป็นพื้นที่จัดเก็บน้ำในช่วงหน้าแล้งรวมถึงการชะลอน้ำเพื่อความสมบูรณ์ของธรรมชาติรวมถึงเป็นแหล่งน้ำแหล่งอาหารของสัตว์ป่าในธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติกุยบุรี รวมทั้งเป็นการป้องกันไม่ให้ช้างป่ารวมถึงสัตว์ออกหากินนอกพื้นที่

ผลที่ได้
ร่วมเป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งเป็นส่วนช่วยสัตว์ป่าให้มีชีวิตรอดด้วย ช่วยอย่างไร สัตว์ป่าไม่ออกไปหากินกนอกพื้นที่ หรือไม่เข้าไปบุกรุกพื้นที่ของชาวบ้านแต่อยู่ในเขตป่า ในแง่ของผู้เข้าร่วม นอกจากได้ลงมือแบ่งปันด้วยวิธีลงมือทำ แบ่งปันให้กับสัตว์แล้ว ยังได้เติมเต็มมิตรภาพระหว่างกัน

ลักษณะกิจกรรม
เครือข่ายอาสาอิสระ “โรงบ่มอารมณ์สุข” ร่วมกับุทยานแห่งชาติกุยบุรีขอเชิญชวนผู้ที่สนใจมาร่วม เติมความสุข และลงมือทำโดยการทำ เช้าชวนทำฝาย บ่ายๆไปทำโป่ง

*** การลงมือทำกิจกรรม ขอให้อาสาสวมรองเท้าแบบปิดเท้ามิดชิดเพื่อความปลอดภัย***

กำหนดการ
หอบรักไปห่มป่าเช้าฝายบ่ายโป่ง ช.ช้างกุยบุรี
ดอกไม้ในที่ลับตาบ่มสุข กับสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักษ์ช้างป่ากุยบุรี
วันเสาร์ที่ ๑๘ – วันอาทิตย์ที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี  อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันเสาร์ที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
๐๖.๓๐ น. ภารกิจนัดหมายอาสา โดยพร้อมเพรียงกัน
๐๗.๐๐ ล้อหมุน รับประทานอาหารเช้าระหว่างเดินทาง อาสาดูแลตัวเอง
จุดนัดพบ ปั๊มปตท. ถนนวิภาวดีรังสิต ก่อนถึงเซ็นทรัลลาดพร้าว ติด บ.ตรีเพชรชีอีซูสุ
กิจกรรมบนรถ Activity on the road
๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ อาสารู้จักกัน/แบ่งงาน เพื่อเตรียมกิจกรรม
๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ รับประทานอาหารเที่ยง (๑)
๑๒.๓๐ – ๑๖.๓๐ กิจกรรม บ่ายทำโป่งเทียม
นิเวศศึกษา ช.ช้าง กุยบุรี
๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ รับประทานอาหารเย็น (๒)
๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ กิจกรรมหอบรักให้ป่าคืน ชวนคุย ชวนชม
ส่องดาว
๒๑.๐๐ พักผ่อนหลับนอน
(นอนที่อช.กุยบุรี)

วันอาทิตย์ที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

๐๖.๐๐ ฟ้าสางที่กลางป่า อาหารเช้า(๓)
๐๙.๐๐น. – ๑๒.๐๐น. กิจกรรม เช้าทำฝาย
๑๒.๐๐ อาหารเที่ยง (๔)
๑๓.๐๐ สรุปกิจกรรมวันนี้
๑๕.๐๐ เก็บสัมภาระ กลับ กรุงเทพฯ
๑๙.๐๐ น. กลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

โรงบ่มอารมณ์สุข
Fill your Way : Fill your Day : Fill Your Happiness

หมายเหตุ กิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ค่าใช้จ่ายคนละ
๑,๒๕๐ บาท/คน (หนึ่งพัน-สองร้อย-ห้าสิบบาทถ้วน)

ผู้ที่เดินทางด้วยตนเอง ค่าใช้จ่ายเท่ากันทุกท่าน
,๒๕๐ บาท/คน (หนึ่งพัน-สองร้อย-ห้าสิบบาทถ้วน)
ไม่แวะรับรายทาง

สำหรับเด็ก
ทางกลุ่มขออนุญาตเก็บเท่ากับผู้ใหญ่ ๑ ท่าน

เนื่องจาก ค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วหารด้วยจำนวนคนที่เข้าร่วม ขออภัยเรื่องค่าใช้จ่าย ณ ส่วนนี้อย่างยิ่ง
๑,๒๕๐ บาท/คน (หนึ่งพัน-สองร้อย-ห้าสิบบาทถ้วน)

– คำถาม ทำอาสาแล้วทำไมต้องมีค่าใช้จ่าย
– คำตอบ
๑.เหตุที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเนื่องจากมีรายจ่าย
๒.ไม่มีรายรับ เนื่องจากโครงการ/กิจกรรม ไม่ได้ขอ หรือได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานใด
๓.ค่าใช้จ่ายดังกล่าว คิดจากจำนวนที่ต้องใช้คร่าวๆ หารด้วยจำนวนคน
๔.หากเงินเหลือจากกิจกรรมมอบให้กับพื้นที่เพื่อเป็นกองทุนในการดูแลรักษาป่าต่อไป
๕.แต่หากเงิดขาด ผู้จัดรับผิดชอบเอง โดยไม่เก็บเพิ่มจากผู้ร่วมกิจกรรม
๖.ทุนบางส่วนผุ้จัดพยายามหารายได้จากการออกงานขายเสื้อกิจกรรมต่างๆและได้รับน้ำใจความอนุเคราะห์จากเพื่อนพ้องน้องพี่ชาวอาสาร่วมด้วยช่วยแบ่งปัน

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวนำมาใช้ดังนี้
– อุปกรณ์ต่างๆ สำหรับทำกิจกรรม
– พาหนะในการเดินทาง ทุกชนิด
กรุงเทพฯ-อช.กุยบุรี-กรุงเทพฯ (รถบัสปรับอากาศ)
– ที่พัก
– ค่าอาหาร (๔ มื้อ)
– อื่นๆ

– ห้องน้ำเป็นห้องน้ำรวม มิดชิด
– ห้องนอน เป็นเรือนนอนรวม แยกชาย หญิง มีเตียง ที่นอน หมอนผ้าห่มพร้อม

** สำหรับท่านใดต้องการนอนแบบแนบชิดธรรมชาติ สามารถนำเต็นท์ไปกางนอนบนลานหญ้าหน้าที่พักได้ หน้าที่พักมีสนามหญ้ากว้างเหมาะสำหรับนอนดูดาวยามค่ำคืน

** เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวไม่มีงบสนับสนุนจากหน่วยงานใด จึงต้องมีการมัดจำหรือจ่ายค่ากิจกรรมล่วงหน้า เพื่อยืนยันร่วมกิจกรรมที่แน่นอน ครับ กิจกรรม ร่วมด้วยช่วยกันช่วยกันรับภาระค่าใช้จ่ายครับ **

เปิดรับสมัคร 
ตั้งแต่บัดเดี๋ยวนี้ จนถึง วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ หรือจนเต็ม

ติดต่อสอบถาม 
นายจิระพงค์ รอดภาษา (นุ้งนิ้ง)
E-mail: Sunday2309@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๘๑-๕๑๕ ๘๕๖๔ ( 081-515 8564 )

เตรียมตัว และเตรียมใจ
– เปิดใจ
-ในการทำกิจกรรมควรสวมรองเท้าแบบหุ้มเท้าเพื่อความปลอดภัย
– ไฟฉาย ยากันยุง รองเท้าแตะ
– กินง่ายอยู่ง่าย เปิดใจเรียนรู้ และรับฟังผู้อื่น
– เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น ยาประจำตัว หมวกกันแดด
– ครีมกันแดด
– เต็นท์ (กรณีอยากนอนแบบนอบชิดธรรมชาตินอนฟังเสียงไพร)
(ไม่ถึงกับลำบากมาก แต่ก็ไม่ได้สบาย ๑๐๐%)

สนใจหรือมีปัญหาสอบถามใดๆ ติดต่อผ่านอีเมล์ นะครับ เนื่องจาก ใช้พื้นที่เว๊ปในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
Sunday2309@hotmail.com

ขอความร่วมมือ
***อาสาปลอดเหล้า งดอบายมุข และของมึนเมา การพนันทุกชนิด ทุกประเภท ตลอดกิจกรรม ***

ถ้าชอบกด Like
http://www.facebook.com/HappySeedsGroup
ถูกใจชวนไปแบ่งปัน
เครือข่ายอาสาอิสระ “โรงบ่มอารมณ์สุข”
บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ความดี แบ่งปันความสุข
มิตรภาพที่ปราศจากแอลกอฮอล์
ความสนุกที่ไร้การพนัน
พื้นที่สร้างสุขปลอดอบายมุข ทุกชนิด
http://www.facebook.com/Volunteaw

๑.ส่งรายละเอียด มาทางอีเมล์ รับสมัครทางอีเมล์เท่านั้น สื่อที่ท่านรับข้อมูลเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ เท่านั้น
E-Mail : Sunday2309@hotmail.com

๒.รายละเอียดที่ส่งมาทางเมล์

- หัวข้อ “จิตอาสา  ช.ช้างกุยบุรี”
- ชื่อ-นามสกุล 
- ชื่อเล่น (ทำป้ายชื่อ)
- วัน-เดือน-ปีเกิด 
(เพื่อทำประกันการเดินทาง และจะเก็บเป็นความลับ)
- เบอร์ติดต่อกลับ 
- อีเมลล์/เฟชบุ๊คของผุ้เข้าร่วม 

๓.เมื่อสมัครมาแล้ว โอนเงินค่ากิจกรรม ภายใน ๓ วันหลังจากส่งข้อมูลและได้รับการตอบรับ เพื่อยืนยันกิจกรรมที่แน่นอน และต้องนำไปมัดจำ ค่าอาหารและพาหนะในการเดินทาง

๔ โอนเงินจำนวน ๑,๒๕๐ บาท/คน (หนึ่งพัน-สองร้อย-ห้าสิบบาทถ้วน) เพื่อยืนยัน

โอนเงินผ่าน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 
นายจิระพงค์ รอดภาษา
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) SCB
สาขาโลตัสซุปเปอร์เซ็นเตอร์ รัตนาธิเบศร์ 

เลขที่บัญชี : 404-295626-1

 

เมื่อโอนแล้วกรุณาถ่ายรูป สลิ๊ป attach file ส่งมาที่ sunday2309@hotmail.com

โปรดเก็บสลิ๊ป ในการโอนเงินไว้ เพื่อนำมายืนยันในวันเดินทาง

การโอนเพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมที่แน่นอน
และต้องนำไปมัดจำ ค่าอาหารและพาหนะในการเดินทาง

ค่าใช้จ่าย : 1250 บาท