ในงานมีการจัดอบรมเรื่อง ขบวนการความคิดและสอนเยาวชนทำสื่อต่างๆ รวมไปถึงสคบ.ให้ความรู้เรื่องการป้องกันสิทธิตนและขั้นตอนต่างๆ

งานมีจัด 12-13 และ 19 พฤศจิกายน 2561  08:00-16:00

รับสมัครอาสาที่จะมาช่วยในงานในการประสานงานเล็กน้อย

การเดินทาง: ฟรี

อาหาร: ฟรี

 

ผู้สนใจกรุณาติดต่อ 086 826 1299 ก่อนวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

ผู้สนใจกรุณาติดต่อ 086 826 1299 ก่อนวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

หรือเพิ่มเพื่อนที่LINE:    @jii4324i

ค่าใช้จ่าย : กรุณาโทรมาถาม