ปิดรับสมัคร  

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561

อาสาสร้างบ้านดิน ให้น้องโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา  อ.ปากท่อ   จ.ราชบุรี

( รุ่น 2 ปี 61 รุ่นก่อ และ ทำก้อนดิน )

แนวคิดในการจัด

                       ในช่วงต้นปี 61  ทางทีมงานบ้านดินไทย (เครือข่ายจิตอาสา)  ได้ รับการติดต่อจาก โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา  ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ช่วยเหลือเยาวสตรี ที่ต้องการโอกาส จากทั่วประเทศ ให้ได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ใดๆ  โดยมีความคิดที่จะสร้างบ้านดิน จำนวน 6 หลัง

                      ดังนั้นในวันอาทิตย์ที่ 6 พ.ค. 61   จึง ได้เปิดรับสมัครอาสา สร้างบ้านดิน ขึ้น เพื่อ ไปช่วยกันทำก้อนดิน ได้เรียนรู้เทคนิค การทำบ้านดินยุคใหม่  การดูแลรักษา หากผ่านไปนานๆๆ แล้วมีปัญหา จะได้สามารถซ่อมแซมเองได้

จดหมายจากโรงเรียน

             โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา  ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนประเภท การศึกษาสงเคราะห์   ที่จัดตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือเยาวสตรี ที่ต้องการโอกาส จากทั่งประเทศ ให้ได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ใดๆ และพักอยูประจำ   เปิดสอน ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย  นอกจากมีการจัดการศึกษาให้นักเรียนได้มีทักษะความรู้ทางวิชาการตามหลักสูตรแกนกลาง ของกระทรวงศึกษาธิการแล้ว โรงเรียนยังได้ฝึกสอนนักเรียนให้มีทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพอีกด้วย

              ทั้งนี้ ทางโรงเรียน ได้จัดทำโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในเชิงศูนย์การเรียนรู้แบบฟาร์มสเตย์ ขึ้น  ซึ่งในโครงการประกอบด้วย โซนแปลงผัก  โซนทำปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนและจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง  รวมทั้งโซนบ้านพัก(บ้านดิน)    เพื่อสอนทักษะวิชาชีพด้านการทำบ้านดิน

    

อาทิตย์ ที่  6  พฤษภาคม  61

 • 06.00 น. – 07.00 น.     นัดรวมตัวขึ้นรถ(ซอยรางน้ำหน้าคิงเพาเวอร์)
 • 07.00 น. – 09.00 น.    เดินทางสู่ โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา
 • 09.00 น. – 09.30 น.    ฟังบรรยาย เรื่องการทำบ้านดิน
 • 09.30 น. – 12.00 น.    ลงมือช่วยกันสร้างบ้านดิน (ทำก้อนดิน)
 • 12.00 น. – 13.00 น.    รับประทานอาหารเที่ยง
 • 13.00 น. – 15.00 น.    ลงมือช่วยกันสร้างบ้านดิน (ทำก้อนดิน)
 • 15.00 น. – 15.30 น.    สรุปงาน
 • 15.30 น. – 16.00 น.    เดินทางไป พักผ่อนตลาดน้ำอัมพวา
 • 16.00 น. – 17.00 น.    พักผ่อนตลาดน้ำอัมพวา
 • 17.00 น. – 19.00 น.    เดินทางกลับกทมโดยปลอดภัย

 สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

 • 1.      ได้ทำบุญสร้างบ้านดินให้กับทางโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา อ.ปากท่อ  จ.ราชบุรี
 • 2.      ได้เรียนรู้เทคนิคการทำบ้านดิน(เทคนิคการทำก้อน  การก่อ  การฉาบ  การทำสี) พิเศษเทคนิคผนังป้องกันน้ำ
 • 3.      ได้เรียนรู้เทคนิคการซ่อมแซมบ้านดินด้วยตนเอง
 • 4       ได้ เพื่อนใหม่ ที่แนวคิดเหมือนกัน

สวัสดิการ

 • .      มีรถรับส่ง กทม จุดทำกิจกรรม
 •        อาหารเที่ยง
 •        วิทยากรและพี่เลี้ยงดูแลตลอดกิจกรรม
 •        อุปกรณ์ในการทำกิจกรรมทั้งหมด

  

การขึ้นรถ    นัดขึ้นรถที่ซอยรางน้ำหน้าคิงเพาวเวอร์  อาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม  61 เวลา 06.00 – 06.30 น.

   สมัครกิจกรรม   คลิ๊กที่นี่   ใบสมัคร

สมทบค่าใช้จ่าย

ไปรถที่ทางทีมงานจัดให้ ท่านละ 690   บาท

เดินทางเอง ท่านละ 390    บาท

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมกรุณา

โอนเงินผ่าน  บัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย ม.เกษตรศาสตร์

ชื่อบัญชี สุรัช สะราคำ เลขบัญชี 235-2-03348-4 ออมทรัพย์

เมื่อโอนแล้วกรุณา   โทรยืนยันการโอน ที่ 086-770-2233

และส่งรายชื่อนามสกุลของอาสาทุกท่านพร้อมเบอร์โทรศัพท์

              

  สมัครกิจกรรม   คลิ๊กที่นี่   ใบสมัคร

สมทบค่าใช้จ่าย

ไปรถที่ทางทีมงานจัดให้ ท่านละ 690   บาท

เดินทางเอง ท่านละ 390    บาท

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมกรุณา

โอนเงินผ่าน  บัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย ม.เกษตรศาสตร์

ชื่อบัญชี สุรัช สะราคำ เลขบัญชี 235-2-03348-4 ออมทรัพย์

เมื่อโอนแล้วกรุณา   โทรยืนยันการโอน ที่ 086-770-2233

และส่งรายชื่อนามสกุลของอาสาทุกท่านพร้อมเบอร์โทรศัพท์

ค่าใช้จ่าย : ไปรถที่ทางทีมงานจัดให้ ท่านละ 690   บาท เดินทางเอง ท่านละ 390    บาท