ไหว้พระเจ้าตนหลวง วัดศรีโคมคำ พระคู่บ้านคู่เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ชมวิหารกลางน้ำ

ลงเรือไหว้พระกลางกว๊านพะเยา ณ วัดติโลกอาราม

ชมวิหารไม้ โบราณสถาน วัดนันตาราม

 

โครงการน้องยิ้มได้ จากใจพี่ รุ่น ๑

“กิจกรรมอาสาจัดวันเด็กร่มโพธิ์ทอง ท่องแดนอันซีน ถิ่นลำปาง”

วันที่ ๓๑-๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

รับอาสาสมัครจำนวน 30 ท่าน

เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ

…………………………………………………….

{ สถานที่จัดกิจกรรม }

โรงเรียนร่มโพธิ์ไทยห้องเรียนสาขาร่มโพธิ์ทอง ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย

…………………………………………………….

{ องค์กรผู้จัดโครงการ }

ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตบ้านดินเชิงเกษตรพึ่งตนเอง รอยยิ้มบ้านดิน ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

…………………………………………………….

{ การเตรียมตัวเองเมื่อมาร่วมกิจกรรม }

– จิตใจดี กินง่าย นอนง่าย ไม่เรื่องมาก

– มีจิตใจพร้อมที่จะสละเวลาเพื่อสร้างความดีบนแผ่นดินเกิด

– จิตใจที่ละทิ้งความสงสัย … พร้อมที่จะมาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

– มีน้ำใจ เข้าใจเพื่อนร่วมกิจกรรม

– บัตรประชาชน/บัตรแสดงว่าเป็นคนไทย (สำคัณมาก)

– ชุดเสื้อผ้าที่สวมใส่สบายเหมาะสมในระหว่างการทำกิจกรรม

– เสื้อแขนยาว หมวก (คนกลัวดำ)

– ครีมกันแดด ยากันยุง สัตว์กัดต่อย (ยี่ห้อส่วนตัว)

– ยารักษาโรคประจำตัว (โรคส่วนตัว)

– จัดกระเป๋าให้เบา น้อย กระชับที่สุด เพื่อความสะบายในการเดินทาง

…………………………………………….

พิชิตยอดดอยปู่ยักษ์ (ดอยพระบาทปู่ผาแดง) วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ (Unseen In Thailand) ชมเจดีย์ลอยฟ้าแห่งเดียวของประเทศนี้

{ กำหนดการ }

วันพุธที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘

๒๐.๓๐ น. ลงทะเบียนหน้าตู้ ATM กรุงศรี ใกล้ทางเดินไปห้องน้ำ ในปั้ม ปตท.สนามเป้า (ปั้มอยู่ติดกับ ททบ.5 ตรงข้าง ร.พ.พญาไท2)

๒๑.๐๐ น. ล้อเคลื่อนออกเดินทาง สู่ จ.พะเยา

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘

๐๗.๐๐ น. สูดอากาศยามเช้า ริมกว๊านพะเยา ทำธุระส่วนตัว

๐๗.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า (เราจะรับผิดชอบตัวเอง)

๐๘.๐๐ น. ไหว้พระเจ้าตนหลวง พระประธานอยู่ในวิหาร วัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2034 ตรงกับรัชสมัยของพญายอดเชียงราย กษัตริย์ล้านนาแห่งราชวงศ์มังราย และสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 แห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิ พระมหากษัตริย์ของกรุงศรีอยุธยา พระเจ้าตนหลวงเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปิดทอง ปางมารวิชัย ศิลปะสกุลช่างเชียงแสน เป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในดินแดนล้านนา

๐๘.๓๐ น. ลงเรือไหว้พระกลางกว๊านพะเยา ณ วัดติโลกอาราม หรือสันธาตุบวกสี่แจ่ง พระอารามหลวงในรัชสมัยพระเจ้าติโลกราช กษัตริย์ล้านนาลำดับที่ 9 แห่งราชวงศ์มังราย สร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2019 – 2029 ปัจจุบันตัววัดจมอยู่ใต้กว๊านพะเยา ยกเว้นส่วนยอดพระธาตุที่โผล่พ้นน้ำขึ้นมา เนื่องจากปี พ.ศ. 2482 กรมประมงได้ก่อสร้างประตูกั้นน้ำ ทำให้แม่น้ำอิงและลำน้ำสาขาซึ่งไหลลงมาจากทิวเขาผีปันน้ำ เกิดการเอ่อล้นเข้าท่วมชุมชนโบราณที่ตั้งอยู่บริเวณหนองเอี้ยงจนเกิดทะเลสาบ น้ำจืดขึ้นมา เรียกว่ากว๊านพะเยา ทำให้วัด โบราณสถาน และชุมชนโบราณจำนวนมาก จมอยู่ใต้น้ำ

๑๑.๐๐ น. ไหว้พระเจ้านั่งดิน (พระพุทธรูปประธาน) ประดิษฐานภายในอุโบสถ วัดพระนั่งดิน (Unseen In Thailand) สร้างขึ้นในสมัยพุทธกาล พระพุทธองค์ได้ทรงให้ปั้นด้วยดินจากลังกาทวีปขนาดเท่าองค์จริง ดังนั้นพระเจ้านั่งดินน่าจะมีอายุกว่า ๒,๕๐๐ ปี ในการสร้างพระพุทธรูปนี้ ใช้เวลา ๑ เดือน ๗ วัน จึงเสร็จ เมื่อสร้างเสร็จได้ประดิษฐานไว้บนพื้นราบ ไม่มีฐานชุกชีดังพระพุทธรูปอื่นๆ ทั่วไป เป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของ อ.เชียงคำ จ.พะเยา

๑๑.๓๐ น. ชมวิหารไม้ โบราณสถาน วัดนันตาราม วัดประจำชุมชนชาวไทยใหญ่ ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๔๖๗ ภายในมี พระพุทธรูปประธาน ปางมารวิชัย ไม้แกะสลักศิลปไทยใหญ่ อัญเชิญมาประดิษฐานสร้าง อ.เชียงคำ จ.พะเยา

๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน (เราจะรับผิดชอบตัวเอง)

๑๔.๐๐ น. พักผ่อน เล่นน้ำตก เดินป่าศึกษาธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติภูซาง จ.พะเยา

๑๖.๐๐ น. เข้าที่พัก ณ ห้องเรียนสาขาร่มโพธิ์ทอง ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย

๑๖.๓๐ น. เดินเท้าขึ้นภูผาสวรรค์ ๘๐๐ เมตร ชมวิวฝั่ง สปป.ลาว อ.เทิง จ.เชียงราย

๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อนี้เราจะช่วยกันทำช่วยกันทาน)

๑๙.๐๐ น. ประชุมวางแนจัดกิจกรรมวันเด็ก เตรียมสถานที่

๒๑.๓๐ น. หลับนอน พักผ่อน ตามสะดวก

 

ขึ้นภูปลุกพระอาทิตย์ บนยอดภูชี้ฟ้า จ.เชียงราย

วันศุกร์ที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

๐๔.๐๐ น. ชวนตื่น เพื่อเดินทางขึ้นภูปลุกพระอาทิตย์ บนยอดภูชี้ฟ้า จ.เชียงราย

๐๗.๐๐ น. กิจกรรมเก็บขยะ ละตัวกู บนภูชี้ฟ้า

๐๗.๔๐ น. รับประทานอาหารเช้า (เราจะรับผิดชอบตัวเอง)

๐๙.๐๐ น. มหกรรมวันเด็กเริ่มสร้างรอยยิ้มให้น้องๆ บนดอยสูง

๑๑.๓๐ น. มอบของที่ระลึก ของให้เด็ก เดินทางมุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

๑๒.๐๐ น. แวะรับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง (เราจะรับผิดชอบตัวเอง)

๑๖.๐๐ น. แวะตลาดหาของกินยามเย็นใน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

๑๗.๐๐ น. อาบน้ำแร่ แช่น้ำร้อน ณ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จ.ลำปาง

๑๘.๓๐ น. พักผ่อน ตามสบายนอนเต้นท์ในอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

วันเสาร์ที่ ๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

๐๕.๓๐ น. ชวนตื่นนอน สูดอากาศหนาวยามเช้า ทำธุระส่วนตัว

๐๖.๐๐ น. กิจกรรมจิตอาสา เก็บขยะ ละตัวกู ในอุทยานฯ

๐๖.๔๐ น. เดินทางขึ้นดอยปู่ยักษ์ (ดอยพระบาทปู่ผาแดง)

๐๘.๓๐ น. พิชิตยอดดอยปู่ยักษ์ (ดอยพระบาทปู่ผาแดง) วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ (Unseen In Thailand) ชมเจดีย์ลอยฟ้าแห่งเดียวของประเทศนี้

๑๑.๐๐ น. เดินทางมุ่งหน้ากลับสู่กรุงเทพมหานคร

๑๒.๐๐ น. แวะรับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง (เราจะรับผิดชอบตัวเอง)

๒๐.๐๐ น. ถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ โดยสวัสดิภาพ ปลอดภัยทุกการเดินทาง

(กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)

…………………………………………….

{ ชี้แจงค่าใช้จ่ายสมทบทุนร่วมกิจกรรม }

@นั่งรถตู้ ท่านละ ๒,๙๐๐ บาท

@นั่งรถกระบะแคป (รถขนของขวัญด้านหลังกระบะ) เพียง ๔ ท่าน

     – นั่งข้างคนขับ ๒,๕๐๐ บาท (๑ ท่าน)

     – นั่งแคป ท่านละ ๑,๙๐๐ บาท (๓ ท่าน)

– ค่าเหมารถตู้ปรับอากาศ+น้ำมัน+คนขับ  ตลอดการเดินทาง

– ค่าเหมารถกระบะขึ้นภูชี้ฟ้า

– ค่าเหมารถกระบะขับเคลื่อน 4×4 ขึ้นดอยปู่ยักษ์ (ดอยพระบาทปู่ผาแดง)

– ค่าลงเรือไหว้พระกลางกว๊านพะเยา ณ วัดติโลกอาราม

– ค่าประกันอุบัติเหตุ ๒๐๐,๐๐๐ บาท รักษาพยาบาล ๒๐,๐๐๐ บาท/ท่าน

– ค่าสมทบทุนจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

– ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมจิตอาสา

– ค่าเข้าอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

– ค่าเอกสารทำใบเกียรติบัตรกิจกรรม

…………………………………………….

{ ค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบเอง }

– ค่าอาหาร

– ค่าที่พักในอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน (นอนเต้นท์ท่านละ ๓๐ บาท เอาเต้นท์ไปเอง ในอุทยานมีให้เช่าด้วย)

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ

…………………………………………….

{ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม }

เพจ มหาบ้านดิน อยู่กินพอเพียง-เดชา ฤทธิ์แดง

https://www.facebook.com/mahabaandin

…………………………………………….

เพจ รอยยิ้มบ้านดินสระแก้ว

https://www.facebook.com/royyimbaandindotcom

//////////////////////////////////////////////////////////

คุณเดชา ฤทธิ์แดง

https://www.facebook.com/idaybaandin

::::: ผู้ดูแลโครงการ :::::

e-mail : royyimbaandin@hotmail.com

AIS 085-4805595

TRUE 086-4125311

…………………………………………….

::::: เว็บไซต์ :::::

http://www.royyimbaandin.com

…………………………………………….

::::: รวมกิจกรรมที่เปิดรับอาสาสมัครอยู่ในขณะนี้ :::::

https://www.facebook.com/royyimbaandindotcom/events

…………………………………………….

::::: ประมวล VDO กิจกรรมรอยยิ้มบ้านดิน :::::

https://www.youtube.com/watch?v=e_2L0kOnJUs&list=UUNSFMkj67s2DfUn-QlN6-0g

…………………………………………….

::::: เพจที่เกี่ยวข้องกับองค์กร :::::

มหาบ้านดิน อยู่กินพอเพียง-เดชา ฤทธิ์แดง https://www.facebook.com/mahabaandin

รอยยิ้มบ้านดินสระแก้ว https://www.facebook.com/royyimbaandindotcom

สวนรอยยิ้มของพ่อ https://www.facebook.com/smilefather.net

พาเที่ยว ทำดี https://www.facebook.com/thamdeetravel

…………………………………………….

::::: ตารางกิจกรรมรอยยิ้มบ้านดิน :::::

http://www.royyimbaandin.com/page/view.asp?id=32

…………………………………………….

กลุ่ม คนติดดิน อยู่กินพอเพียง https://www.facebook.com/groups/royyimbaandin

กลุ่ม รอยยิ้มของพ่อ https://www.facebook.com/groups/smilefather.net

กลุ่ม คนพอเพียง รักในหลวง https://www.facebook.com/groups/lovekingthai

กลุ่ม มหานครจิตอาสา มหาสนุก https://www.facebook.com/groups/jitarsathai

…………………………………………….

 

ไหว้พระเจ้านั่งดิน (พระพุทธรูปประธาน) ประดิษฐานภายในอุโบสถ วัดพระนั่งดิน (Unseen In Thailand) สร้างขึ้นในสมัยพุทธกาล

{ ขั้นตอนการสมัคร }

1. สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมกับองค์กรรอยยิ้มบ้านดิน เป็นครั้งแรก ให้ท่านกด Like Page::: รอยยิ้มบ้านดินสระแก้ว https://www.facebook.com/royyimbaandindotcom ด้วยนะครับ

2. ให้ท่านกรอกใบสมัครให้กับองค์กรผู้จัดให้ครบถ้วน กดเข้าไปกรอกได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

https://docs.google.com/forms/d/1JpRKkxzaJZybpKYyc3SIdL3ahJ6o0qeWy1_ft_O6h0g/viewform?usp=send_form

 

(ซึ่ง เป็นขั้นตอนสำคัญที่สุด ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านจะต้องกรอกข้อมูลในข้อนี้ เพื่อนำข้อมูลไปทำประกันอุบัติเหตุหมู่คณะ ในระหว่างการเดินทางไปทำกิจกรรม) 

 

3. เมื่อกรอกใบสมัครแล้ว #ไม่ต้องรอการตอบกลับ ให้โอนเงินยืนยันเข้าร่วมกิจกรรมเต็มจำนวน ให้เร็วที่สุดเพื่อจองสิทธิ์ร่วมกิจกรรม หลังจากกรอกใบสมัครในข้อ 2 แล้ว เนื่องจากมีผู้สมัครจำนวนมาก และเรานับตามลำดับจำนวนตามการแจ้งการโอนเงินยืนยันกิจกรรมเท่านั้น ไม่นับตามลำดับของการสมัครนะครับ (โอนช้าอาจเต็มก่อนนะครับ)

 

##ให้โอนเงินค่าสนันสนุนกิจกรรม ชื่อบัญชี นายเดชา ฤทธิ์แดง

• ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาสระแก้ว เลขบัญชี 236-0-13179-6

• ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขาสระแก้ว เลขบัญชี 738-223646-8

 

4. เมื่อโอนเงินค่าสนับสนุนกิจกรรมแล้ว ให้แจ้งการโอนให้เร็วที่สุด(เพื่อให้ได้ลำดับการเข้าร่วมกิจกรรม) การแจ้งโอนเงินยืนยัน ท่านต้อง (เขียน/พิมพ์ข้อความ) ลงบนใบหลักฐานการโอนเงิน ให้ชัดเจนตามนี้นะครับ

 

@ ชื่อ - นามสกุล สำคัญมาก

@ ชื่อกิจกรรม...รุ่น... สำคัญมาก

@ เบอร์โทรศัพท์

 

 

เมื่อเขียน/พิมพ์ข้อความแล้ว ส่งถ่ายภาพหลักฐานมา เลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่งจาก ๓ ช่องทางนี้เท่านั้น

@ ส่งมาที่ royyimbaandin@hotmail.com

@ ส่งผ่านทาง Inbox (ข้อความ) มาที่ https://www.facebook.com/royyimbaandindotcom

@ ส่งผ่าน Line ID : royyimbaandin

 

5. การสมัครจะได้รับการยืนยันให้เข้าร่วมกิจกรรมได้ ก็ต่อเมื่อ ท่านได้ทำตามขั้นตอน 1 - 4 เรียบร้อยแล้ว เท่านั้น

 

6. หากกิจกรรมนี้เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนอาสาของท่าน ขอความกรุณา ช่วยกด Like และ Share หน้ากิจกรรมนี้ไปที่หน้า ไทม์ไลน์ ของคุณ โดยตั้งสถานะ แบบสาธารณะ

 

7. หากต้องการให้เซ็นต์รับรองการเข้าร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ท่านสามารถนำเอกสารมาให้เซ็นต์ได้เลย มีตราประทับองค์กรให้พร้อม

 

8. กรณีผู้สมัครโอนเงินยืนยันแล้ว แต่มีความจำเป็นขอยกเลิก ทีมงานขออนุญาตไม่คืนค่าสมัคร แต่ให้หาคนมาแทนตัวท่านได้ เนื่องจากทางเราได้เตรียมการในส่วนที่ต้องมีค่าใช้จ่ายไปแล้ว และจะนำเงินในส่วนนี้ สมทบทุนกิจกรรมเพื่อสังคมและกิจกรรมการกุศลในโอกาสต่อไป

.............................................................

ค่าใช้จ่าย : 2,500 - 2,900บาท