รายละเอียดงานอาสา
1.ทำความสะอาดขวดและแกะฉลาก
2.แยกขนาดขวด
3.ตัดขวดตามแบบ

รับสมัครภายใน
24 สิงหาคม 60

การเดินทาง
เส้นทาง มูลนิธิฯ BTS หมอชิต ต่อรถเมล์ สาย 8 27 145-MRT ลาดพร้าว 47 ต่อรถเมล์ สาย 8 44 92 145
-หรือรถเมล์ผ่านลาดพร้าว สาย 8 44 73ก 92 145 514 27 96 137 502 122 126และ มอร์เตอร์ไซต์ 10 บาท ถึงมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่
พี่อั๋น 092-292-4154 หรือ 02-5399958

ค่าใช้จ่าย : ไม่มีค่าใช้จ่าย