โครงการน้องยิ้มได้ จากใจพี่ รุ่น ๖
กิจกรรม : อาสาทาสี ปลูกผัก พักโรงเรียนเรือนแพ
วันที่ ๑๑-๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙
สถานที่จัดกิจกรรม : โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร สาขาเรือนแพ ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน
เดินทางโดยรถปรับอากาศ
รับอาสาสมัครจำนวน ๔๐ ท่าน
องค์กรผู้จัดโครงการ : กลุ่มรอยยิ้มของพ่อ รอยยิ้มบ้านดิน
…………………………………………………….

{ การเตรียมตัวเองเมื่อมาร่วมกิจกรรม }

– จิตใจดี กินง่าย นอนง่าย ไม่เรื่องมาก
– มีจิตใจพร้อมที่จะสละเวลาเพื่อสร้างความดีบนแผ่นดินเกิด
– จิตใจที่ละทิ้งความสงสัย … พร้อมที่จะมาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
– มีน้ำใจ เข้าใจเพื่อนร่วมกิจกรรม
– บัตรประชาชน/บัตรแสดงว่าเป็นคนไทย (สำคัณมาก)
– ชุดเสื้อผ้าที่สวมใส่สบายเหมาะสมในระหว่างการทำกิจกรรม
– เสื้อแขนยาว หมวก (คนกลัวดำ)
– ครีมกันแดด ยากันยุง สัตว์กัดต่อย (ยี่ห้อส่วนตัว)
– ยารักษาโรคประจำตัว (โรคส่วนตัว)
– จัดกระเป๋าให้เบา น้อย กระชับที่สุด เพื่อความสะบายในการเดินทาง
…………………………………………….

{ สิ่งที่ต้องการสนับสนุนเงินทุน เพื่อจัดซื้อ }

๑.อุปกรณ์ทาสี BBL
– สีน้ำอะครีลิครองพื้นอย่างดี สีขาว ๑๒ ถัง
– สีน้ำมัน สีน้ำตาล ๖ กระป๋อง สีครีม ๖ กระป๋อง สีเขียว ๖ กระป๋อง สีน้ำเงิน ๖ กระป๋อง สีส้ม ๖ กระป๋อง สีฟ้า ๖ กระป๋อง สีเหลือง ๖ กระป๋อง สีแดง ๖
กระป๋อง และสีขาว ๔ กระป๋อง
– แปรงทาสี ขนาดคละกัน ๕๐-๗๐ อัน
– กระดาษทรายแดงเบอร์4 ๔ โหล
– ถุงมือ ๕๐-๗๐ คู่
– ผ้าปิดจมูก ๕๐-๗๐ อัน
– ทินเนอร์ น้ำมันสน ๕ ถังใหญ่

๒.อุปกรณ์ทำแปลงผักสวนครัวบน ร.ร.เรือนแพ
– ท่อ PVC 6 หุน ๑๕ ท่อน
– ข้อต่อ ข้องอ สามทาง สี่ทาง
– เมล็ดพันธุ์ผักกาดขาว คะน้า กวางตุ้ง ผักปุ้ง บวบ ฯลฯ
– ตะกร้า กระถางปลูก
…………………………………………….

 

{ กำหนดการ }

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙
๑๙.๐๐-๒๐.๐๐ น. ลงทะเบียนหน้าตู้ ATM ออมสิน ด้านข้าง 7-ELEVEN ในปั้ม ปตท.สนามเป้า (ปั้มอยู่ติดกับ ททบ.5 ตรงข้าง รพ.พญาไท2)

๒๐.๐๐ น. ออกเดินทางสู่ อ.ลี้ จ.ลำพูน ระหว่างเดินทาง มีกิจกรรมสัมพันธ์บนรถ

วันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ (วันแม่แห่งชาติ)
๐๗.๐๐-๐๙.๐๐ น. รับผิดชอบอาหารเช้าด้วยตัวเอง ถึงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนบ้านก้อ อ.ลี้

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. กิจกรรมทาสี BBL

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. อาหารกลางวัน (มื้อ ๑)

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. กิจกรรมทาสี BBL + เตรียมดินปลูกผักสวนครัว วัสดุทำแปลงบนร.ร.เรือนแพ

๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. พักผ่อน เดินชม เรียนรู้วิถีชุมชนบ้านก้อ

๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น. อาหารเย็น (มื้อ ๒)

๒๐.๐๐-๒๑.๐๐ น. ประชุมวางแผนงานวันรุ่งขึ้น แล้วพักผ่อนตามสบาย

วันเสาร์ที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙
๐๕.๓๐-๐๗.๐๐ น. ชวนตื่นสูดอากาศเช้าๆ ทำธุระของตัวเองให้เรียบร้อย

๐๗.๐๐-๐๘.๐๐ น. อาหารเช้า (มื้อ ๓)

๐๘.๐๐-๑๑.๐๐ น. ขนทุกอย่างลงเรือ ล่องไปโรงเรียนเรือนแพครูมาด

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. รู้จักเรือนแพ วางแผนออกแบบแปลง บนแพจริง

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. อาหารกลางวัน (มื้อ ๔)

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. กิจกรรมอาสาปรับปรุง สร้างแปลงผัก ทำน้ำหมักชีวภาพ

๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. พักผ่อน เล่นน้ำ พายเรือคายัก (เสื้อชูชีพให้ทุกท่าน)

๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น. อาหารเย็น (มื้อ ๕)

๑๙.๓๐-๒๑.๐๐ น. กิจกรรมภาคกลางคืน

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙
๐๕.๓๐-๐๗.๐๐ น. ชวนตื่นสูดบรรยากาศกลางน้ำ ที่คุณอาจไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน

๐๗.๐๐-๐๘.๐๐ น. อาหารเช้า (มื้อ ๖)

๐๘.๐๐-๑๐.๐๐ น. กิจกรรมลงแปลงปลูกผักสวนครัว ติดสื่อเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา ทำความสะอาดเรือนแพ เก็บสัมภาระตัวเอง

๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ขึ้นเรือเดินทางขึ้นบกมายังอุทยานแห่งชาติแม่ปิง

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. อาหารกลางวัน (มื้อ ๗)

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. เดินทางสู่วัดพระบาทผาหนาม ถ่ายรูป ชมวิวเมืองลี้ ๓๖๐ องศา สูงกว่า ๑,๐๐๐ เมตร จากระดับน้ำทะเล

๑๕.๐๐-๒๓.๐๐ น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพ ถึงอนุสาวรีย์โดยสวัสดิภาพปลอดภัย

(กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)
…………………………………………….

 

{ อาสาสมทบทุนร่วมกิจกรรม }
@ เดินทางกับรถที่โครงการจัดให้ ท่านละ ๒,๙๐๐ บาท (2,900 บาท) มีประกันอุบัติเหตุ
@ ไม่รับผู้เดินทางไปเอง
– ค่าเหมารถปรับอากาศ+น้ำมัน+คนขับ ตลอดการเดินทาง
– ค่าประกันอุบัติเหตุในประเทศ ๒๐๐,๐๐๐ บาท/ท่าน ค่ารักษาพยาบาล ๒๐,๐๐๐ บาท/ท่าน
– ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมจิตอาสา
(สีทา BBL,แปรงทาสี,วัสดุทำแปลงปลูกผัก,เมล็ดพันธ์,จิปาถะอื่นๆ)
– ค่าอาหาร พร้อมน้ำดื่ม ๗ มื้อ
– ค่าเข้าอุทยานแห่งชาติแม่ปิง
– ค่าเรือล่องไป-กลับร.ร.เรือนแพ ในเขื่อนภูมิพล
– ค่าบำรุงที่พัก น้ำไฟ

*** มีใบประกาศเกียรติคุณผ่านกิจกรรมให้ ***

ท่านสามารถแบ่งจ่ายสมทบทุนกิจรรมได้ ๒ ครั้งแต่หากท่านยกเลิกไม่เข้าร่วมกิจกรรมขออนุญาตไม่จ่ายเงินคืนในส่วนที่ท่านจ่ายมาแล้ว
หรือ ท่านจ่ายทั้งหมดในครั้งเดียว ๒,๙๐๐ บาท (2,900 บาท) หากมีการยกเลิกไม่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับเงินคืน ๑,๕๐๐ บาท ในส่วนที่เหลือ ๑,๔๐๐ บาท
สมทบทุนกิจกรรมและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้ว แต่จะต้องแจ้งยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรมภายในไม่เกินวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นะครับ

ภายในเดือน มิ.ย. ๑,๔๕๐ บาท
ภายในเดือน ก.ค. ๑,๔๕๐ บาท
…………………………………………….

 

{ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม }

คุณเดชา ฤทธิ์แดง
https://www.facebook.com/idaybaandin
Website : http://www.royyimbaandin.com
e-mail : royyimbaandin@hotmail.com
AIS 085-4805595
TRUE 086-4125311
…………………………………………….

::::: ตารางกิจกรรมรอยยิ้มบ้านดิน :::::
http://www.royyimbaandin.com/page/view.asp?id=32
…………………………………………….

::::: รวมกิจกรรมที่เปิดรับอาสาสมัครอยู่ในขณะนี้ :::::
https://www.facebook.com/royyimbaandindotcom/events
…………………………………………….

::::: ประมวล VDO กิจกรรมรอยยิ้มบ้านดิน :::::
https://www.youtube.com/watch?v=e_2L0kOnJUs&list=UUNSFMkj67s2DfUn-QlN6-0g
…………………………………………….

::::: เพจที่เกี่ยวข้องกับองค์กร :::::
มหาบ้านดิน อยู่กินพอเพียง-เดชา ฤทธิ์แดง https://www.facebook.com/mahabaandin
รอยยิ้มบ้านดินสระแก้ว https://www.facebook.com/royyimbaandindotcom
สวนรอยยิ้มของพ่อ https://www.facebook.com/smilefather.net
พาเที่ยว ทำดี https://www.facebook.com/thamdeetravel
…………………………………………….
กลุ่ม คนติดดิน อยู่กินพอเพียง https://www.facebook.com/groups/royyimbaandin
กลุ่ม รอยยิ้มของพ่อ https://www.facebook.com/groups/smilefather.net
กลุ่ม คนพอเพียง รักในหลวง https://www.facebook.com/groups/lovekingthai
กลุ่ม มหานครจิตอาสา มหาสนุก https://www.facebook.com/groups/jitarsathai
…………………………………………….

{ ขั้นตอนการสมัคร }

1. สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมกับองค์กรรอยยิ้มบ้านดิน เป็นครั้งแรก ให้ท่านกด Like Page::: รอยยิ้มบ้านดินสระแก้ว
https://www.facebook.com/royyimbaandindotcom ด้วยนะครับ

2. ให้ท่านกรอกใบสมัครให้กับองค์กรผู้จัดให้ครบถ้วน เข้าไปกรอกใบสมัครได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

https://docs.google.com/forms/d/1eS8j0l9KQcqcWpJfzdx6g0dqfB0XWUn_nekElmDqwl4/viewform

(ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญที่สุด ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านจะต้องกรอกข้อมูลในข้อนี้)
....................................................

{ ขั้นตอนการยืนยันเข้าร่วมกิจกรรม }

1. เมื่อกรอกใบสมัครแล้ว ###ไม่ต้องรอการตอบกลับ
ให้โอนเงินยืนยันเข้าร่วมกิจกรรมเต็มจำนวน ให้เร็วที่สุด... เพื่อจองสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม หลังจากกรอกใบสมัครแล้ว (กรณีสมัครมาหลายคน หรือ สมัครมาคน
เดียว แต่หลายโครงการ ให้รวมเงินแล้วโอนมาทีเดียว) เนื่องจากมีผู้สมัครจำนวนมาก และเรานับตามลำดับจำนวนตามการแจ้งการโอนเงินยืนยันกิจกรรมเท่านั้น
ไม่นับตามลำดับของการสมัครนะครับ (โอนช้าอาจเต็มก่อนนะครับ)

##ให้โอนเงินค่าสนันสนุนกิจกรรม ชื่อบัญชี นายเดชา ฤทธิ์แดง
• ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาสระแก้ว เลขบัญชี 236-0-13179-6
• ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขาสระแก้ว เลขบัญชี 738-223646-8

2. เมื่อโอนเงินค่าสนับสนุนกิจกรรมแล้ว ให้แจ้งการโอนให้เร็วที่สุด (เพื่อให้ได้ลำดับการเข้าร่วมกิจกรรม) การแจ้งโอนเงินยืนยัน ท่านต้อง (เขียน/พิมพ์ข้อความ)
ลงบนใบหลักฐานการโอนเงิน ให้ชัดเจนตามนี้นะครับ

@ ชื่อ - นามสกุลจริง (ชื่อเล่น) ตามที่สมัคร
@ ชื่อกิจกรรม....
@ สถานที่ทำกิจกรรม
@ เบอร์โทรศัพท์

เมื่อเขียน/พิมพ์ข้อความแล้ว ส่งถ่ายภาพหลักฐานมา เลือก ๑ ช่องทาง จาก ๓ ช่องทางนี้เท่านั้น
@ ส่งมาที่ royyimbaandin@hotmail.com (อาจตอบรับได้ช้า)
แนะนำให้แจ้ง ๒ ช่องทางนี้ (ตอบรับได้เร็วกว่า)
@ ส่งผ่านทาง Inbox (ข้อความ) มาที่ https://www.facebook.com/royyimbaandindotcom
@ ส่งผ่าน Line ID : royyimbaandin

3. กรณีผู้สมัครโอนเงินยืนยันแล้ว แต่มีความจำเป็นขอยกเลิก ทีมงานขออนุญาตไม่คืนค่าสมัคร แต่ให้หาคนมาแทนตัวท่านได้ เนื่องจากทางเราได้เตรียมการใน
ส่วนที่ต้องมีค่าใช้จ่ายไปแล้ว และจะนำเงินในส่วนนี้ สมทบทุนกิจกรรมเพื่อสังคมและกิจกรรมการกุศลในโอกาสต่อไป

หมายเหตุ
@หากต้องการให้เซ็นต์รับรองการเข้าร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ท่านสามารถนำเอกสารมาให้เซ็นต์ได้เลย มีตราประทับองค์กรให้พร้อม
@หากกิจกรรมนี้เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนอาสาของท่าน ขอความกรุณา Share หน้ากิจกรรมนี้ไปที่หน้าไทม์ไลน์ของคุณ จักขอบพระคุณอย่างยิ่ง
.............................................................

ค่าใช้จ่าย : ท่านละ ๒,๙๐๐ บาท (2,900 บาท) สามารถแบ่งจ่ายได้ ๒ งวด คือ ภายในเดือน มิ.ย. ๑,๔๕๐ บาท ภายในเดือน ก.ค. ๑,๔๕๐ บาท