🙂 ขอเปิดรับสมัครจิตอาสาทำดีร่วมกัน ณ วัดดวงแข (อยู่ใกล้สถานีรถไฟหัวลำโพง) 🙂
โดยเข้าร่วมโครงการพัฒนาวัดดวงแข
ในวันเสาร์ที่ 10 และวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม
ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 15.00 น.
งานแบ่งออกเป็น 2 งาน คือ
(1) ห่อปกหนังสือธรรมะ รับสมัครจิตอาสาจำนวน 20 ท่าน
*มีครูสอนในการห่อปกหนังสือธรรมะ
(2) งานด้านทำความสะอาดในบริเวณวัด
รับสมัครจิตอาสาจำนวน 20-30 ท่าน
* มีอาหารและเครื่องดื่มบริการฟรีตลอดทั้งงาน
** รบกวนลงชื่อ – นามสกุล เบอร์ติดต่อ และระบุวันที่สามารถมาช่วยงานได้ ได้ที่ลิ้งค์นี้ครับ
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155438499307399&set=a.10150262561062399.337456.676527398&type=3&theater
*** จัดมอบเสื้อจิตอาสาในวันปฎิบัติงาน ส่วนท่านใดเคยได้รับเสื้อจิตอาสากรุณาใส่เสื้อจิตอาสามาในวันปฎิบัติงาน เพราะจะมีการถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก และลงสมุดรายงานบำเพ็ญประโยชน์ประจำปี 2561
**** การเดินทางมาวัดดวงแข แนะนำว่าไม่ต้องนำรถส่วนตัวมานะครับ เพราะที่จอดจะหายากครับ โดยมีรถโดยสารหลายที่ผ่านหน้าวัด เช่น รถเมล์สาย ๕๓, ๒๘, ๓๔, ๔๖, ๑๑๓, ปอ. ๒๙, สาย ๗, ๓๔, ๒๐๙, ๗๓ ก. ครับ
หรือถ้าใครจะนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินมาลงตรงสถานีหัวลำโพง ก็เดินหรือนั่งรถมอเตอร์ไซค์เข้ามาที่วัดประมาณ 500 เมตรครับ
***** เจอกันที่อาคารทวีสุข ชั้น 2 ห้องสมุดหนังสือธรรมะนานาชาติ
บุญใดที่ข้าพเจ้าและจิตอาสาทุกท่านได้ร่วมบุญกันในครั้งนี้ ขอให้เมื่อใดที่คิดดีทำดีพูดดี จงสำเร็จ สำเร็จ และสำเร็จด้วยเทอญ สาธุ อนุโมทนา ช่วยกันๆ <3

** รบกวนลงชื่อ - นามสกุล เบอร์ติดต่อ และระบุวันที่สามารถมาช่วยงานได้ ได้ที่ลิ้งค์นี้ครับ
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155438499307399&set=a.10150262561062399.337456.676527398&type=3&theater