อำเภอเวียงแหงมีชื่อเดิมว่า “เมืองแหง” “เวียงแหง” เป็นเมืองๆ หนึ่งในอดีต มีตำนานเกี่ยวพันกับลำน้ำแม่แตง โดยกล่าวกันว่าในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระอานนท์องค์อุปฐาก เสด็จจาริกและสั่งสอนโปรดสรรพสัตว์ จนบรรลุถึงเมืองเมืองหนึ่ง พระองค์ได้ประทับพักแรม ณ ยอดเขาเตี้ย ๆ ลูกหนึ่ง พอรุ่งขึ้นวันใหม่ มีพวกชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง บ้านแม่ยางกุ่ม ได้นำข้าวน้ำโภชนาอาหารพร้อมกับแตงลูกหนึ่งถวายพระองค์ พระอานนท์ก็นำแตงลูกนั้นไปปอกเปลือกและผ่าเป็นซีกๆ แล้วทิ้งเปลือกแตงลงไปในลำธารซึ่งต่อมาลำธารแห่งนี้ก็ปรากฏชื่อว่า “ลำน้ำแม่แตง” ขณะที่พระองค์ได้เสวยแตงที่พระอานนท์นำไปถวายนั้น พระทนต์(ฟัน) ก็กะเทาะออกมา (คำว่ากะเทาะนี้ภาษาท้องถิ่นใช้คำว่าแหง) ด้วยเหตุนี้เมืองแห่งนั้นจึงได้ชื่อว่า “เวียงแหง” ซึ่งเคยเป็นเมืองที่มีเจ้าเมืองเป็นชาวไทใหญ่ เป็นเมืองหน้าด่านของเมืองเชียงใหม่ เจ้าเมืองคนสุดท้ายคือ พ่อเหง ซาววา มีอายุอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2472 ปัจจุบันยังคงมีสถูปบรรจุอัฐิอยู่ทางทิศใต้ของบ้านเวียงแหงและยังปรากฏคูเมืองทางทิศตะวันออกและทิศเหนือของหมู่บ้าน เวียงแหง เดิมเป็นตำบลขึ้นอยู่กับอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ สภาพเป็นท้องที่กันดารและติดกับชายแดนประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา มีสภาพเป็นเมืองปิด การคมนาคมยากลำบากทำให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการปกครอง การพัฒนา และการป้องกันรักษาความสงบ จึงได้ยกฐานะขึ้นเป็นกิ่งอำเภอเวียงแหง เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2524 ***** เวียงแหงเป็นพื้นที่ห่างไกล จึงมีเด็กชาวเขาจำนวนมากเช่น เด็กชนเผ่า ลีซู โดยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมสมทบทุน อาหารกลางวันเด็กชนเผ่านั้น ***** โครงการบ้านแปกแซม จังหวัดเชียงใหม่ โครงการสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม ตามพระราชดำริ บ้านแปกแซม บ้านหินแตว หมู่ที่ 6 ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ พระราชดำริเดิม เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2543 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรสภาพพื้นที่ บ้านลีซอแปกแซม หมู่ที่ 1 ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาจัดหาน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านลีซอแปกแซม และพิจารณาจัดหาน้ำสนับสนุนในการจัดตั้งสถานีเกษตรขึ้นที่บริเวณสวนมันอาลู ร่วมกับหน่วยราชการต่าง ๆ ในการพัฒนาพื้นที่ ให้เป็นศูนย์กลางในการทดลองและส่งเสริมตามหลักวิชาการ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการแนะนำให้กับราษฎรบริเวณใกล้เคียง ตลอดจนให้พิจารณาปรับปรุงแหล่งน้ำของราษฎรบ้านลีซอหินแตว กรมชลประทานได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ทหารจากกองทัพภาคที่ 3 และเจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้ ร่วมกันไปตรวจสภาพพื้นที่และภูมิประเทศ ในบริเวณพื้นที่บ้านลีซอแปกแซม บ้านหินแตวและบริเวณสวนมันอาลู เพื่อสนองพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชดำริแก่กองทัพบกในการดำเนินงานลักษณะยุทธศาสตร์พัฒนา (BUFFER STATE) ในเขตพื้นที่ชายแดนไทย-พม่า และเพื่อเป็นการสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถดังกล่าวข้างต้นด้วย *** กิจกรรมที่แปกแซมเป็นกิจกรรม พัฒนาพื้นที่ เก็บขยะ ทำความสะอาด และ เพาะกล้าไม้***   *** อาสานำเต็นทร์ และ ถุงนอนไปเองครับ ไม่มีโปรดแจ้ง หรือ ถ้าต้องการบ้านพักโปรดแจ้งล่วงหน้าเพื่อทำการจองครับ จะเป็นที่โครงการหลวงแปกแซง

*** สิ่งที่รวมในทริป

1.ค่ารถไปกลับกรุงเทพ 2.อาหาร 2 มื้อ 3.ค่าเข้าอุทยานผาแดง 4.ค่าวิทกร 5.ค่าอุปกรณ์ทำอาสาสมัคร 6.เสื้อกิจกรรม1ตัว 7.ค่าบ้านพักที่โครงการหลวงแปกแซง

 

ตารางกิจกรรม 19 มกราคม 20.00 ออกเดินทางจาก ปตท สนามเป้า 20 มกราคม 9.00 ถึงอำเภอเวียงแหง สักการะ สถูป พระนเรศวร 10.00 สักการะวัดพระธาตุแสนไห 12.00 สักการะวัดฟ้าเวียงอิน วัด 2แผ่นดิน ชายแดนไทย พม่า 15.00 เข้าโครงการหลวง แปกแซม พร้อมกางเต็นท์ 17.00 ทานอาหารเย็นที่เราเตรียมไว้ให้ 18.00 ฟังบรรยายเกี่ยวกับโครงการ พระราชดำริที่แปกแซม พร้อมมอบเงินเป็นค่าอาหารเด็กชาวเขา 21 มกราคม 6.00 ตื่นมาดูทะเลหมอกยามเช้า 7.00 ทานอาหารที่เราเตรียมไว้ให้ 8.00 เริ่มพัฒนาพื้นที่ เก็บขยะ เพาะ กล้าไม้ หรือ กิจกรนมอื่นๆ ที่เราสามารถทำได้ 10.00 ออกจากเวียงแหง ไปยังบ่อน้ำร้อนอุทยานผาแดง แช่น้ำร้อนผ่อนคราย 12.00 กลับกรุงเทพ 22.00 ถึงกรุงเทพ *** กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะ *** *** อาสานำถุงนอนไปเองครับ ไม่มีโปรดแจ้ง หรือ ถ้าต้องการบ้านพักโปรดแจ้งล่วงหน้าเพื่อทำการจองครับ จะเป็นที่โครงการหลวงแปกแซง***

วิธีการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกับเราชาว ONE FINE DAY
1. ผู้สนใจสามารถ In Box ส่งข้อมูลมาในเพจ ONEFINEDAY:https://www.facebook.com/onefinedayclub 
2. หลังจากส่งข้อความมาแล้ว ให้รอรับข้อความตอบกลับ 
3. หลังจากได้ตอบกลับแล้ว โอนเงิน 2580บาท/คน มาที่บัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย เลขบัญชี 235-2-36290-5 ชื่อบัญชี นาย สุธี วัฒนกุล หรือ ไทยพานิช 406-466738-5 ชื่อบัญชี นาย สุธี วัฒนกุล
4. หลังจากโอนเงินแล้วให้กรอกรายละเอียดตามลิ้งด้านล่าง เพื่อ upload สลิป 
*** https://goo.gl/forms/UoZXe3DWQchnU5B33 ***

5..หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้น กดเข้าร่วมในห้องกิจกรรมได้เลยคับ เพื่อรอประกาศรายชื่อได้เลยครับ

เพื่อนๆสามารถยืนยันการสมัครได้ภายในเวลา 3 วัน (ไม่นับรวมวันที่เราส่งข้อความให้) หากเกินเวลาที่กำหนด เราจะให้สิทธิ์ผู้สมัครท่านอื่นในลำดับต่อไป และเพื่อนๆยังสามารถถามสิทธิ์ได้อีกเรื่อยๆ ถ้าผู้สมัครยังไม่เต็ม
ขอบคุณเพื่อนๆที่สนใจ และหวังว่า จะได้พบกัน
ขอบคุณทุกท่านที่สนใจเดินทางไปกับพวกเรา
#OFDClub
#วันสบายๆสไตล์OneFineDay

ติดต่อได้ที่ เบอร์ 0831919554
email: mongwin1123@gmail.com
line: navigatorsutee

ค่าใช้จ่าย : 2580