กลุ่มจิตอาสาพุทธะ?
?ขอเชิญจิตอาสา
?”อิ่มบุญ อิ่มใจ เที่ยวเพลิน ได้ความรู้”?
?ร่วมทำกิจกรรมกับผู้สูงอายุ
และทัศนศึกษา?
?วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562
?ณ อาคารพักอาศัยสวางคนิเวศ
จ.สมุทรปราการ
**************

?????????
กิจกรรมนี้เหมาะกับ :
??เด็ก เยาวชน – ได้เรียนรู้จักการให้การช่วยเหลือ การทำกิจกรรมร่วมกับบุคคลที่อายุมากกว่าและได้ทัศนศึกษา
??ผู้ใหญ่ – ได้มีโอกาสพาตัวเองและครอบครัวมาทำกิจกรรมจิตอาสา สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และได้มาชมความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุเพื่อนำไปเป็นแนวทางที่ดีในอนาคต
??ผู้สูงอายุ – ได้มาพบเพื่อนวัยเดียวกัน ได้มาแบ่งปันความรัก ได้มาเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ได้มาพักผ่อนหย่อนใจ ได้มารับทราบข้อมูลสำหรับคนต้องการทราบเรื่องอาคารที่พักอาศัยสวางคนิเวศ
??????????

 ✏ผู้สนใจ ลงทะเบียนได้ที่

?Line ID : promtraining
?ค่าลงทะเบียน คนละ 500 บาท (ค่าเดินทาง,ค่าอาหารกลางวัน)

ค่าใช้จ่าย : 500