รู้หรือไม่ว่าในโลกของเรา นอกจากจะมีเด็กที่ยากจนและต้องการได้รับความช่วยเหลือในด้านการดำรงชีวิต ยังมีเด็กอีกมากมายที่มีปัญหาทางด้านจิตใจ อันสืบเนื่องมาจากได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อม ได้แก่ เศรษฐกิจตกต่ำ สงคราม โรคระบาด ครอบครัวแตกร้าว ฯลฯ เด็กเหล่านี้จึงต้องทนทุกข์ทรมานและกลายเป็นเด็กที่มีปัญหาทางจิต โดยผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า ในอนาคต ปัญหาทางจิตของเด็กจะเป็นปัญหาที่รุนแรงมากกว่าโรคเอดส์หรือโรคไข้มาลาเรีย และเด็กที่มีจิตใจอ่อนไหว สามารถถูกชักจูงไปยังอบายมุขต่างๆ ซึ่งนำไปสู่ปัญหาทางสังคม เช่น อาชญากรรม ยาเสพติด การล่วงละเมิดทางเพศ เป็นต้น

            องค์การเวิร์ลแชร์(Worldshare) จึงได้จัดแคมเปญ CORNYDOll ขึ้นมา เพื่อที่จะผลิตตุ๊กตา และนำไปแจกจ่ายให้แก่เด็กในหลายพื้นที่ทั่วโลก เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางด้านจิตใจให้แก่เด็กเหล่านั้น เพราะตุ๊กตาเปรียบเสมือนเพื่อนคนหนึ่งของเด็ก เด็กจึงไม่รู้สึกเหงาอีกต่อไป และที่พิเศษไปกว่านั้นคือ วัสดุที่ใช้ในการทำตุ๊กตานั้น  เป็นวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติทั้งสิ้น ได้แก่ ถุงเท้าที่ผลิตมาจากข้าวโพด จึงไม่ต้องกังวลว่าเมื่อเวลาผ่านไป ตุ๊กตา CORNYDOLL จะกลายเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

          องค์การเวิร์ลแชร์ ประเทศไทย จึงขอเรียนเชิญผู้มีใจรักเด็กและจิตอาสาทุกท่าน มาทำตุ๊กตา CORNYDOLL ร่วมกัน ในวันเสาร์ ที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2559 ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น. ณ ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทย (Korean Culture Center) ตั้งอยู่ระหว่างซอย สุขุมวิท 15 และ 17  (มาด้วยรถไฟฟ้า BTS ให้ลงที่สถานีอโศก ทางออกหมายเลข 5 หรือมาด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT  ให้ลงที่สถานีสุขุมวิท ทางออกหมายเลข 3)

          โดยค่าธรรมเนียมเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ท่านละ 199 บาท และท่านใดที่มากับเพื่อนจ่ายเพียงท่านละ 169 บาท (2 ท่าน 338 บาท) โดยทางองค์การเวิร์ลแชร์จะจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทำตุ๊กตาทั้งหมด โดยตุ๊กตาที่ทำเสร็จและเงินสนับสนุนทั้งหมดจากกิจกรรม องค์การเวิร์ลแชร์จะนำไปมอบให้กับเด็กด้อยโอกาสเพื่อสนับสนุนในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านอาหาร น้ำดื่ม การศึกษาและการแพทย์  ในประเทศไทยต่อไปได้

      

1.โทรมาสมัครที่ องค์การเวิร์ลแชร์ โทร 02-187-2214, 099-810-0891 

2.โอนเงินมาที่ ธนาคารกรุงเทพ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขบัญชี 234-4-68759-1 ชื่อบัญชี โดกยอง คิม (Dokyung Kim) และถ่ายหลักฐานการโอนเงิน ส่งมาทางข้อความ facebook เพจ Worldshare Thailand พร้อมแจ้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์ 

         หรือสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ สำนักงานเวิร์ลแชร์(Worldshare) 168 หมู่บ้านไทม์โฮม ซอย หัวหมาก 21 ถนนหัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240

หมายเหตุ* ผู้สมัครจำเป็นต้องเก็บหลักฐานการโอนเงินและเตรียมมาด้วยในวันกิจกรรม

 

ค่าใช้จ่าย : 199