เสวียนรักษ์โลก ลดขยะสร้างปุ๋ยบำรุงไม้ผล
เสวียนไม้ไผ่ สุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์จากภูมิปัญญาบรรพบุรุษสู่ปัจจุบันที่ถูกลืม ซึ่งแต่โบราณนานมาจะนำภูมิปัญญานี้ไปใช้ในการเก็บวัสดุการเกษตรต่างๆ โดยจะสร้างจากวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น เช่น ไม้ไผ่เป็นหลัก ปัจจุบันจัดเป็นภูมิปัญญาที่ถูกลืมจากคนรุ่นใหม่ไปแล้ว

ชนเผ่าปะโอ
ถิ่นเดิมของชาวปะโอ หรือต่องสู่นั้น อยู่ในแถบเมืองตองยี เมืองปั่น ป๋างปี้ หนองอ้อ กิ่วเกาะ ในเขตรัฐฉานของพม่า ได้อพยพเข้ามาอยู่ในเขตตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ปะโอ หรือ ต่องสู้ หรือ ต่องสู่ หรือ ต่องซู่ เป็น กลุ่มชนที่อยู่กระจัดกระจายในตอนเหนือของประเทศพม่า เนื่องจากชาวต่องสู้ตั้งถิ่นฐานร่วมกับชาวไทใหญ่ โดยชาวต่องสู้อยู่บนดอยและที่ราบเชิงเขา ส่วนชาวไทใหญ่อยู่บริเวณที่ราบ ดังนั้นชาวต่องสู้จึงมีความสัมพันธ์กับชาวไทใหญ่ และมีวัฒนธรรมคล้ายไทใหญ่ ชาวไทใหญ่เรียกชาวต่องสู้ว่า “ต่องสู้” พม่าเรียกว่า “ต่องตู่” แปลว่า “ชาวดอย” หรือ “คนหลอย” แต่ชาวต่องสู้ไม่ชอบให้เรียกคำนี้ เพราะถือว่าเป็นคำไม่สุภาพ ชาวต่องสู้เรียกเชื้อชาติของตนเองว่า “ป่ะโอ่” หรือ ปะโอ แปลว่าชาวดอยเหมือนกัน

ประเพณีปอยลูเมโบ
ประเพณีถวายโคมประทีป (ลูเมโบ่) เป็นประเพณีที่ชาวปะโอยึดถือกันมาจากรุ่นสู่รุ่น เป็นการถวายบูชาเพื่อต้อนรับองค์พระพุทธเจ้าที่จะเสด็จลงจากสวรรค์มายังโลกมนุษย์ ในวันออกพรรษา หลังจากที่พระองค์ทรงโปรดพระมารดาตลอดช่วงพรรษาสามเดือน งานปอยลูเมโบ่ หรืองานถวายโคมประทีป คือการเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ของชาวปะโอ ไม่ว่าชาวปะโอจะอยู่ ณ มุมไหนของโลก จะนำประเพณีที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้เป็นตัวช่วยเชื่อมประสานความสัมพันธ์เพื่อความสามัคคีกัน ร่วมกันทำ ร่วมกันสนุกสนานอย่างเป็นกันเอง

ตารางกิจกรรม

1 ตค

20.00 ออกเดินทาง จาก ปตท bts สนามเป้า

2 ตค

10.00 ถึง อำเภอปาย แวะอาบน้ำที่บ่อน้ำร้อน และ ถ่ายรูปสะพานประวัติศาสตร์ปาย
13.00 เข้าที่พัก
16.00 ฟังเรื่องราวเรียนวัฒนธรรมปะโอ เริ่มกิจกรรมปอยลูเมโบ่ และ เดินขบวนแห่เทียน ฟังสวดมน ในงานพิธี
20.00 จบงาน เก็บขยะในพื้นที่

3 ตค
8.30 ทานอาหารเช้าที่เรา เตรียมให้ และ เดินทางไปปางอุ้ง
เริ่มทำเสวียนให้ต้นไม้ และ ปลูก ต้นไม้ ชมธรรมชาติภายใน
13.00 ทานอาหารเที่ยงที่เราเตรียมให้ และ ออกเดินทางจาปางอุ๋ง
16.00 เข้าที่พักในเมือง เชียงใหม่

4ตค
8.00 ออกเดินทาง ไปถ่ายรูปห้วยตึงเฒ่า และ เดินทางกลับ
22.00 ถึง กทม โดยสวัสดิภาพ

*** กิจกรรมเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ***

*** มาถึงจุดนัดพบ เลทได้ไม่เกิน 20 นาทีถ้าจะมาเลท รบกวนโทรแจ้ง มิเช่นนั้นจะไม่รอ ***

****การเดินทางอาจจะเกิดความล่าช้าได้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรและปัจจัยรอบข้าง ****


วิธีการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกับเราชาว ONE FINE DAY
1. ผู้สนใจสามารถ In Box ส่งข้อมูลมาในเพจ ONEFINEDAY: https://www.facebook.com/onefinedayclub
2. หลังจากส่งข้อความมาแล้ว ให้รอรับข้อความตอบกลับ
3. หลังจากได้ตอบกลับแล้ว โอนเงิน 2980 บาท/คน มาที่บัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย เลขบัญชี 235-2-36290-5 ชื่อบัญชี นาย สุธี วัฒนกุล หรือ ไทยพานิช 406-466738-5 ชื่อบัญชี นาย สุธี วัฒนกุล ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายสุธี วัฒนกุล 0423-3-1855-4
4. หลังจากโอนเงินแล้วให้กรอกรายละเอียดตามลิ้งด้านล่าง เพื่อ upload สลิป
* https://forms.gle/ErpanhmA12Uxbuh48 *
5..หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้น กดเข้าร่วมในห้องกิจกรรมได้เลยคับ เพื่อรอประกาศรายชื่อได้เลยครับ

เพื่อนๆสามารถยืนยันการสมัครได้ภายในเวลา 3 วัน (ไม่นับรวมวันที่เราส่งข้อความให้) หากเกินเวลาที่กำหนด เราจะให้สิทธิ์ผู้สมัครท่านอื่นในลำดับต่อไป และเพื่อนๆยังสามารถถามสิทธิ์ได้อีกเรื่อยๆ ถ้าผู้สมัครยังไม่เต็ม
ขอบคุณเพื่อนๆที่สนใจ และหวังว่า จะได้พบกัน
ขอบคุณทุกท่านที่สนใจเดินทางไปกับพวกเรา
#OFDClub
#วันสบายๆสไตล์OneFineDay

ติดต่อได้ที่ เบอร์ 0831919554
email: mongwin1123@gmail.com
line: navigatorsutee

สิ่งที่รวมในทริป
1. ค่ารถไปกลับ กรุงเทพ
2. ค่าที่พัก โดยจัดให้นอนห้องละ 2-3 คน
3. ค่าวิทยากร และ อุปกรณ์ทำอาสา
4.ค่าอาหาร 2 มื้อ
5. ค่าเสื้อกิจกรรม
6.ค่าประกันการเดินทาง
7. ค่าเข้าอุทยานปางอุ๋ง

มัดจำ 1500
ต้องชำระ 2 อาทิตย์สุดท้ายก่อนเดินทาง

รายละเอียดประกันการเดินทาง วงเงินในกรณีเสียชีวิต 100000 บาท
วงเงินรักษาพยาบาลไม่เกิน 10000 บาท

ความคุ้มครอง

-การประกันอุบัติเหตุช่วงสั้น

-คุ้มครองการเสียชีวิต
+การสูญเสียอวัยวะ และสายตา
+ค่ารักษาพยาบาล


ข้อตกลงคุ้มครอง-ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกนภัยเสียชีวิต หรือสูญเสียมือ เท้า และสายตา

+ภายใน 180 วัน นับแต่วันเกิดอุบติหตุ
+หรือความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล หรือคลีนิค และเสียชีวิต หรือสูญเสีย มือ เท้า และสายตา เพราะความบาดเจ็บนั้นการสูญเสียอวัยวะ


-การสูญเสียมือหรือเท้า : หมายความถึง
+การถูกตัดออกตั้งแต่ข้อมือหรือข้อเท้า หรือ
+สูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะนั้นโดยถาวร

-การสูญเสียสายตา
+ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาได้ตลอดไป

การชดใช้ค่าสินไหม


-100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย


+เสียชีวิต


+สูญเสียมือ เท้า และสายตา รวมกันตั้งแต่ 2 ชิ้น ขึ้นไป


-60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย


+สูญเสียมือ เท้า และสายตา ชิ้นใดชิ้นหนึ่ง

ค่าใช้จ่าย : 2980