โครงการอาสาฟื้นฟูดิน ฟื้นฟูป่า ฟื้นฟูใจ รุ่น ๑๐
กิจกรรม : อาสาทำแนวกันไฟ ใส่ปุ๋ย ห่มดินภาวนา
วันที่ ๒๗-๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙
สถานที่จัดกิจกรรม : สถานปฏิบัติธรรมวิวัฏฏะ อ.ด่านซ้าย จ.เลย
เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ
รับอาสาสมัครจำนวน ๓๐ ท่าน
องค์กรผู้จัดโครงการ : กลุ่มรอยยิ้มของพ่อ รอยยิ้มบ้านดิน
…………………………………………………….

{เส้นทางไปทำกิจกรรม}

กรุงเทพฯ – ภูป่าเปาะ – สวนหินงาม(คุณหมิงเมืองเลย) – สถานปฏิบัติธรรมวิวัฏฏะ(กิจกรรมทำแนวกันไฟป่า) – วัดเนรมิตรวิปัสสนา – พระธาตุศรีสองรัก – ไร่กำนันจุล – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
…………………………………………….

{ การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม }

– จิตใจดี กินง่าย นอนง่าย ไม่เรื่องมาก
– มีจิตใจพร้อมที่จะสละเวลาเพื่อสร้างความดีบนแผ่นดินเกิด มีน้ำใจ เข้าใจเพื่อนร่วมกิจกรรม
– จิตใจที่ละทิ้งความสงสัย … พร้อมที่จะมาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
– บัตรประชาชน/บัตรแสดงว่าเป็นคนไทย (สำคัณมาก)
– ชุดเสื้อผ้าที่สวมใส่สบายเหมาะสมในระหว่างการทำกิจกรรม
– เสื้อแขนยาว หมวก (คนกลัวดำ)
– ครีมกันแดด ยากันยุง สัตว์กัดต่อย (ยี่ห้อส่วนตัว)
– ยารักษาโรคประจำตัว (โรคส่วนตัว)
– ต้องมีถุงนอน แทนผ้าห่มกันหนาวยามค่ำคืน
– จัดกระเป๋าให้เบา น้อย กระชับที่สุด เพื่อความสะบายในการเดินทาง
…………………………………………….

{ กำหนดการ }

วันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙

๒๐.๐๐-๒๐.๓๐ น. ลงทะเบียนอาสา หน้าตู้ ATM ออมสิน ข้าง 7-Eleven ในปั้ม ปตท.สนามเป้า (ปั้มอยู่ติดกับ ททบ.5 ตรงข้าง ร.พ.พญาไท2)

๒๐.๓๐-๐๕.๓๐ น. ล้อเคลื่อนออกเดินทางสู่ภูป่าเปาะ (ฟูจิเมืองเลย) – สวนหินงาม (คุณหมิงเมืองเลย) ต.ปวนพุ อ.หนองหิน จ.เลย

วันเสาร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙

๐๖.๐๐-๐๗.๓๐ น. ชมพระอาทิตย์ขึ้น ทะเลหมอก วิว ๓๖๐ องศา บนภูป่าเปาะ (ฟูจิเมืองเลย)

๐๗.๓๐-๐๙.๓๐ น. ถ่ายรูปในสวนหินงาม (คุณหมิงเมืองเลย) พร้อมรับประทานอาหารเช้า (รับผิดชอบตัวเอง)

๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ น. ถึงเดินทางไปยังสถานปฏิบัติธรรมวิวัฏฏะ อ.ด่านซ้าย จ.เลย

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน (รับผิดชอบตัวเอง)

๑๓.๐๐-๑๓.๓๐ น. แนะนำสถานที่ เช็คอินท์ความรู้สึกในจิตใจ แบ่งกิจกลุ่มทำกิจกรรม

๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. กิจกรรมอาสา ทำแนวกันไฟป่าบนภูเขารอบสถานปฏิบัติธรรมวิวัฏฏะ ของพระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

๑๖.๓๐-๑๘.๐๐ น. พักผ่อน เตรียมสถานที่พักค้างคืน อาบน้ำ

๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ ๑)

๑๙.๓๐-๒๑.๐๐ น. กิจกรรมชวนอาสามาเล่าคุณค่าความดี…เพื่อแลกเปลี่ยนสิ่งที่พบ (ในจิตใจ) ขณะประกอบกรรมดี (เก็บขยะ) นั่งนับดาวล้านดวงในคืน
แสนอบอุ่น

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙

๐๖.๐๐-๐๗.๓๐ น. ชวนตื่น สูดอากาศยามเช้า … เก็บที่หลับที่นอน พร้อมทำภารกิจส่วนตัวให้พร้อม

๐๗.๓๐-๐๘.๑๐ น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ ๒)

๐๘.๑๕-๐๙.๓๐ น. กิจกรรมอาสา ห่มดิน ดูแลต้นไม้

๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น. เก็บสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ

๑๐.๒๐-๑๑.๐๐ น. ไหว้พระขอพรพระพุทธชินราช วัดเนรมิตรวิปัสสนา อ.ด่านซ้าย จ.เลย

๑๑.๐๐-๑๑.๔๐ น. ไหว้พระขอพรพระธาตุศรีสองรัก อ.ด่านซ้าย จ.เลย

๑๑.๔๐-๑๔.๐๐ น. เดินทางสู่ไร่กำนันจุล แวะรับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง (รับผิดชอบตัวเอง)

๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. ชมและเลือกซื้อของฝากไร่กำนันจุล ต.วังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

๑๕.๐๐-๒๑.๐๐ น. เดินทางมุ่งหน้ากลับสู่กรุงเทพฯ แวะรับประทานอาหารเย็นระหว่างทาง (รับผิดชอบตัวเอง)

(กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)
…………………………………………….

{ อาสาสมทบทุนร่วมกิจกรรม }

@ เดินทางกับรถที่โครงการจัดให้ ท่านละ ๒,๓๐๐ บาท (2,300 บาท)
– ค่าเหมารถตู้ปรับอากาศ+น้ำมัน+คนขับ ตลอดการเดินทาง
– ค่าเหมารถอีแต๊กเที่ยวชมบนภูป่าเปาะ
– ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
– ค่าประกันอุบัติเหตุ ๒๐๐,๐๐๐ บาท รักษาพยาบาล ๒๐,๐๐๐ บาท/ท่าน
– ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมจิตอาสา
– ค่าอาหาร ๒ มื้อ พร้อมน้ำดื่ม
*** มีใบประกาศเกียรติคุณผ่านกิจกรรมให้ ***
…………………………………………………….

 

{ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม }

คุณเดชา ฤทธิ์แดง
https://www.facebook.com/idaybaandin
Website : http://www.royyimbaandin.com
e-mail : royyimbaandin@hotmail.com
AIS 085-4805595
TRUE 086-4125311
…………………………………………….

::::: ตารางกิจกรรมรอยยิ้มบ้านดิน :::::
http://www.royyimbaandin.com/page/view.asp?id=32
…………………………………………….

::::: รวมกิจกรรมที่เปิดรับอาสาสมัครอยู่ในขณะนี้ :::::
https://www.facebook.com/royyimbaandindotcom/events
…………………………………………….

::::: ประมวล VDO กิจกรรมรอยยิ้มบ้านดิน :::::
https://www.youtube.com/watch?v=e_2L0kOnJUs&list=UUNSFMkj67s2DfUn-QlN6-0g
…………………………………………….

::::: เพจที่เกี่ยวข้องกับองค์กร :::::

มหาบ้านดิน อยู่กินพอเพียง-เดชา ฤทธิ์แดง https://www.facebook.com/mahabaandin
รอยยิ้มบ้านดินสระแก้ว https://www.facebook.com/royyimbaandindotcom
สวนรอยยิ้มของพ่อ https://www.facebook.com/smilefather.net
พาเที่ยว ทำดี https://www.facebook.com/thamdeetravel
…………………………………………….

กลุ่ม คนติดดิน อยู่กินพอเพียง https://www.facebook.com/groups/royyimbaandin
กลุ่ม รอยยิ้มของพ่อ https://www.facebook.com/groups/smilefather.net
กลุ่ม คนพอเพียง รักในหลวง https://www.facebook.com/groups/lovekingthai
กลุ่ม มหานครจิตอาสา มหาสนุก https://www.facebook.com/groups/jitarsathai
…………………………………………….

{ ขั้นตอนการสมัคร }

1. สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมกับองค์กรรอยยิ้มบ้านดิน เป็นครั้งแรก ให้ท่านกด Like Page::: รอยยิ้มบ้านดินสระแก้ว
https://www.facebook.com/royyimbaandindotcom ด้วยนะครับ

2. ให้ท่านกรอกใบสมัครให้กับองค์กรผู้จัดให้ครบถ้วน เข้าไปกรอกใบสมัครได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

http://goo.gl/forms/sv0WNJpOUe


....................................................


{ ขั้นตอนการยืนยันเข้าร่วมกิจกรรม }

1. เมื่อกรอกใบสมัครแล้ว ###ไม่ต้องรอการตอบกลับ
ให้โอนเงินยืนยันเข้าร่วมกิจกรรมเต็มจำนวน ให้เร็วที่สุดเพื่อจองสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม หลังจากกรอกใบสมัครแล้ว เนื่องจากมีผู้สมัครจำนวนมาก และเรานับตามลำดับจำนวนตามการแจ้งการโอนเงินยืนยันกิจกรรมเท่านั้น ไม่นับตามลำดับของการสมัครนะครับ (โอนช้าอาจเต็มก่อนนะครับ)

##ให้โอนเงินค่าสนันสนุนกิจกรรม ชื่อบัญชี นายเดชา ฤทธิ์แดง
• ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาสระแก้ว เลขบัญชี 236-0-13179-6
• ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขาสระแก้ว เลขบัญชี 738-223646-8

2. เมื่อโอนเงินค่าสนับสนุนกิจกรรมแล้ว ให้แจ้งการโอนให้เร็วที่สุด (เพื่อให้ได้ลำดับการเข้าร่วมกิจกรรม) การแจ้งโอนเงินยืนยัน ท่านต้อง (เขียน/พิมพ์ข้อความ)
ลงบนใบหลักฐานการโอนเงิน ให้ชัดเจนตามนี้นะครับ

@ ชื่อ - นามสกุล สำคัญมาก
@ ชื่อกิจกรรม...รุ่น... สำคัญมาก
@ เบอร์โทรศัพท์

เมื่อเขียน/พิมพ์ข้อความแล้ว ส่งถ่ายภาพหลักฐานมา เลือกช่องทางใด...ช่องทางหนึ่ง จาก ๓ ช่องทางนี้เท่านั้น
@ ส่งมาที่ royyimbaandin@hotmail.com
@ ส่งผ่านทาง Inbox (ข้อความ) มาที่ https://www.facebook.com/royyimbaandindotcom
@ ส่งผ่าน Line ID : royyimbaandin

3. กรณีผู้สมัครโอนเงินยืนยันแล้ว แต่มีความจำเป็นขอยกเลิก ทีมงานขออนุญาตไม่คืนค่าสมัคร แต่ให้หาคนมาแทนตัวท่านได้ เนื่องจากทางเราได้เตรียมการใน
ส่วนที่ต้องมีค่าใช้จ่ายไปแล้ว และจะนำเงินในส่วนนี้ สมทบทุนกิจกรรมเพื่อสังคมและกิจกรรมการกุศลในโอกาสต่อไป

หมายเหตุ
@หากต้องการให้เซ็นต์รับรองการเข้าร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ท่านสามารถนำเอกสารมาให้เซ็นต์ได้เลย มีตราประทับองค์กรให้พร้อม
@หากกิจกรรมนี้เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนอาสาของท่าน ขอความกรุณา Share หน้ากิจกรรมนี้ไปที่หน้าไทม์ไลน์ของคุณ จักขอบพระคุณอย่างยิ่ง
.............................................................

ค่าใช้จ่าย : @ เดินทางกับรถที่โครงการจัดให้ ท่านละ ๒,๓๐๐ บาท (2,300 บาท)