การทำแนวกันไฟ ที่ห้วยขาแข้ง เพื่อป้องกันไฟไหม้ป่า โดยแนวกันไฟนี้บางที่อาจจะมีอยู่ตามธรรมชาติ เช่นหุบเหว ลำห้วย หรือแม่น้ำ, แต่บางแห่งก็เป็นแนวที่มนุษย์สร้างขึ้น บ้างเพื่อจุดประสงค์ในการป้องกันไฟโดยเฉพาะ (ซึ่งจะมีการวางแผนล่วงหน้าโดยเจ้าหน้าที่ป่าไม้ หรือเจ้าหน้าที่ผังเมือง) บ้างก็เป็นผลพวงจากการถางทางเพื่อทำการอื่น เช่นการสร้างทางเดิน ถนนลูกรัง หรือทางหลวง ประสิทธิภาพของแนวกันไฟมักจะขึ้นกับความกว้างของแนว (ยิ่งกว้างจะยิ่งกันไฟได้เด็ดขาด แต่ต้องเสียพื้นที่มากตามไปด้วย) รวมทั้งลักษณะภูมิประเทศ กับสิ่งต่างๆ ที่จะเป็นเชื้อไฟในบริเวณนั้น (เช่นชนิดของต้นไม้ หรือวัสดุของสิ่งก่อสร้างข้างเคียง) ซึ่งส่งผลต่ออุณหภูมิของเปลวไฟ และระยะทางที่วัสดุติดไฟมีโอกาสจะปลิวข้ามแนวไปได้, โดยทั่วไปจึงอาศัยแนวกันไฟเป็นมาตรการเสริมคู่กับการควบคุมเพลิงตามปกติ เพื่อลดโอกาสที่อัคคีภัยจะแผ่ขยายไปไกลเกินกำลังรับมือของเจ้าหน้าที่ ทางเดินศึกษาธรรมชาติ “บ้านของเสือ” ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางที่มุ่งให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ผู้ล่าอย่างเสือโคร่งและเสือดาว ร่องรอยของเสือจากพฤติกรรมต่างๆ การทำเครื่องหมายเพื่อประกาศอาณาเขต เช่น รอยตีน รอยคุ้ย รอยพ่นฉี่ รวมถึงอุปกรณ์ในการศึกษาวิจัยเสือโคร่ง ถูกนำมาจัดวางไว้เป็นฐานการเรียนรู้ บ้างเป็นร่องรอยที่จำลองขึ้นมา บางส่วนก็เป็นร่องรอยที่เสือเข้ามาใช้พื้นที่จริงๆ หลายส่วนของเส้นทางก็จะเป็นพื้นทรายที่ถูกออกแบบไว้ให้สามารถเห็นร่องรอยของสัตว์ที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้ชัดเจนขึ้น ซึ่งความเข้าใจพื้นที่และเรื่องราวของเสือโคร่งจากวิทยากรเอง ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ให้พวกเราได้เป็นอย่างดี ในระหว่างทางเดิน เรายังพบร่องรอยของสัตว์ชนิดอื่นๆ เช่น เก้ง หรือนกชนิดต่างๆ โดยเฉพาะนกกระรางหัวหงอกฝูงใหญ่ที่ออกมาทักทายตลอดเส้นทาง บางช่วงยังพบมูลช้างเก่าๆที่เริ่มย่อยสลาย พอจะดึงดูดให้เราก้มลงไปมองว่าช้างไปกินอะไรมาบ้าง ก็ช่วยหนุนเสริมการเรียนรู้ในเส้นทางได้เป็นอย่างดี โดยปกติแล้ว ทางเขตฯห้วยขาแข้งจะมีเจ้าหน้าที่นำเดินศึกษาธรรมชาติ ตามเส้นทาง บ้านเสือ ระยะทางแค่800 เมตร อยู่ไม่ไกลจากcamp เราอาจได้เห็นร่อยรอบเสือจริงๆ *** อาสาต้องปฏิบัติตามกฏอย่างเคร่งครัดเนื่องจากพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ ที่มีเสือดาว และ เสือโคร่งผ่านตลอด และ ฟังเจ้าหน้าที่ตลอดเวลา*** ตารางการเดินทาง 5.00 รถออกจาก ปตท สนามเป้า 10.00 เดินทางถึงเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ฟังประวัติคุณสืบ และ ร่วมกิจรรมพัฒนาพื้นที่ตามความเหมาะสม ทำแนวกันไฟ 12.00 ทานอาหารเที่ยงที่เราเตรียมไว้ให้ 13.00 ออกจากห้วยขาแข้ง 14.00 เที่ยววิหารแก้ววัดท่าซุง 16.00 กลับกรุงเทพ 20.00 ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ   **กิจกรรมเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม **   เตรียมถุงมือไปด้วย

วิธีการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกับเราชาว ONE FINE DAY
1. ผู้สนใจสามารถ In Box ส่งข้อมูลมาในเพจ ONEFINEDAY: https://www.facebook.com/onefinedayclub
2. หลังจากส่งข้อความมาแล้ว ให้รอรับข้อความตอบกลับ
3. หลังจากได้ตอบกลับแล้ว โอนเงิน 790 บาท/คน มาที่บัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย เลขบัญชี 235-2-36290-5 ชื่อบัญชี นาย สุธี วัฒนกุล หรือ ไทยพานิช 406-466738-5 ชื่อบัญชี นาย สุธี วัฒนกุล ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายสุธี วัฒนกุล 0423-3-1855-4
4. หลังจากโอนเงินแล้วให้กรอกรายละเอียดตามลิ้งด้านล่าง เพื่อ upload สลิป

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPv_NtWZ_OI1sY3Ijxnvuy-Myt0pHEBdQKNQt5SeDHJZBJdg/viewform?usp=sf_link "

5.หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้น กดเข้าร่วมในห้องกิจกรรมได้เลยคับ เพื่อรอประกาศรายชื่อได้เลยครับ

เพื่อนๆสามารถยืนยันการสมัครได้ภายในเวลา 3 วัน (ไม่นับรวมวันที่เราส่งข้อความให้) หากเกินเวลาที่กำหนด เราจะให้สิทธิ์ผู้สมัครท่านอื่นในลำดับต่อไป และเพื่อนๆยังสามารถถามสิทธิ์ได้อีกเรื่อยๆ ถ้าผู้สมัครยังไม่เต็ม
ขอบคุณเพื่อนๆที่สนใจ และหวังว่า จะได้พบกัน
ขอบคุณทุกท่านที่สนใจเดินทางไปกับพวกเรา
#OFDClub
#วันสบายๆสไตล์OneFineDay

ติดต่อได้ที่ เบอร์ 0831919554
email: mongwin1123@gmail.com
line: navigatorsuteeสิ่งรวมในทริป

1 ค่ารถไปกลับกรุงเทพ
2เสื้อกิจกรรม 1ตัว
3 อาหาร 1 มื้อ
4 ค่าอุปกรณ์ทำอาสา
5. ค่าวิทยากร และ บริจาคให้หน่วย
6. ค่าเข้าเขตรักษาพันธุ์
7.ประกันการเดินทาง

รายละเอียดประกันการเดินทาง วงเงินในกรณีเสียชีวิต 100000 บาท
วงเงินรักษาพยาบาลไม่เกิน 10000 บาท

ความคุ้มครอง

-การประกันอุบัติเหตุช่วงสั้น

-คุ้มครองการเสียชีวิต
+การสูญเสียอวัยวะ และสายตา
+ค่ารักษาพยาบาล


ข้อตกลงคุ้มครอง-ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกนภัยเสียชีวิต หรือสูญเสียมือ เท้า และสายตา

+ภายใน 180 วัน นับแต่วันเกิดอุบติหตุ
+หรือความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล หรือคลีนิค และเสียชีวิต หรือสูญเสีย มือ เท้า และสายตา เพราะความบาดเจ็บนั้นการสูญเสียอวัยวะ


-การสูญเสียมือหรือเท้า : หมายความถึง
+การถูกตัดออกตั้งแต่ข้อมือหรือข้อเท้า หรือ
+สูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะนั้นโดยถาวร

-การสูญเสียสายตา
+ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาได้ตลอดไป

การชดใช้ค่าสินไหม


-100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย


+เสียชีวิต


+สูญเสียมือ เท้า และสายตา รวมกันตั้งแต่ 2 ชิ้น ขึ้นไป


-60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย


+สูญเสียมือ เท้า และสายตา ชิ้นใดชิ้นหนึ่ง

ค่าใช้จ่าย : 790