อาสาบวชป่าชุมชน 25-27 พ.ย. 2562 ณ อ.สะเมิง เชียงใหม่ การบวชป่า ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่เข้าใจกันว่าเป็นการอนุรักษ์ป่าไม้ โดยป่าและไม้ที่บวชจะไม่ถูกตัดเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของป่านั้นไว้ เป็นการประยุกต์เอาการบวชทางศาสนามาเป็นสัญลักษณ์ในการทำพิธีกรรม หลายชุมชนได้ใช้พิธีกรรมนี้เพื่อรักษาป่า รวมทั้ง ในชุมชนพี่น้องกะเหรี่ยงปกาเกอญอทางภาคเหนือได้ถือการปฏิบัตินี้ในหลายพื้นที่ อันเป็นการสื่อให้บุคลลทั้งภายนอกและภายในชุมชนทราบว่าป่าและต้นไม้ที่บวชแล้วนี้ต้องอนุรักษ์ไว้ให้เป็นแหล่งต้นน้ำหรือเป็นที่สร้างสมดุลให้กับธรรมชาติ ในเดือนพฤศจิกายนปีนี้ จะมีพิธีกรรมการบวชป่า ณ อ.สะเมิง จ. เชียงใหม่ ซึ่งเป็นหมู่บ้านพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงปกาเกอญอ เราจึงถือโอกาสนี้เชิญชวนอาสาสมัครเข้าร่วมอนุรักษ์ป่าผ่านงานบวชป่า พร้อมกับเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชุมชนที่อยู่ร่วมกับป่ามาช้านาน แบบพึ่งพาอาศัยกัน และมีการจัดการป่าอย่างยั่งยืน ท่านที่สนใจสมัครเข้าร่วมได้ตามกำหนดการ กำหนดการ 25 พ.ย. 62 10:00 พบกันที่จุดนัดพบ คิวรถเหลืองไปสะเมิงใต้ ณ ตลาดกาดหลวง (ตลาดวโรรส) ต่อรถไปสะเมิง (อาสาที่ได้รับการตอบรับแล้วเราจะส่งแผนที่จุดนัดพบให้อีกครั้งครับ) 11:30 รับประทานอาหารเที่ยงก่อนเข้าหมู่บ้านที่ตัว อ.สะเมิง บ่าย นำของเข้าที่พัก สำรวจและร่วมกิจกรรมในชุมชน พักที่บ้านพักศูนย์การเรียนรุ้ในชุมชน (ต้องเตรียมกระเป๋าสะพายเนืองจากต้องเดินขึ้นที่พักที่เป็นทางลาด รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน และพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวในชุมชน 26 พ.ย. ร่วมกิจกรรมบวชป่าชุมชนทั้งวัน และรับประทานอาหารในป่า ควรเตรียมรองเท้าที่เดินป่าได้สะดวก 27 พย. ช่วงเช้าร่วมกิจกรรมเด็กและเยาวชน รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน บ่ายเดินทางออกจากชุมชนเข้าเมืองเชียงใหม่ สมทบค่าเดินทางไป – กลับ จากตัวเมืองเชียงใหม่ถึงชุมชน และค่าอาหาร 5 มื้อ ระหว่างกิจกรรมภายในชุมชน จำนวน 650 บาท โดยโอนสมทบได้ทันทีที่ได้รับการตอบรับ ที่ กองทุนมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม บัญชีเลขที่ 075-2-14248-3ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา รัชดาภิเษก แล้วแจ้งกลับที่ volunteerservice@gmail.com เพื่อยืนยันสิทธิ์ของท่าน ท่านที่ยังไม่โอนถือว่ายังเป็นชื่อสำรอง ***ท่านสามารถแจ้งขอใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีได้ สำหรับนักเรียน นักศึกษาให้ออกใบเสร็จในนามผู้ปกครองทีสนับสนุนกิจกรรมเพื่อขอออกใบเสร็จนำไปลดหย่อนภาษีได้ ประสานกิจกรรม / Contact มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.) Thai Volunteer Service (TVS) 409 ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวง/ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 409 Soi Rohitsuk, Prachratbampen Rd., Huay Kwang, Bkk 10320 E-mail volunteerservice@gmail.com Website www.thaivolunteer.org โทร./ Phone 095-9977724 (วัน/เวลางาน office hour 09:00-17:30 น.)

สมัครโดย แจ้ง ระบุกิจกรรมอาสาบวชป่า ชื่อ /สกุล ...... เบอร์โทร. ...... อีเมล์ ....... ทางอีเมล์ที่ volunteerservice@gmail.com (สอบถามเพิ่ม 095 9977724, 02 6910437)

ค่าใช้จ่าย : 650