วันอาทิตย์ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน สมุทรสงคราม

เวลา 7.00 พบกันที่จุดนัดพบ

เวลา 9.30 เดินทางถึงโรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน จะมาช่วยบอกเล่าให้ความรู้เกี่ยวกับป่าชายเลน และการปลูกป่า

เวลา 10.00 เริ่มปฏิบัติ ภารกิจอาสาปลูกป่าชายเลน

เวลา 12.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 แลกเปลี่ยนความคิด สะท้อนภารกิจอาสา จากเพื่อนๆ ร่วมกิจกรรม

เวลา 13.30 เดินทางไปตลาดน้ำอัมพวา

เวลา 15.30 -17.00 เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

(กำหนดการ อาจมีการปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร และความตรงต่อเวลาของผู้ร่วมทริป

ค่าใช้จ่ายกิจกรรม

390 บาทต่อท่าน

1.ค่ารถบัส/ตู้ ปรับอากาศ

2.อาหารกลางวัน

3.ประกันเดินทาง

4.น้ำดื่ม

 

 

Id line : pobmitvolunteer

Inbox : facebook.com/pobmitvolunteer

ค่าใช้จ่าย : 390