กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อ อนุรักษ์ป่าชุมชน และ เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น นอกจากนี้ยังทำความดีเก็บขยะรอบวณอุทยานภูลังกา

วนอุทยานภูลังกา เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนอยู่ในเทือกเขาสันปันน้ำ ที่มีความสูงตั้งแต่ 900-1,720 เมตร ด้วยลักษณะที่เป็นยอดเขาสลับซับซ้อนนี้เองจึงเหมาะสำหรับนักนิยมธรรมชาติที่ชอบการเดินป่าพิชิตยอดดอยสูง ซึ่งเหมาะสำหรับการชมทิวทัศน์ในช่วงฤดูหนาวเป็นอย่างยิ่ง

ชุมชนอีสานล้านนา
อยู่ที่บ้านจำไก่ พะเยาแห่งนี้ได้นำเอาประเพณีวิถีชีวิต ความเป็นเอกลักษณ์ของชาวอีสาน ปรับรวมให้เข้ากับวัฒนธรรมของชาวล้านนา นับว่าเป็นความลงตัวของสองวัฒนธรรม ที่น่าสนใจ และ สัมผัสกับสองวัฒนธรรมในดินแดนล้านนา การทำบุญตักบาตร ตามประเพณีชาวเหนือ ,อีสานล้านนา,และประเพณีต่างๆที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว

ตารางกิจกรรม

14 ธค
20.00 ออกเดินทางจาก ปตท สนามเป้า

15 ธค
9.00 ถึงบ้านจำไก่ ทานอาหารเช้าโดยท่านดูแลตัวเอง
10.30 เริ่มกิจกรรมปลูกป่าชุมชน
11.00 เสร็จกิจกรรมปลูกป่าชุมชน
12.00 ทานอาหารเที่ยงโดยดูแลตัวเอง
13.00 เรียนรู้กิจกรรมในชุมชน แนะนำชุมชนโดยมัคคุเทศน้อย
ศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชน กิจกรรมเชิงเกษตร ฝึกเสียบยอดผัก ทำฮอร์โมนและปุ๋ยน้ำ
15.00 เดินทางไปยังกว๊านพะเยา
18.00 กลับเข้าที่พัก ทานอาหารเย็นที่เราเตรียมให้
ในกรณีที่มีอาสา 20ท่านขึ้นไป จะมีกิจกรรม โปงลางอีสานล้านนา

16 ธค
4.00 เดินทางไปยังภูลังกา
6.00 ดูทะเลหมอกเริ่มกิจกรรมเก็บขยะ
8.00 ทานอาหารเช้าดูแลตัวเอง
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้สำรวจ เช่น น้ำตกภูลังกา ลานหินล้านปี
หินแยงฟ้า ป่าก่อโบราณ ร่องรอยตำนานคอมมิวนิสต์ในอดีต
12.00 เดินทางกลับ
22.30 ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

*** กิจกรรมเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ***

วิธีการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกับเราชาว ONE FINE DAY
1. ผู้สนใจสามารถ In Box ส่งข้อมูลมาในเพจ ONEFINEDAY: https://www.facebook.com/onefinedayclub 
2. หลังจากส่งข้อความมาแล้ว ให้รอรับข้อความตอบกลับ 
3. หลังจากได้ตอบกลับแล้ว โอนเงิน 2200 บาท/คน มาที่บัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย เลขบัญชี 235-2-36290-5 ชื่อบัญชี นาย สุธี วัฒนกุล หรือ ไทยพานิช 406-466738-5 ชื่อบัญชี นาย สุธี วัฒนกุล ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายสุธี วัฒนกุล 0423-3-1855-4
4. หลังจากโอนเงินแล้วให้กรอกรายละเอียดตามลิ้งด้านล่าง เพื่อ upload สลิป 
https://goo.gl/forms/T1UKfz73uXgM9HYT2 *
5..หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้น กดเข้าร่วมในห้องกิจกรรมได้เลยคับ เพื่อรอประกาศรายชื่อได้เลยครับ

เพื่อนๆสามารถยืนยันการสมัครได้ภายในเวลา 3 วัน (ไม่นับรวมวันที่เราส่งข้อความให้) หากเกินเวลาที่กำหนด เราจะให้สิทธิ์ผู้สมัครท่านอื่นในลำดับต่อไป และเพื่อนๆยังสามารถถามสิทธิ์ได้อีกเรื่อยๆ ถ้าผู้สมัครยังไม่เต็ม
ขอบคุณเพื่อนๆที่สนใจ และหวังว่า จะได้พบกัน
ขอบคุณทุกท่านที่สนใจเดินทางไปกับพวกเรา
#OFDClub
#วันสบายๆสไตล์OneFineDay

ติดต่อได้ที่ เบอร์ 0831919554
email: mongwin1123@gmail.com
line: navigatorsutee

สิ่งที่รวมในทริป
1. ค่ารถไปกลับกรุงเทพ 
2. อาหาร 1 มื้อ 
3. ค่าวิทยากร ไกด์ชุมชน
4. ค่าเข้าอุทยาน
5. เสื้อกิจกรรม 1 ตัว
6. ประกันการเดินทาง
7. ค่ารถขึ้นภูลังกา
8. ค่าที่พัก homestay 
9. ค่ากิจกรรมในชุมชน
** กรณี ที่ไป 20 คนขึ้นจะมีการแสดงโปงลางอีสานล้านนาจากชาวบ้าน **รายละเอียดประกันการเดินทาง วงเงินในกรณีเสียชีวิต 100000 บาท
วงเงินรักษาพยาบาลไม่เกิน 10000 บาท

ความคุ้มครอง

-การประกันอุบัติเหตุช่วงสั้น

-คุ้มครองการเสียชีวิต
+การสูญเสียอวัยวะ และสายตา
+ค่ารักษาพยาบาล


ข้อตกลงคุ้มครอง-ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกนภัยเสียชีวิต หรือสูญเสียมือ เท้า และสายตา

+ภายใน 180 วัน นับแต่วันเกิดอุบติหตุ
+หรือความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล หรือคลีนิค และเสียชีวิต หรือสูญเสีย มือ เท้า และสายตา เพราะความบาดเจ็บนั้นการสูญเสียอวัยวะ


-การสูญเสียมือหรือเท้า : หมายความถึง
+การถูกตัดออกตั้งแต่ข้อมือหรือข้อเท้า หรือ
+สูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะนั้นโดยถาวร

-การสูญเสียสายตา
+ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาได้ตลอดไป

การชดใช้ค่าสินไหม


-100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย


+เสียชีวิต


+สูญเสียมือ เท้า และสายตา รวมกันตั้งแต่ 2 ชิ้น ขึ้นไป


-60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย


+สูญเสียมือ เท้า และสายตา ชิ้นใดชิ้นหนึ่ง

ค่าใช้จ่าย : 2200