“ญัฮกุร” กลุ่มชาติพันธุ์สุดท้ายบนโลกใบนี้
ชาวญัฮกุรอยู่ที่ไหน

ญัฮกุแปลว่า “ภูเขา” จากความหมายของชื่อ คงจะทำให้รู้ได้แล้วว่า ชนกลุ่มนี้เป็นคนที่อาศัยอยู่ในป่าบนภูเขา แต่เดิมชาวญัฮกุรเป็นพรานป่า มักย้ายถิ่นที่อยู่ไปเรื่อย ๆ เคยอาศัยอยู่ในป่าแถบเทือกเขาพังเหย ซึ่งมีอาณาบริเวณคาบเกี่ยวต่อเนื่องกัน ๓ จังหวัด คือ เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ และนครราชสีมา อยู่ตรงบริเวณใจกลางของประเทศไทย โดยอยู่บนขอบที่ราบสูงโคราช และพื้นที่สูงในจังหวัดชัยภูมิที่ต่อกับภาคเหนือและต่อกับจังหวัดลพบุรี
ปัจจุบันชาวญัฮกุร อาศัยอยู่หนาแน่นที่สุดจังหวัดชัยภูมิ ที่อำเภอเทพสถิต คือ บ้านวังอ้ายโพธิ์ บ้านวังอ้ายคง บ้านน้ำลาด บ้านเสลี่ยงทอง บ้านไร่ บ้านวังตาเทพ บ้านท่าโป่ง บ้านโคกสะอาด บ้านสะพานหิน บ้านวังกำแพง ฯลฯ
จังหวัดนครศรีราชสีมา พบในเขตอำเภอปักธงชัย ที่บ้านกลาง บ้านพระบึง บ้านวังตะเคียน ฯลฯ ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ พบอำเภอเมือง ที่บ้านน้ำเลา บ้านห้วยไคร้ บ้านท่าด้วง รวม 3 จังหวัด พบว่ามีชาวญัฮกุรอยู่เพียง 23 หมู่บ้าน หรือประมาณ 6,000 คน เท่านั้น

ญัฮกุรเป็นใคร
ความน่าสนใจของชาวญัฮกุร คือ ภาษาที่ญัฮกุรใช้เป็นภาษาเดียวกับภาษามอญโบราณที่ปรากฏอยู่ในจารึกสมัยทราวดีเมื่อประมาณ 2,000 ปีมาแล้ว จึงน่าเชื่อได้ว่า ชาวญัฮกุรน่าจะเป็นลูกหลานของคนสมัยทราวดีที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน จึงเป็นกลุ่มคนที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ที่เดียวในเอเซียอาคเนย์ และเป็นกลุ่มสุดท้ายในโลกใบนี้

อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม

ตั้งอยู่อยู่ในท้องที่อำเภอเทพสถิต และอำเภอซับใหญ่จังหวัดชัยภูมิ มีสภาพป่าสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของลุ่มน้ำชีและแม่น้ำป่าสักมีจุดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่งโดยเฉพาะทุ่งดอกกระเจียว

ความเป็นมา เดิมบริเวณลานหินงามเป็นที่รู้จักเฉพาะราษฎรในท้องถิ่น ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2528 นายอำเภอเทพสถิต และป่าไม้อำเภอเทพสถิต ได้ออกตรวจพื้นที่และพบกับลานหินธรรมชาติที่มีรูปร่างสวยงามมีคุณค่าควรอนุรักษ์ไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนของบุคคลทั่วไป จึงเสนอเรื่องไปยังกรมป่าไม้ผ่านทางจังหวัดชัยภูมิ ในชั้นต้นกรมป่าไม้ได้ประกาศเป็นวนอุทยานป่าหินงาม เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2529 ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 10 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,250 ไร่

ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2536 กรมป่าไม้ได้ทำการสำรวจพื้นที่ใกล้เคียงอย่างละเอียด และพบว่ายังมีพื้นที่ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ เมื่อรวบรวมพื้นที่แล้วประมาณ 112 ตารางกิโลเมตร หรือ 70,000 ไร่ โดยพื้นที่ดังกล่าวได้กันหมู่บ้านออกจากพื้นที่เรียบร้อยแล้วโดยการปฏิรูปที่ดิน อีกทั้งพื้นที่เตรียมจัดตั้งนี้มีความโดดเด่นทางธรณีวิทยา มีลานหินที่มีรูปลักษณ์สวยงามแปลกตา มีดอกกระเจียวซึ่งพันธุ์ไม้ล้มลุกประจำถิ่น ที่มีดอกสีชมพูอมม่วงชูดอกสะพรั่งในช่วงต้นฤดูฝน มีน้ำตกที่สวยงาม สมควรที่จะอนุรักษ์ไว้ในรูปแบบของอุทยานแห่งชาติ

ตารางกิจกรรม

18 กค
-6.10 รถออกจากปตท สนามเป้า
10.30 ถึงชุมชนเทพสถิต เริ่มกิจกรรมเดินป่า เรียนรู้วิถีชีวิตชาวญัฮกรุ ทำอาหารกินในป่า มื้อที่ 1
สอนการดำรงชีพในป่า ปลูกป่าร่วมกับชุมชน
15.00 เยี่ยมพิพันธ์ชุมชน ญัฮกรุ ศึกษาความเป็นมา เรียนภาษาถิ่น
16.00 พักผ่อน
18.00 เริ่มกิจกรรมเล่นหันหม้อข้าว และ ก่อกองไฟ และ ทานอาหารเย็นร่วมกับชาวบ้าน มื้อที่ 2

19 กค
5.00 ออกจากที่พักไป อุทยานป่าหินงามดูทุ่งดอกกระเจียว
10.00 ไปยังฟามแกะ แวะ ถ่ายรูปกังลม
15.00 เดินทางกลับกรุงเทพ
20.00 ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพดิ์

***กิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม***


วิธีการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกับเราชาว ONE FINE DAY
1. ผู้สนใจสามารถ In Box ส่งข้อมูลมาในเพจ ONEFINEDAY: https://www.facebook.com/onefinedayclub
2. หลังจากส่งข้อความมาแล้ว ให้รอรับข้อความตอบกลับ
3. หลังจากได้ตอบกลับแล้ว โอนเงิน 1990บาท/คน มาที่บัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย เลขบัญชี 235-2-36290-5 ชื่อบัญชี นาย สุธี วัฒนกุล หรือ ไทยพานิช 406-466738-5 ชื่อบัญชี นาย สุธี วัฒนกุล . ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายสุธี 0423-3-1855-4
4. หลังจากโอนเงินแล้วให้กรอกรายละเอียดตามลิ้งด้านล่าง เพื่อ upload สลิป
* https://forms.gle/8SLWynv8ZfigDkzXA *

5..หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้น กดเข้าร่วมในห้องกิจกรรมได้เลยคับ เพื่อรอประกาศรายชื่อได้เลยครับ

เพื่อนๆสามารถยืนยันการสมัครได้ภายในเวลา 3 วัน (ไม่นับรวมวันที่เราส่งข้อความให้) หากเกินเวลาที่กำหนด เราจะให้สิทธิ์ผู้สมัครท่านอื่นในลำดับต่อไป และเพื่อนๆยังสามารถถามสิทธิ์ได้อีกเรื่อยๆ ถ้าผู้สมัครยังไม่เต็ม
ขอบคุณเพื่อนๆที่สนใจ และหวังว่า จะได้พบกัน
ขอบคุณทุกท่านที่สนใจเดินทางไปกับพวกเรา
#OFDClub
#วันสบายๆสไตล์OneFineDay

ติดต่อได้ที่ เบอร์ 0831919554
email: mongwin1123@gmail.com
line: navigatorsutee

สิ่งที่รวมในทริป
1.ค่ารถไปกลับ
2.ค่าหาร 2 มื้อ
3.ค่าเสื้อกิจกรรม 1 ตัว
4.ค่าเข้าอุทยานป่าหินงาม
5.ค่าเดินป่า
6. ค่าบ้านพัก โฮมเสตย์ 1คืน
7. ค่ากล้าไม้สำหรับปลูก
8.ค่าไกดชุมชน

ค่าใช้จ่าย : 1990