กิจกรรมนี้ จัดขึ้นเพื่อเรียนรู้การทำสมุนไพร เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไป ในการเรียนรู้ดูแล สุขภาพ โดยภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างแท้จริง

หมู่บ้านดงบัง ว่ากันว่าที่นี่เป็น “หมู่บ้านท่องเที่ยวสมุนไพร” แห่งแรกของประเทศไทย
แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างแท้จริง ด้วยเป็นแหล่งปลูกสมุนไพรแหล่งสำคัญ ที่ป้อนให้โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (โรงพยาบาลที่นำการแพทย์พื้นบ้านและสมุนไพร
มาผสมผสานกับการรักษาแผนปัจจุบัน) มาตั้งแต่ปี 2543 โดยชาวบ้านนำความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรที่สืบทอดมา
ตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายมาใช้ในการเพาะปลูกและแปรรูปสมุนไพร อีกทั้งยังได้นำการปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์
ที่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรแนะนำมาใช้ จนได้เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพ
ปราศจากสารปนเปื้อนเป็นที่กล่าวถึงไปทั่ว มีเกษตรกรจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศมาศึกษาดูงาน
และนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการปลูกพืชในท้องถิ่นของตนเอง เมื่อองค์กรต่างๆ เข้ามาดูงานกันมากขึ้น

ตารางกิจกรรม
3 กพ
7.00 เดินทางออกจก ปตท bts สนามเป้า
10.00 เดินทางถึง บ้านดงบัง
โดยมีกิจกรรมดังนี้
-เรียนรู้การปลูกสมุนไพร
-ชมสมุนไพรหลากหลายชนิด
-มีการให้ความรู้ในเรื่องสมุนไพร
-สาธิตกระบวนการผลิตภัณฑ์ชุมชน
• เดินชมสวนสมุนไพร

และ กิจกรรมที่น่าสนใจ ชมแปลงเพาะปลูกพืชผักสมุนไพรนานาชนิด ดูโรงตากและอบสมุนไพรที่ใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์ โรงบดสมุนไพรก่อนที่จะนำไปแปรรูป โรงงานแปรรูปสมุนไพรให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น น้ำพริกสมุนไพร หญ้าปักกิ่ง สะเดาอบแห้ง น้ำมันเหลือง ลูกประคบสมุนไพรชนิดแห้ง ชุดสมุนไพรสำหรับอบตัว และโรงทำปุ๋ยหมัก

15.00 เดินทางไปยังโรงพยาบาลเจ้าพญา อภัยภูเบก
16.30 เดินางกลับกรุงเทพ
19.00 ถึงกรุงเทพโดยสวัสดีภาพ

*** กิจกรมเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ***

วิธีการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกับเราชาว ONE FINE DAY
1. ผู้สนใจสามารถ In Box ส่งข้อมูลมาในเพจ ONEFINEDAY: https://www.facebook.com/onefinedayclub 
2. หลังจากส่งข้อความมาแล้ว ให้รอรับข้อความตอบกลับ 
3. หลังจากได้ตอบกลับแล้ว โอนเงิน 790 บาท/คน มาที่บัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย เลขบัญชี 235-2-36290-5 ชื่อบัญชี นาย สุธี วัฒนกุล หรือ ไทยพานิช 406-466738-5 ชื่อบัญชี นาย สุธี วัฒนกุล ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายสุธี วัฒนกุล 0423-3-1855-4
4. หลังจากโอนเงินแล้วให้กรอกรายละเอียดตามลิ้งด้านล่าง เพื่อ upload สลิป 
https://goo.gl/forms/b66I6vAi9uOxJ3712 *
5..หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้น กดเข้าร่วมในห้องกิจกรรมได้เลยคับ เพื่อรอประกาศรายชื่อได้เลยครับ

เพื่อนๆสามารถยืนยันการสมัครได้ภายในเวลา 3 วัน (ไม่นับรวมวันที่เราส่งข้อความให้) หากเกินเวลาที่กำหนด เราจะให้สิทธิ์ผู้สมัครท่านอื่นในลำดับต่อไป และเพื่อนๆยังสามารถถามสิทธิ์ได้อีกเรื่อยๆ ถ้าผู้สมัครยังไม่เต็ม
ขอบคุณเพื่อนๆที่สนใจ และหวังว่า จะได้พบกัน
ขอบคุณทุกท่านที่สนใจเดินทางไปกับพวกเรา
#OFDClub
#วันสบายๆสไตล์OneFineDay

ติดต่อได้ที่ เบอร์ 0831919554
email: mongwin1123@gmail.com
line: navigatorsutee

สิ่งที่รวมในทริป
1. ค่ารถไปกลับ
2. ค่าอาหาร 1 มื้อ
4. ประกันการเดินทาง
5. ค่าอุปกร์ทำสมุนไพร และ เรียนรู้ต่างๆๆ
6. ค่าวิทยากร
7. เสื้อ 1 ตัว

รายละเอียดประกันการเดินทาง วงเงินในกรณีเสียชีวิต 100000 บาท
วงเงินรักษาพยาบาลไม่เกิน 10000 บาท

ความคุ้มครอง

-การประกันอุบัติเหตุช่วงสั้น

-คุ้มครองการเสียชีวิต
+การสูญเสียอวัยวะ และสายตา
+ค่ารักษาพยาบาล


ข้อตกลงคุ้มครอง-ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกนภัยเสียชีวิต หรือสูญเสียมือ เท้า และสายตา

+ภายใน 180 วัน นับแต่วันเกิดอุบติหตุ
+หรือความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล หรือคลีนิค และเสียชีวิต หรือสูญเสีย มือ เท้า และสายตา เพราะความบาดเจ็บนั้นการสูญเสียอวัยวะ


-การสูญเสียมือหรือเท้า : หมายความถึง
+การถูกตัดออกตั้งแต่ข้อมือหรือข้อเท้า หรือ
+สูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะนั้นโดยถาวร

-การสูญเสียสายตา
+ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาได้ตลอดไป

การชดใช้ค่าสินไหม


-100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย


+เสียชีวิต


+สูญเสียมือ เท้า และสายตา รวมกันตั้งแต่ 2 ชิ้น ขึ้นไป


-60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย


+สูญเสียมือ เท้า และสายตา ชิ้นใดชิ้นหนึ่ง

ค่าใช้จ่าย : 790