โครงการอาสาปั้นดิน ปั้นฝัน ปั้นใจ รุ่น ๓
กิจกรรม : อาสาปั้นห้องสมุดดิน ถิ่นธรรมะอารมณ์ดี สร้างบารมีถวายเทียนพรรษาข้ามชาติ
วันเสาร์-อาทิตย์ที่ ๙-๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙
สถานที่จัดกิจกรรม : สำนักปฏิบัติธรรมป่าโมกข์ธรรมาราม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
เดินทางโดยรถปรับอากาศ
รับอาสาสมัครจำนวน ๕๐ ท่าน
องค์กรผู้จัดโครงการ : กลุ่มรอยยิ้มของพ่อ รอยยิ้มบ้านดิน
…………………………………………………….

{ ลักษณะกิจกรรม }
1. สละเวลาแรงกายแรงใจมาชำระใจในตัวตน … ทนความลำบาก ช่วยปั้นห้องสมุดดิน ห้องสื่อธรรมะ
2. เรียนรู้ วิธีการทำบ้านดินจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์กว่า ๑๐ ปี
3. พัฒนาใจ พัฒนาตน เป็นฅนดีศรีแผ่นดิน
4. รับน้ำใจ ความงดงามล้ำค่ากับ “กัลยณมิตรใหม่หลากหลายอาชีพ”
5. ร่วมบุญถวายเทียนพรรษาสร้างมหากุศล ๙ วัด ประเทศกัมพูชา
…………………………………………………….

{ การเตรียมตัวเองเมื่อมาร่วมกิจกรรม }

– จิตใจดี กินง่าย นอนง่าย ไม่เรื่องมาก
– มีจิตใจพร้อมที่จะสละเวลาเพื่อสร้างความดีบนแผ่นดินเกิด
– จิตใจที่ละทิ้งความสงสัย … พร้อมที่จะมาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
– มีน้ำใจ เข้าใจเพื่อนร่วมกิจกรรม
– บัตรประชาชน/บัตรแสดงว่าเป็นคนไทย (สำคัณมาก)
– ชุดเสื้อผ้าที่สวมใส่สบายเหมาะสมในระหว่างการทำกิจกรรม
– เสื้อแขนยาว หมวก (คนกลัวดำ)
– ครีมกันแดด ยากันยุง สัตว์กัดต่อย (ยี่ห้อส่วนตัว)
– ยารักษาโรคประจำตัว (โรคส่วนตัว)
– จัดกระเป๋าให้เบา น้อย กระชับที่สุด เพื่อความสะบายในการเดินทาง
…………………………………………….

{ กำหนดการ }

วันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙

๒๑.๐๐-๒๒.๐๐ น. ลงทะเบียนอาสา หน้าตู้ ATM ออมสิน ข้าง 7-Eleven ในปั้ม ปตท.สนามเป้า (ปั้มอยู่ติดกับ ททบ.5 ตรงข้าง ร.พ.พญาไท2) (อาหารเช้ารับผิดชอบเองให้เรียบร้อย)

๒๒.๐๐-๐๑.๐๐ น. เดินทางถึงสวนรอยยิ้มของพ่อ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

๐๑.๐๐-๐๖.๐๐ น. พักผ่อน หลับนอนในบ้านดิน

วันเสาร์ที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙

๐๖.๐๐-๐๖.๓๐ น. ชวนตื่นนอน ทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย

๐๖.๓๐-๐๗.๓๐ น. แนะนำสถานที่ กิจกรรมสัมพันธ์ เรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ พึ่งตนเอง

๐๗.๓๐-๐๘.๒๐ น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อ ๑)

๐๘.๓๐-๐๙.๒๐ น. เดินทางไปยังสำนักปฏิบัติธรรมป่าโมกข์ธรรมาราม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

๐๙.๓๐-๑๐.๑๐ น. เรียนรู้การสาธิตกระบวนการสร้างบ้านดิน โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญกว่า ๑๐ ปี

๑๐.๒๐-๑๒.๐๐ น. กิจกรรมจิตอาสาปั้น ตกแต่งผนังห้องสมุดดิน

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อ ๒)

๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น. กิจกรรมจิตอาสาปั้น ตกแต่งผนังห้องสมุดดิน

๑๖.๒๐-๑๗.๓๐ น. เดินชมตลาดโรงเกลือยามเย็นๆ

๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อ ๓)

๑๙.๓๐-๒๑.๐๐ น. เปิดจิตรับธรรมะอารมณ์ดี

๒๑.๐๐-๐๕.๐๐ น. พักผ่อน ตามสบาย (นอนวัด)

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙

๐๕.๐๐-๐๕.๕๐ น. เสริมบารมี สวดมนต์ ทำวัตรเช้า

๐๖.๐๐-๐๖.๔๐ น. กิจกรรมจิตอาสากวาดลานวัด ชำระใจ

๐๖.๔๐-๐๗.๒๐ น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อ ๔)

๐๗.๓๐-๑๕.๓๐ น. ออกเดินทางออกนอกประเทศ ร่วมบุญถวายเทียนพรรษา สร้างมหากุศล ๙ วัด เช่น วัดอุดรวารี ต.สารภี อ.โอวจโล จ.บันเตียเมียเจย ประเทศกัมพูชา ซึ่งครั้งหนึ่ง สมัย ร.๕ เคยเป็นดินแดนปกครองสยามประเทศ อาหารกลางวันรับประทานร่วมกับผู้เดินทางสร้างมหากุศลระหว่างทาง

๑๖.๐๐-๒๐.๐๐ น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยปลอดภัย

(กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)
…………………………………………….

{ อาสาสมทบทุนร่วมกิจกรรม }

@ เดินทางกับรถที่โครงการจัดให้ ท่านละ ๑๕๐๐ บาท (1500 บาท) มีประกันอุบัติเหตุ
@ ขับรถมาเอง ท่านละ ๑๐๐๐ บาท (1000 บาท) ไม่มีประกันอุบัติเหตุ
– ค่าเหมารถปรับอากาศ+น้ำมัน+คนขับ ตลอดการเดินทาง
– ค่าประกันอุบัติเหตุในประเทศ ๑๐๐,๐๐๐ บาท/ท่าน ค่ารักษาพยาบาล ๑๐,๐๐๐ บาท/ท่าน
– ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมจิตอาสา
– เงินสมทบทุนวัสดุก่อสร้างห้องสมุดดิน ค่าน้ำ-ไฟ
– เงินต้นบุญสมทบซื้อเทียนพรรษา
– ค่าอาหาร ๔ มื้อ พร้อมน้ำดื่ม
– สมทบค่ารถจากสำนักปาโมกข์ฯ ไปยังวัดในฝั่งกัมพูชา

*** มีใบประกาศเกียรติคุณผ่านกิจกรรมให้ ***
…………………………………………….

 

{ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม }

คุณเดชา ฤทธิ์แดง
https://www.facebook.com/idaybaandin
Website : http://www.royyimbaandin.com
e-mail : royyimbaandin@hotmail.com
AIS 085-4805595
TRUE 086-4125311
…………………………………………….

::::: ตารางกิจกรรมรอยยิ้มบ้านดิน :::::
http://www.royyimbaandin.com/page/view.asp?id=32
…………………………………………….

::::: รวมกิจกรรมที่เปิดรับอาสาสมัครอยู่ในขณะนี้ :::::
https://www.facebook.com/royyimbaandindotcom/events
…………………………………………….

::::: ประมวล VDO กิจกรรมรอยยิ้มบ้านดิน :::::
https://www.youtube.com/watch?v=e_2L0kOnJUs&list=UUNSFMkj67s2DfUn-QlN6-0g
…………………………………………….

::::: เพจที่เกี่ยวข้องกับองค์กร :::::

มหาบ้านดิน อยู่กินพอเพียง-เดชา ฤทธิ์แดง https://www.facebook.com/mahabaandin
รอยยิ้มบ้านดินสระแก้ว https://www.facebook.com/royyimbaandindotcom
สวนรอยยิ้มของพ่อ https://www.facebook.com/smilefather.net
พาเที่ยว ทำดี https://www.facebook.com/thamdeetravel
…………………………………………….

กลุ่ม คนติดดิน อยู่กินพอเพียง https://www.facebook.com/groups/royyimbaandin
กลุ่ม รอยยิ้มของพ่อ https://www.facebook.com/groups/smilefather.net
กลุ่ม คนพอเพียง รักในหลวง https://www.facebook.com/groups/lovekingthai
กลุ่ม มหานครจิตอาสา มหาสนุก https://www.facebook.com/groups/jitarsathai
…………………………………………….

{ ขั้นตอนการสมัคร }

1. สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมกับองค์กรรอยยิ้มบ้านดิน เป็นครั้งแรก ให้ท่านกด Like Page::: รอยยิ้มบ้านดินสระแก้ว
https://www.facebook.com/royyimbaandindotcom ด้วยนะครับ

2. ให้ท่านกรอกใบสมัครให้กับองค์กรผู้จัดให้ครบถ้วน เข้าไปกรอกใบสมัครได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

https://docs.google.com/forms/d/1GVoU14dTeT1fwln6372fhC8eLMUOroq0tYx7zk5G8RU/viewform
....................................................


{ ขั้นตอนการยืนยันเข้าร่วมกิจกรรม }

1. เมื่อกรอกใบสมัครแล้ว ###ไม่ต้องรอการตอบกลับ
ให้โอนเงินยืนยันเข้าร่วมกิจกรรมเต็มจำนวน ให้เร็วที่สุดเพื่อจองสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม หลังจากกรอกใบสมัครแล้ว เนื่องจากมีผู้สมัครจำนวนมาก และเรานับ
ตามลำดับจำนวนตามการแจ้งการโอนเงินยืนยันกิจกรรมเท่านั้น ไม่นับตามลำดับของการสมัครนะครับ (โอนช้าอาจเต็มก่อนนะครับ)

##ให้โอนเงินค่าสนันสนุนกิจกรรม ชื่อบัญชี นายเดชา ฤทธิ์แดง
• ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาสระแก้ว เลขบัญชี 236-0-13179-6
• ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขาสระแก้ว เลขบัญชี 738-223646-8

2. เมื่อโอนเงินค่าสนับสนุนกิจกรรมแล้ว ให้แจ้งการโอนให้เร็วที่สุด (เพื่อให้ได้ลำดับการเข้าร่วมกิจกรรม) การแจ้งโอนเงินยืนยัน ท่านต้อง (เขียน/พิมพ์ข้อความ)
ลงบนใบหลักฐานการโอนเงิน ให้ชัดเจนตามนี้นะครับ

@ ชื่อ - นามสกุล สำคัญมาก
@ ชื่อกิจกรรม...รุ่น... สำคัญมาก
@ เบอร์โทรศัพท์

เมื่อเขียน/พิมพ์ข้อความแล้ว ส่งถ่ายภาพหลักฐานมา เลือกช่องทางใด...ช่องทางหนึ่ง จาก ๓ ช่องทางนี้เท่านั้น
@ ส่งมาที่ royyimbaandin@hotmail.com
@ ส่งผ่านทาง Inbox (ข้อความ) มาที่ https://www.facebook.com/royyimbaandindotcom
@ ส่งผ่าน Line ID : royyimbaandin

3. กรณีผู้สมัครโอนเงินยืนยันแล้ว แต่มีความจำเป็นขอยกเลิก ทีมงานขออนุญาตไม่คืนค่าสมัคร แต่ให้หาคนมาแทนตัวท่านได้ เนื่องจากทางเราได้เตรียมการใน
ส่วนที่ต้องมีค่าใช้จ่ายไปแล้ว และจะนำเงินในส่วนนี้ สมทบทุนกิจกรรมเพื่อสังคมและกิจกรรมการกุศลในโอกาสต่อไป

หมายเหตุ
@หากต้องการให้เซ็นต์รับรองการเข้าร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ท่านสามารถนำเอกสารมาให้เซ็นต์ได้เลย มีตราประทับองค์กรให้พร้อม
@หากกิจกรรมนี้เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนอาสาของท่าน ขอความกรุณา Share หน้ากิจกรรมนี้ไปที่หน้าไทม์ไลน์ของคุณ จักขอบพระคุณอย่างยิ่ง
.............................................................

ค่าใช้จ่าย : เดินทางกับรถที่โครงการจัดให้ ท่านละ ๑๕๐๐ บาท (1500 บาท) มีประกันอุบัติเหตุ @ ขับรถมาเอง ท่านละ ๑๐๐๐ บาท (1000 บาท) ไม่มีประกันอุบัติเหตุ